Langkau ke kandungan utama
Tarikh Iklan
Tajuk Perolehan

MENAIKTARAF JAMBATAN SEMPIT DI SIMPANG MASJID AL-QURO', BAGAN DATUK, PERAK 
(NO. TENDER : JKR/CJ/23222/2024)        

Pejabat Yang Memanggil

BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN, CAWANGAN JALAN, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50582 KUALA LUMPUR.

Status Syarikat

BUMIPUTERA

T1

Gred CIDB
G5
Kategori

CE

Pengkhususan

CE01 & CE02

Lain-lain Pendaftaran  

Sijil Perakuan Kerja Kerajaan (SPKK) G5, CE

ATAU Sijil Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan Dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA)

ATAU Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding Sarawak (UPKJ) DAN juga Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih sah

Tarikh Lawatan Tapak
Tarikh Mula Dijual
Tarikh Akhir Dijual
Harga Dokumen
RM100.00
Lawatan Tapak

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

TAKLIMAT TENDER DIWAJIBKAN 

Taklimat Tender akan diadakan sepertimana berikut:

i.   Tarikh:   17/04/2024 (Rabu)                                                                                                                                                                                                                                                          
ii.   Masa : 10.00 Pagi                                                                                                                                                                                                                                   
iii.  Tempat: Jabatan Kerja Raya Bagan Datuk, A11, Pusat Komersial Simpang Empat, 36400 Hutan Melintang, Perak                     
iv.  Sila bawa Cap Syarikat Beralamat untuk memudahkan urusan pendaftaran semasa taklimat tender dijalankan.

vi.  Petender yang mempunyai kebenaran khas ke atas Kategori & Pengkhususan dari CIDB adalah tidak dibenarkan untuk menyertai tender ini. 

v.   Proses tender ini dilaksanakan secara dalam talian melalui Sistem JET. Petender perlu berdaftar dengan Sistem JET melalui sesawang https://tender.jkr.gov.my dan mempunyai akaun pengguna bagi menyertai tender ini.

vi.   Petender perlu memuat naik sijil pendaftaran yang berkaitan dan bukti pembayaran bagi tujuan pembelian dokumen tender secara dalam talian. Dokumen tender hanya akan dijual kepada Petender yang layak berdasarkan kepada maklumat pendaftaran dan bukti pembayaran yang dikemukakan. Bayaran tidak akan dikembalikan sekiranya petender gagal memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

vii.  Pejabat Memanggil Tender (PMT) tidak akan bertanggungjawab di atas kecuaian Petender dalam memastikan kesempurnaan penerimaan emel, isu pembayaran dan dokumen yang dimuat turun. Sebarang aduan berkaitan perkara ini tidak akan dilayan.  
                                                                                                                                                                                                  Dokumentasi Taklimat Tender

i. Tiada dokumentasi untuk dimuat turun.           
    
Keupayaan Kontraktor/Perunding (Pra-Kelayakan)    -        
Maklumat Tender Dokumen            
Harga    RM100.00     Bayaran Secara Atas Talian    JomPAY
BILLER CODE : KKR177501
REF 1 : JKR/CJ/23222/2024
REF 2 : NAMA SYARIKAT ANDA
Bayaran tidak akan dikembalikan sekiranya petender gagal memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Tarikh dokumen mula dimuat turun    22/4/2024    Tarikh akhir dokumen dimuat turun    29/4/2024
Tempat dijual    Secara dalam talian melalui Sistem JKR E-Tender (JET).        
Tarikh ditutup    21/5/2024    Waktu ditutup    12.00 Tengah Hari
Tempat ditutup    Secara dalam talian melalui Sistem JKR E-Tender (JET).        

Tarikh Tutup
21 / 05 / 2024