Langkau ke kandungan utama
0

Penyerahan Klinik Kesihatan Padang Besar

Padang Besar, Perlis, 5 September 2023 - Penyerahan Projek Klinik Kesihatan (Jenis 3) Dengan Kuarters (2F/2G) Padang Besar, Perlis telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kerja Raya, YB Dato’ Sri Abdul Rahman Bin Haji Mohamad dan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan Malaysia, YBrs. Encik Zairi Bin Mat Ali. Turut hadir bersama-sama Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Bangunan, Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia, Ir. Haji Badioezaman Bin Ab Khalik dan Pengarah JKR Negeri Perlis, Ir. Mohd Shahril Bin Mohd Said.

Ini merupakan projek yang diwujudkan di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 bagi memenuhi keperluan kesihatan penduduk serta menampung populasi yang semakin meningkat sejajar dengan pembangunan sosio-ekonomi di kawasan sekitar.

Projek yang dilaksanakan secara konvensional dalaman ini melibatkan kos kontrak semasa sebanyak RM24,293,966.11 dengan tempoh pelaksanaan asal selama 130 minggu. Klinik yang dibina di atas tanah berkeluasan 0.18 hektar itu mampu menampung jumlah pesakit sebanyak 300 hingga 400 orang dalam satu masa. Antara skop kerja yang terlibat ialah skop kerja bangunan, kerja tanah/cerun dan kerja luar.

Kerja pembinaan telah bermula pada 31 Julai 2019 (tarikh milik tapak) dan siap sepenuhnya pada 1 Ogos 2023, lebih awal dari tarikh penyiapan asal mengikut kontrak iaitu 10 Ogos 2023. Klinik ini akan mula beroperasi pada 25 September 2023.

Projek ini menggunakan kaedah Sistem Binaan Berindustri (IBS) dan mengaplikasikan rekabentuk Pre-Approve Plan (PAP) yang mana reka bentuk bangunan yang tersedia. Kaedah ini bertepatan dengan usaha kementerian untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti pembinaan, menyeragamkan reka bentuk, mempercepatkan tempoh pembinaan serta mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing.

Pelaksanaan projek ini adalah bukti komitmen Kementerian Kerja Raya dalam memberikan infrastruktur yang terbaik kepada rakyat. Semoga dengan terbinanya Klinik Kesihatan Padang Besar ini ia dapat memberi manfaat dan memenuhi keperluan kesihatan penduduk setempat.

Tarikh Dan Waktu Acara