Langkau ke kandungan utama

Data Terbuka

Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KKR dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :  Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Pautan ke laman web : https://www.data.gov.my/

 

Tajuk Format
Stesen Banci Lalulintas XLSX
Soalan Lisan Di Dewan Negara Bagi Kementerian Kerja Raya XLSX
Soalan Lisan Di Dewan Rakyat Bagi Kementerian Kerja Raya XLSX
Senarai Buku Dan Penerbitan Di Pusat Rujukan Jalan Negara XLSX