Langkau ke kandungan utama
0

Kenderaan Muatan Melebihi Had Punca Kerosakan Jalan Di Jalan Persekutuan Bintulu-Bakun

Bintulu, Sarawak, 9 September 2023 – Isu kenderaan berat terutama lori yang membawa muatan melebihi had berat maksimum yang dibenarkan antara faktor utama kerosakan jalan di negara ini. Hari ini Menteri Kerja Raya, YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi telah meninjau Jalan Simpang Bakun ke Empangan Bakun FT803 yang di kenal pasti mengalami kerosakan disebabkan masalah kenderaan lebih muatan.

Faktor ini juga membuatkan jalan lebih cepat rosak kerana struktur pavement terjejas. Ia juga menyebabkan kos penyelenggaraan jalan menjadi lebih tinggi sekali gus menjejaskan keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya secara keseluruhan.

Menteri Kerja Raya telah membuat lawatan di kawasan tersebut pada 7 Julai yang lalu dan hari ini beliau turun padang sekali lagi untuk meninjau semula beberapa lokasi Arahan Kerja (AK) Berkala Pavement yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

Sebelum ini, Kementerian Kerja Raya (KKR) telah meluluskan peruntukan sebanyak RM6 juta membabitkan tiga AK pembaikan turapan jalan yang rosak teruk berpunca daripada kelemahan struktur pavement. Berikutan dengan isu ini, KKR telah meluluskan peruntukan tambahan RM1.5 juta menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan pada 2023 adalah sebanyak RM7.5 juta.

Peruntukan tambahan ini melibatkan pembaikan segera lokasi kerosakan jalan yang kritikal dan pemasangan gantri serta papan tanda jalan had berat muatan yang dibenarkan. Berat Maksimum Kenderaan yang diwartakan di dalam P.U.(A)277 (Pindaan Tahun 2018) bagi Jalan Persekutuan Bintulu-Bakun adalah 36 tan.

Bagi kerja pembaikan turapan jalan yang kritikal, pembaikan yang dilaksanakan di lokasi tersebut adalah dengan menggunakan kaedah Cold-in Place Recycling (CIPR). KKR telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan pemasangan gantri untuk mengawal kenderaan lebih muatan yang menggunakan laluan ini. Sebanyak 4 lokasi pemasangan gantri telah dikenal pasti di sepanjang laluan 128.46 km ini.

Menteri juga berkata selaras dengan Kempen #MYJalan KKR yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia YAB Dato' Seri Anwar Bin Ibrahim pada 24 Ogos 2023 yang lalu, satu tindakan menyeluruh sedang dilaksanakan yang melibatkan pelbagai agensi dan kementerian.

Semoga inisiatif KKR ini dapat meningkatkan akauntabiliti di kalangan pengguna jalan raya, pemain industri dan agensi kerajaan bahawa jalan raya adalah tanggungjawab bersama. Kempen #MYJalan KKR juga diharap dapat menjadi platform advokasi dan juga pendedahan kepada pengguna jalan raya tentang penyenggaraan jalan raya sedia ada serta pengukuhan konsep “No Wrong Door Policy” di dalam penyaluran aduan berkaitan dengan jalan raya.

Tarikh Dan Waktu Acara