Data Terbuka Kerajaan

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Inovasi

try

Anda di sini

Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KKR dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :  Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

 

Tajuk Format
JALAN PERSEKUTUAN (Jalan Masuk Ke Institusi Persekutuan) XLSX
PEMBEKAL BAHAN BINAAN (Maklumat Pembekal Bahan Binaan Bertaraf Bumiputera) XLSX
JALAN PERSEKUTUAN (Jalan Masuk Ke Lembaga Kemajuan Wilayah) XLSX
JALAN PERSEKUTUAN (Jalan Persekutuan Utama Mengikut Negeri dan Lebuhraya Bertol) XLSX
JALAN PERSEKUTUAN (Jalan Persekutuan FELDA) XLSX
JALAN PERSEKUTUAN (Jalan Masuk Ke Kawasan Industri) XLSX

 

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM)

Tajuk Format
Senarai Panjang Lebuh Raya Bertol Yang Berfungsi (Senarai Panjang Lebuh Raya Bertol Yang Berfungsi) XLSX

 

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources