Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Perasmian Jambatan Persahabatan Di antara Malaysia & Brunei

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini
Tarikh dan Waktu Acara: 
Ahad, 8 Disember 2013 - 9:00am
Sumber: 
LIMBANG, 8 Disember - Perasmian Jambatan Persahabatan yang menghubungkan bahagian Limbang, Sarawak dengan Daerah Temburong, Brunei Darussalam telah dirasmikan oleh YAB. Perdana Menteri Malaysia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Projek jambatan pre-cast concrete ini adalah sepanjang 189 meter dan mempunyai lebar 14 meter iaitu dua lorong-dua hala ini telah dibahagikan kepada tiga pakej iaitu pembinaan jambatan di mana kos pembinaannya sebanyak RM 21.95 juta dikongsi bersama oleh Malaysia dan Brunei Darussalam. Manakala kos pembinaan jalan tuju di sebelah Malaysia ditanggung oleh Malaysia dan pembinaan jalan tuju di sebelah Brunei Darussalam pula ditanggung oleh Brunei Darussalam. Projek ini telah mengambil masa selama 17 bulan, iaitu bermula pada 15 Mei 2012 dan telah siap sepenuhnya pada 31 Oktober 2013.

Kerajaan Malaysia dan Brunei Darussalam telah bersetuju untuk menamakan Jambatan Menyeberangi Sungai Pandaruan sebagai “JAMBATAN PERSAHABATAN”. Penamaan ini adalah sesuai bagi melambangkan kemesraan hubungan dua hala antara kedua-dua negara dan memenuhi objektif meningkatkan kesalinghubungan yang ingin dicapai oleh ASEAN. 

  
  
 
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources