Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jabatan Kerja Raya

Audience based content

X
Anda di sini

FUNGSI

  1. Melaksanaka fungsi-fungsi dan kuasa-kuasa yang berhubungan dengan jalan Persekutuan (tidak termasuk lebuh raya) di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333];
  2. Berfungsi sebagai Agensi Teknikal dengan memberikan khidmat nasihat teknikal kepada kerajaan di peringkat Persekutuan, Negeri dan Daerah;
  3. Merancang, merekabentuk, menguruskan dan menyelia perojek infrastruktur seperti jalan, bangunan kerajaan, lapangan terbang dan jeti;
  4. Melaksanakan projek-projek pembangunan dan penyenggaraan Infrastruktur kepada pelbagai Kementerian jabatan, badan berkanun dan kerajaan negeri;
  5. Menjadi peneraju di dalam bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan kecemerlangan kejuruteraan menerusi CREaTE.
Alamat Agensi: 

Ibu Pejabat,
Jabatan Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur.

Telephone: 603-26919011
Fax: 603-26988187
Homepage: http://www.jkr.gov.my

Kementerian Kerja Raya Malaysia