Warga KKR

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Anda di sini

TERKINI...

ikon baru saiz kecilSenarai Webmaster dan Pembantu Webmaster Portal Kementerian Kerja Raya.

ikon baru saiz kecil Iklan Kenaikan Pangkat (KUP) Kumpulan Sokongan I & II

 

informationInformasi

 

online-servicesPerkhidmatan Atas Talian

 

INTERNET

Sistem Maklumat Kontraktor

Semakan Pendaftaran

Semakan Status Permohonan

Kontraktor Interaktif

Direktori Kontraktor

National eTendering Initiative (NeTI)

e-Cadangan

Integrated Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam (i-SPAAA)

Centralised Information Maintenance Management Management System (CIMMS)

Sistem Permohonan Menjalankan Pembangunan dan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rezab Jalan Persekutuan/Lebuhraya (eSite)

INTRANET

AP 58(a)

Aduan Dalaman (e-helpdesk)

Pusat Rujukan Jalan Negara (e-PRJN)

Executive Geographical Information System [EGIS]

Sistem Maklumat Projek

Sistem Pengurusan Trafik (RTVMS)

Sistem Pengurusan Kemalangan Jalan (RAMS)

Sistem Maklumat Jalan (LIS)

Hari Bertemu Pelanggan Online

Forum Kementerian

Sistem Maklumat Kontraktor (SMK)

Sistem Perekodan Markah Prestasi Bagi Kakitangan Sokongan II

Sistem Maklumat Persidangan Parlimen (e-Parlimen)

Sistem Maklumat Kabinet (e-Kabinet)

Sistem Pengurusan Dokumen

Sistem Pas Keselamatan

Sistem Pelekat Kenderaan

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN AGENSI BAWAH KKR

CIDB

Direktori Kontraktor Tempatan

Pengeluar Produk Binaan

Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Kontraktor dengan CIDB

Semak Status Pendaftaran Kontraktor dengan CIDB

 

JKR

Laman Bencana Alam


LLM

Maklumat Trafik Lebuhraya

 

downloadMuat Turun Borang

graphKompetensi

EGKerajaan Elektronik

FolderPictures.Galeri Multimedia

survey Soal-Selidik

staff Senarai Pegawai Bersara

accountPerakaunan

Jadual Kursus

Kod Perakaunan 2013

Manual Pengguna AGHR-eP2P

Panduan Permohonan Kad Pintar & Pembaca Kad Pintar Kerajaan Elektronik

Borang Permohonan Kad Pintar Kerajaan Elektronik (BPKP-01)

Borang Notice To Commence Perkhidmatan Public Key Infrastructure (BNTC-01)

Borang Permohonan Capaian Sistem eSPKB (JANM01)

Borang Permohonan Capaian Sistem eTerimaan (JANM/eT01)

Borang Permohonan Capaian Sistem AP58(a) Online (BA-01/v2)

Borang Permohonan/Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji Dan eLaporan (SPANM3/2010)

Borang Permohonan Set Semula Katalaluan Pengguna Sistem eTerimaan (JANM/eT03)

 

 

 

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources