Langkau ke kandungan utama
Submitted by Admin on 16 April 2009
Pengenalan

Pejabat Penasihat Undang-Undang, Kementerian Kerja Raya adalah dipertanggungjawabkan bagi membawa kes-kes tuntutan ke mahkamah.Kes-kes tuntutan tersebut akan dikemukakan oleh pihak KKR dan JKR ke Pejabat Penasihat Undang-Undang untuk diambil tindakan mahkamah

Objektif

Tujuan risalah ini disediakan adalah sebagai panduan kepada pihak KKR dan JKR bagi mengemukakan kes-kes tuntutan kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang, Kementerian Kerja Raya.

Pertanyaan

Sebarang pertanyaan / penjelasan hendaklah dikemukakan kepada:-

Alamat:

Pejabat Penasihat Undang-Undang Kementerian Kerja Raya Tingkat 6, Blok B, Kompleks Kerja Raya Jalan Sultan Salahuddin 50580 KUALA LUMPUR.

Telefon: 03-27714600

Faks:03-27119863

File attachments
Proses Kerja (80.91 KB)
Carta Aliran Kerja (47.29 KB)
Required documents

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Bagi memastikan setiap kes dapat diambil tindakan dengan cepat, setiap pejabat hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen dengan lengkap. Antara dokumen yang diperlukan semasa merujuk kes tuntutankepada Pejabat Penasihat Undang-Undang ialah:

1. latar belakang dan kronologi lengkap kes;

2. salinan surat-surat/minit mesyuarat berkaitan;

3. salinan dokumen kontrak (jika berkaitan); dan

4. nama dan no. telefon pegawai yang bertanggungjawab dalam kes tersebut untuk dihubungi terdapat maklumat yang diperlukan.