Langkau ke kandungan utama
Submitted by Admin on 26 March 2009
Alamat Jabatan

Tingkat 11, Blok B Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580, Kuala Lumpur

Tel No : 03- 2771 5301
Fax No: 03- 2711 1024

Visi

Pemacu Dasar Industri Pembinaan Yang Bertaraf Antarabangsa.

Misi

Merangka dan memudahcara pelaksanaan Dasar Industri Pembinaan selaras dengan Aspirasi Pembangunan Negara.

Objektif
 • Menyelaras dan memudahcara dalam menangani cabaran pembangunan Industri Pembinaan Negara.

 • Meningkatkan tahap ketersediaan perkhidmatan Profesional dan personel binaan bertaraf Antarabangsa.

 • Mengurus dan meningkatkan kerjasama Hubungan Dua Hala dan Pelbagai Hala berkaitan Industri Pembinaan.

 • Memperkasakan Dasar Industri Pembinaan selaras dengan perkembangan teknologi dan inovasi terkini.

Aktiviti-aktiviti dan Fungsi
 •  Mengkaji, merancang, menilai , mengubal dasar-dasar baharu untuk sektor pembinaan(infrastruktur dan bangunan) selaras dengan pembangunan negara.
 •  Menyelaras kajian semula dan menilai dasar- dasar sedia ada sektor pembinaan (infrastruktur dan bagunan) selaras dengan pembangunan negara.
 •  Menyelaras dan mengurus hal- hal berkaitan urusan Mesyuarat Jemaah Menteri yang berkaitan dengan sektor pembinaan (infrasturuktur dan bangunan).:
 •  Menyelaras dan mengurus hal- hal berkjaitan urusan Parlimen yang berkaitan dengan sektor (infrasturuktur dan bangunan )
 •  Menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar- dasar yang berkaitan dengan program- program inisiatif- inisiatif untuk pembinaan.
 •  Menyelaras input dan khidmat nasihat kepada Pengurusan Atasan Kemeneterian Kerja Raya berhubung isu- isu dasar berkaitan dengan sektor pembinaan.
 •  Menyelaras dan memantau jalinan kerjasama berkaitan denagan sektor pembinaan.
 •  Menjadi sekretariat dan focal point yang berkaitan dengan sektor pembinaan.
 •  Menyelaras dan menyediakan input bagi sektor pembinaan untuk penyediaan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) dan Kajian Separuh Penggal (Midterm Review) Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT)
 •  Mengurus setia mesyuarat- mesyuarat utama yang dipengurusikan oleh YBM/ YBTM dan Pengurusan Tertinggi KKR.
 •  Menyelaras/ menjalankan kajian berkaitan dengan sektor pembinaan negara bagi tujuan perancangan masa hadapan..
 •  Menguruskan hal- hal yang berkaitan dengan badan- badan profesional di bawah Kementerian Kerja Raya.
 •  Menjadi pusat rujukan (Reference Center) Dasar berkaitan dengan sektor pembinaan.
 •  Menyelaras dan menguruskan hal- hal berkaitan dengan mesyuarat High Level Commnittee (HLC) yang berkaitan dengan sektor pembinaan.
 •  Menyelaras/ menjalankan kajian berkaitan dengan program YB Menteri/ YB Timbalan Menteri/ KSU/ TKSU yang berkaitan dengan sektor pembinaan.
 •  Menyelaras/ menjalankan kajian berkaitan dengan hubungan industri untuk sektor pembinaan.
Piagam Pelanggan
 • Menyediakan ulasan memorandum Jemaah Menteri dan Nota Jemaah Menteri dalam tarikh arahan diterima.

 • Menyediakan input, nota Ikhtisar dan teks ucapan dalam tempoh 14 hari dari tarikh arahan diterima.
 • Memastikan pembentangan laporan tahunan dan penyata kewangan badan-badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya di Parlimen dalam tempoh 3 bulan selepas Sijil Ketua Audit Negara di keluarkan.

 • Menyediakan minit mesyuarat-mesyuarat utama dalam tempoh 3 hari. 

 • Memastikan mesyuarat Ministerial Committee-Construction Industry Transformation Programme (MC-CITP) diadakan 2 kali setahun.

 • Memastikan mesyuarat jawatankuasa IBS Kebangsaan diadakan sekali setahun.