Langkau ke kandungan utama

Borang Kewangan

CAWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN HARTA (CPPH)
1. Borang Pembelian Dokumen Tender CPPH    
2. Borang Pembelian Buku CPPH
3. Senarai Buku Arahan Teknik (Jalan) & lain-lain Buku Terbitan JKR yang dijual
CAWANGAN PENTADBIRAN & KEWANGAN (CPK)
1. Senarai Semak Bayaran Kerja Lebih Masa
2. Senarai Semak Tuntutan Perjalanan
3. Borang Permohonan Bantuan Mengurus Jenazah Pegawai Perkhidmatan Awam
CAWANGAN KEMUDAHAN ELAUN & PELBAGAI (CKEP)
BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR (SMARTPHONES)
1. Borang KKR (KEW) 02/2023
2. Lampiran A WP 9.1
3. Lampiran C WP 9.1
4. Senarai Semak Pembiayaan Komputer & Telefon Pintar
5. SPDK 02/2023: Garis Panduan Bagi Permohonan Pembiayaan Komputer & Telefon Pintar (Smartphones) Untuk Anggota Perkhidmatan Awam
6. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.1 Skim Pembiayaan Komputer & Telefon Pintar (Smartphones
BORANG PINJAMAN KENDERAAN
1. Senarai Semak
2. Borang Maklumat Peribadi Pemohon
3. WP 9.3-18-29
BORANG KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL
1. Borang Permohonan Lampiran SR.6.1.1
2. Senarai Semak Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
3. MyPPSM Ceraian SR 6.1.1 Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
BORANG PERMOHONAN TUNTUTAN ELAUN BERPINDAH RUMAH
1. Borang KKR (KEW) 01/2023
2. Borang Tuntutan Elaun Berpindah Rumah Lampiran B-2 WP 1.2
3. Senarai Semak Elaun Berpindah Rumah
4. SPDK 01/2023: Garis Panduan Bagi Permohonan Tuntutan Elaun Berpindah Untuk Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Berpindah Rumah
5. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 1.2 Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran bagi Pegawai Perkhidmatan Awam kerana Bertukar/Berpindah Rumah
BORANG KEMUDAHAN PERUBATAN
1. Borang Perubatan 1/09 Lampiran SR.2.1.1 (J) Ubat/Alat/Perkhidmatan Perubatan/Rawatan
2. Borang Perubatan 2/09 Lampiran SR.2.1.1 (K) Rawatan Kecemasan
3. Borang Perubatan 3/09 Lampiran SR.2.1.1 (L) Rawatan Luar Negeri
4. Senarai Semak Kemudahan Perubatan
5. SPDK 03/2023: Garis Panduan Bagi Permohonan Kemudahan Perubatan
BORANG KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH
1. Borang Tuntutan Lampiran A WP 2.2
2. Senarai Semak Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih
3. SPDK 04/2023: Garis Panduan Bagi Permohonan Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih
BORANG PERMOHONAN PENDAHULUAN DIRI TERLEBIH EMOLUMEN AP327(B)
1. Senarai Semak Pendahuluan Diri Terlebih Emolumen
2. Borang Permohonan Pendahuluan Diri Terlebih Emolumen Berdasarkan AP327(b)
3. Borang Kew.106-Pin2/87
4. Borang Kew.324 Lampiran K Borang Bayaran Pendahuluan Diri/ Pelbagai/ Pinjaman Diraja
5. Format Kronologi Kes Pendahuluan Diri