Langkau ke kandungan utama
Submitted by Admin on 26 January 2010
Alamat Jabatan

Bahagian Pengurusan Fasiliti
Aras 7, Blok B, Kompleks Kerja Raya
Kementerian Kerja Raya Malaysia
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

No. Telefon : 03-2711 4701
No. Faks : 03-2711 4464
 

Visi

Menjadi agensi kawalselia penyenggaraan yang efektif dalam pelaksanaan penyenggaraan jalan dan bangunan gunasama persekutuan.

Misi

Memastikan pelaksanaan perkhidmatan oleh pihak konsesi menepati perjanjian penswastaan.

Objektif

Mengawalselia, memantau dan memastikan polisi berkaitan penswastaan penyenggaraan bangunan gunasama dan jalan persekutuan dilaksanakan menepati perjanjian penswastaan.

Aktiviti-aktiviti dan Fungsi
  • Merancang, melaksana dan memantau perlaksanaan penyenggaraan Jalan Persekutuan di seluruh Malaysia mengikut Perjanjian Penswastaan Penyenggaraan Jalan Persekutuan
  • Merancang, melaksana dan memantau penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan di seluruh Malaysia mengikut Perjanjian Penswastaan Bangunan Gunasama Persekutuan
  • Menguruskan aset tak alih kerajaan (fasiliti) di peringkat kementerian
  • Mengawal selia perlaksanaan pengurusan cerun di Semenanjung Malaysia
  • Mengawal selia kuarters di Semenanjung Malaysia