Langkau ke kandungan utama
Submitted by Admin on 26 March 2009
Alamat Jabatan

Bahagian Perancangan Korporat, 
Kementerian Kerja Raya Malaysia,
Tingkat 5, Blok B,
Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

Tel: 03-2771 4575
Fax: 03-2711 1590/1592

Visi

Kecemerlangan Transformasi KKR menjelang 2020

Misi

- Menjadi tonggak utama dalam merangka transformasi dan hala tuju KKR.
- Perkhidmatan keurusetiaan mesyuarat utama KKR yang sempurna, cekap dan berkesan.

Objektif

Memastikan Program Transformasi KKR berjaya dilaksanakan

Aktiviti-aktiviti dan Fungsi
  1.  Menyelaras penyediaan Nota dan Memorandum Jemaah Menteri dari semua bahagian dan agensi;
  2.  Menyelaras penyediaan dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik (PSO);
  3.  Urus setia kepada Mesyuarat Peringkat Menteri Kluster Infrastruktur (MPMKI);
  4.  Urus setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kluster Infrastruktur (MJKKI);
  5.  Merangka dan menyediakan Petunjuk Prestasi Utama (MPI) YB Menteri Kerja Raya, KPI  Tier 1 (KSU) dan KPI Tier 2 TKSU(P), TKSU (DP) dan PUU;
  6. Urus setia kepada Mesyuarat Pengurusan dan melaksanakan urusan pentadbiran dan kewangan bahagian.
Piagam Pelanggan

Kami di Bahagian Perancangan Korporat berjanji akan sentiasa komited untuk melaksanakan dasar dan program Kementerian dengan:

  • Menyediakan Ulasan Nota dan Memorandum Jemaah Menteri dalam tempoh 7 hari dari tarikh arahan diterima tertakluk kepada penerimaan input yang lengkap daripada bahagian/agensi berkenaan.
  • Memastikan penyediaan Pelan Strategik KKR disempurnakan pada suku tahun pertama setiap 5 tahun.
  • Memastikan pemantauan Pelan Strategik KKR dilaksanakan setiap suku tahun.
  • Menyediakan minit mesyuarat-mesyuarat utama dalam tempoh 3 hari.