Langkau ke kandungan utama

Jawatankuasa ICT

JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT (JTICT) KEMENTERIAN KERJA RAYA

Jadual Perancangan Mesyuarat JTICT Tahun 2024

Bil. Majlis/program/aktiviti/mesyuarat Pengerusi Cadangan Tarikh Cadangan Masa Cadangan Tempat Pekeliling/surat Pekeliling/arahan
1. Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT KKR Bil.1/2024 TKSU (P) 08 Februari 2024 (Khamis) 02.30pm - 05.30pm Bilik Dahlia, KKR SPA Bil.3/2015
2.  Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT KKR Bil.2/2024 TKSU (P) 16 Mei 2024 (Khamis) 09.30am - 01.00pm Bilik Melati, KKR SPA Bil.3/2015
3. Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT KKR Bil.3/2024 TKSU (P) 01 Ogos 2024 (Khamis) 10.00am - 01.00pm Bilik Dahlia, KKR SPA Bil.3/2015
4. Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT KKR Bil.4/2024 TKSU (P) 07 November 2024 (Khamis) 10.00am - 01.00pm Bilik Dahlia, KKR SPA Bil.3/2015

*Tarikh dan masa mesyuarat adalah tertakluk kepada perubahan & jumlah permohonan diterima.

JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT) KEMENTERIAN KERJA RAYA

Jadual Perancangan Mesyuarat JPICT Tahun 2024

Bil. Majlis / Program / Aktiviti / Mesyuarat Pengerusi Cadangan Tarikh Cadangan Masa Cadangan Tempat Pekeliling / Surat Pekeliling / Arahan
1. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT KKR Bil.1/2024 KSU 1 Mac 2024 (Jumaat) 03.00pm - 05.00pm Bilik Dahlia, KKR SPA Bil.3/2015
2.  Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT KKR Bil.2/2024 KSU

31 Mei 2024 (Jumaat)

10.00am - 01.00pm Bilik Melati, KKR SPA Bil.3/2015
3. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT KKR Bil.3/2024 KSU

15 Ogos 2024 (Khamis)

11.00am - 01.00pm Bilik Dahlia, KKR SPA Bil.3/2015
4. Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT KKR Bil.4/2024 KSU 21 November 2024 (Khamis) 11.00am - 01.00pm Bilik Dahlia, KKR SPA Bil.3/2015

*Tarikh dan masa mesyuarat adalah tertakluk kepada perubahan & jumlah permohonan diterima.

FORMAT PERMOHONAN PROJEK BAHARU / MAKLUMAN

 1. Format Kertas Cadangan / Makluman
  Format Kertas Cadangan
 2. Format Slaid Pembentangan ( Mohon memastikan jumlah slaid dalam 10-15 muka surat sahaja mengikut keutamaan )
  Format Slaid Pembentangan
 3. Rujukan
  Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil.3/2018 – Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA)
  Buku Panduan Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam KRISA

PEKELILING / GARIS PANDUAN/ ARAHAN YANG BERKUAT KUASA

Bil. Jenis Pekeliling Nama
1. Arahan Pentadbiran Bil.2/2016

Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Kementerian Kerja Raya

 Arahan Pentadbiran Bil.2/2016

2.  Surat Pekeliling Am Bil.3/2015

Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam

 Surat Pekeliling Am Bil.3/2015

3. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2010

Garis Panduan Penggunaan ICT Ke Arah ICT Hijau Dalam Perkhidmatan Awam

 Garis Panduan Penggunaan ICT Ke Arah ICT Hijau Dalam Perkhidmatan Awam

4. Garis Panduan Penyediaan KSP RMKe-12 Dan Permohonan Projek Pembangunan Tahun 2024-2025

Garis Panduan Penyediaan KSP RMKe-12 Dan Permohonan Projek Pembangunan Tahun 2024-2025

Garis Panduan Penyediaan KSP RMKe-12 Dan Permohonan Projek Pembangunan Tahun 2024-2025

SENARAI PEKELILING / GARIS PANDUAN/ ARAHAN YANG BERKUAT KUASA BERKENAAN ICT

Bil. Bidang Jenis Pekeliling Nama
1. Pengurusan Projek ICT Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2019 Tadbir Urus Wang Kumpulan Amanah Projek ICT (KWAICT) Sektor Awam
2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2019 Penyeragaman Lokasi Dan Reka Bentuk Pautan Borang Aduan Dan Maklum Balas Dalam Laman Web Agensi Sektor Awam
3. Metodologi PPrISA Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam
4. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Pelaksanaan Permohonan Kelulusan Teknikal Dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Menggunakan Sistem Aplikasi Profil Projek ICT Sektor Awam (PROFIT) Agensi Sektor Awam
5. Surat Pekeliling AM Bilangan 3 Tahun 2015 Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal Dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam
6. Arahan Teknologi Maklumat Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007 (Akta 680)
7. Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2006 Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT Dan Internet Kerajaan
8. Garis Panduan (2006) Garis Panduan IT Outsourcing
9. Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 1999 Pelaksanaan Perkongsian Pintar Antara Agensi-Agensi Kerajaan Dalam Bidang Teknologi Maklumat
10. Pengurusan Strategik ICT Jenis Pekeliling: Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Bilangan 1 Tahun 2023 Pelaksanaan Pengurusan Portfolio Aplikasi Kerajaan Melalui Penggunaan Sistem Repositori Aplikasi Sektor Awam (RASA)
11. Jenis Pekeliling: Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Bilangan 2 Tahun 2023 Garis Panduan Penyediaan Perancangan Strategik Pendigitalan Sektor Awam
12.   Pembangunan Pelan Strategik Organisasi (PSO) dan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) di Kementerian, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) dan Agensi Sektor Awam
13. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2020 MyGovEA: Pelaksanaan Pendekatan Reka Bentuk Berstruktur Ekosistem Organisasi Perkhidmatan Awam
14. Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2017 Pengurusan Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (1GOV*NET)
15. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2010 Garis Panduan Penggunaan ICT Ke Arah ICT Hijau Dalam Perkhidmatan Awam
16. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2010 Pemantapan Penggunaan Dan Pengurusan E-Mel Di Agensi-Agensi Kerajaan
17. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2008 Panduan Menambah Baik Penyampaian Perkhidmatan Menerusi Penggunaan Kios di Agensi-Agensi Kerajaan
18. Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara 2000 Penamaan Ketua Pegawai Maklumat Sektor Awam
19. Data Strategik dan Maklumat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2021 Dasar Perkongsian Data Sektor Awam
20. Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2017 Pengurusan Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Kerajaan (Government Unified Communication (1GOVUC))
21. Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2017 Pelaksanaan Analitis Data Raya Sektor Awam (aDRSA)
22. Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 2017 Pelaksanaan Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor Awam (KWAICT)
23. Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2015 Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam
24. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2015 Garis Panduan Pelaksanaan dan Tatacara Penggunaan Aplikasi Digital Document Management System (DDMS) Sektor Awam
25. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2008  Panduan Menambahbaik Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)
26. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2007 Langkah-langkah Mengenai Penggunaan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan
27. Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002 Penggunaan dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensi-Agensi Kerajaan
28. Pengurusan Keselamatan Maklumat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2015 Dasar Perkhidmatan Prasarana Kunci Awam Kerajaan [Government Public Key Infrastructure (GPKI)]
29. RAKKSSA Rangka Kerja Keselamatan Siber Sektor Awam
30. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2009 Penggunaan Smartphone, Personel Digital Assistant Dan Alat Komunikasi Mudah Alih Sebagai Saluran Komunikasi Tambahan
31. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2007 Langkah-Langkah Pemantapan Pelaksanaan Sistem Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan
32. Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara 2006 Langkah-langkah Untuk Memperkukuhkan Keselamatan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless Local Area Network) Di Agensi-Agensi Kerajaan
33. Garis Panduan (2004) Garis Panduan Penggunaan Biometrik Bagi Agensi-Agensi Sektor Awam
34. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2003 Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan
35. Garis Panduan (2003) Standards, Policies and Guidelines - Malaysian Government Interoperability Framework(MyGIF) Version 1.0
36. Pengurusan Infrastruktur ICT Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2021 Dasar Perkhidmatan Pengkomputeran Awan Sektor Awam
37. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2010 Garis Panduan Transisi Protokol Internet Versi 6 (IPV6) Sektor Awam
38. Pembangunan Sistem Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Bil. 1 Tahun 2022 Garis Panduan Pelaksanaan Aplikasi Pemesejan Segera GovChat di Agensi Sektor Awam
39. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Bilangan 1 Tahun 2021 Garis Panduan Perkhidmatan Galeri Aplikasi Mudah Alih Kerajaan Malaysia (GAMMA)
40. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2015 Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam
41. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2015 Pelaksanaan Rasionalisasi Laman Web Sektor Awam
42. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2009 Panduan Penyediaan Dan Penyiaran Berita Online Di Laman Web Agensi-Agensi Kerajaan
43. Garis Panduan (2006) The Malaysian Government Interoperability Framework For Open Source Software(MyGIFOSS)
44. Perkhidmatan Pekeliling Perkhidmatan SME ICT Bil. 1 Tahun 2019 Pelaksanaan Kemajuan Kerjaya Laluan Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert - SME) bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat (SME ICT)
45. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2011 Amalan Terbaik Penggunaan Media Jaringan Sosial Di Sektor Awam
46. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2009  Penggunaan Media Jaringan Sosial Di Sektor Awam
47. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2009 Garis Panduan Pembangunan Kandungan Sektor Awam
48. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU 2009 Garis Panduan Pelaksanaan Blog Bagi Agensi Sektor Awam
49. Lain-Lain Pekeliling Perbendaharaan (PP) PK2.1 Garis Panduan Perolehan ICT Kerajaan
50. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Prinsip Notis dan Pilihan
2. Prinsip Penzahiran
3. Prinsip Keselamatan
4. Prinsip Penyimpanan
5. Prinsip Integriti Data
6. Prinsip Akses

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010
51. Akta Perdagangan Elektronik 2006 Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan pengiktirafan undang-undang mesej elektronik dalam urus niaga perdagangan, penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi kehendak undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan urus niaga perdagangan melalui penggunaan cara elektronik dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya
Akta Perdagangan Elektronik 2006
52. Akta Arkib Negara 2003 Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pewujudan, pemerolehan, penjagaan, pemeliharaan, penggunaan dan pengurusan arkib awam dan rekod awam; dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Akta Arkib Negara yang telah diluluskan pada tahun 2003. Antara peruntukannya ialah peruntukan yang menggariskan tanggungjawab Arkib Negara dan pejabat awam dalam pengurusan rekod awam termasuklah rekod dalam bentuk elektronik.
Akta Arkib Negara 2003
53. Akta Komunikasi & Multimedia 1998 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 merupakan satu Akta berkenaan undang-undang siber dan dibentuk sebagai satu rangka kerja bagi campur tangan Kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Aktiviti-aktiviti dan perkhidmatan-perkhidmatan yang dikawal di bawah Akta ini termasuk penyiaran tradisional, telekomunikasi dan perkhidmatan atas talian, termasuk kemudahan dan rangkaian yang digunakan dalam memberikan perkhidmatan tersebut, serta kandungan yang dibekalkan menerusi kemudahan-kemudahan dan rangkaian tersebut. Bagaimanapun, tiada peruntukan di dalam Akta ini yang membenarkan penapisan Internet.
Akta Komunikasi & Multimedia 1998
54. Akta Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia 1998 Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang mempunyai kuasa untuk mengawasi dan mengawal selia aktiviti komunikasi dan multimedia di Malaysia, dan menguatkuasakan undang-undang komunikasi dan multimedia Malaysia, dan bagi perkara yang berkaitan.
Akta Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia 1998
55. Akta Hakcipta 1997 Akta ini  bermaksud untuk melindungi apa-apa hasil karya yang dibangunkan di dalam dan melalui internet.
Akta Hakcipta 1997


MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Cawangan Perancangan Strategik & Pendigitalan
Bahagian Pengurusan Maklumat,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 4 dan 8, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur