Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Senarai Tender/Sebutharga

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Dokumen boleh diperolehi di:
Unit Tawaran Pusat,
Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta,
Bahagian Kewangan,
Tingkat Bawah, Blok A,
Kementerian Kerja Raya,
Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur.

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dalam bentuk Bank Draf / Kiriman Wang atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Cek persendirian tidak akan diterima.
 
Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah (membawa surat wakil) sahaja.
Untuk maksud ini Kontraktor-kontraktor yang ingin membeli dokumen tender diwajibkan membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN (CIDB) dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)/PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK)/KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera jika berkenaan.


SALINAN Sijil Pendaftaran CIDB, SPKK/PKK dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera boleh diterima jika disahkan oleh pihak pengeluar sijil.

Naskah Meja Tender akan dijual mulai hari Isnin hingga Jumaat semasa waktu pejabat seperti berikut:
 
HARI WAKTU PERKHIDMATAN KAUNTER WAKTU REHAT
ISNIN - KHAMIS 8.30 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 4.30 PM
1.00 PM - 2.00 PM
JUMAAT 8.30 AM - 12.15 PM
2.45 PM - 4.30 PM
12.15 PM - 2.45 PM
Tarikh Iklan Jenis Perolehan Tajuk Tender/Sebutharga Tarikh Tutup Permohonan Taraf/Jenis Syarikat Gred CIDB, Kategori, Pengkhususan Lawatan Tapak
17/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan (FMM) Di Pejabat Baharu Menara Kastam, Jalan UMS, ... 10/11/2020 - 12:00pm

Bumiputera T1
(Syarikat
100% milik
tempatan)

G5

F

F01

Dan

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) Yang Masih Sah

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 28 Oktober 2020 - 3 November 2020

Tutup Tender : 10 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Tiada
17/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] PEMASANGAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) UNTUK BANGUNAN BARU IBU PEJABA... 11/11/2020 - 12:00pm

Bumiputera / T1

G5/G6/G7

M & E

E07, E08, & E14

PERHATIAN

HARGA DOKUMEN DAN BAYARAN ATAS NAMA
RM10.00
(Harga CD)

RM5,000.00
(Deposit Dokumen
Terperingkat -akan
dipulangkan)

Akauntan Negara
Malaysia-KKR-T

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 28 Oktober 2020 - 4 November 2020

Tutup Tender : 11 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Ada
15/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] MENAIKTARAF TAPAK ARKEOLOGI PALEOLITIK KOTA TAMPAN (KT1987) LENGGONG, PERAK 10/11/2020 - 12:00pm

TENDER TERBUKA (KHAS BUMIPUTERA) / T1

G5

B & CE

B02, B04, CE08, CE10, CE21 & CE36

DAN

SPKK
Gred : G5
Kategori : B & CE

ATAU

PUKONSA
Kelas : B
Tajuk I : Tajuk Kecil 1
Tajuk II : Tajuk Kecil 2(a) & 5

ATAU

UPKJ
Kelas : B
Kepala I : Sub-Kepala 1
Kepala II : Sub-Kepala 1(c) & 2(a)

DAN

Sijil Taraf Bumiputera (STB)

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 28 Oktober 2020 - 3 November 2020

Tutup Tender : 10 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Ada
14/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH TUTUP] PERKHIDMATAN PERUNDING UKUR BAHAN - PEMBINAAN SEKOLAH BAHARU 20 BILIK DARJAH, ASRAMA (300L & 30... 05/11/2020 - 12:00pm

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan

1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 330202 (Ukur Bahan) dan tempoh pendaftaran masih sah sekurang-kurangnya tiga (3) bulan daripada tarikh tender diiklankan.
2. Berdaftar dengan Lembaga Profesional dan tempoh pendaftaran masih sah semasa tarikh tutup tender.

PERHATIAN

Dokumen Pelawaan boleh diperolehi di Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan & Akaun, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur bermula daripada 28 September 2020 (Isnin) sehingga 5 Oktober 2020 (Isnin). Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM70 bagi setiap satu (1) set. Bayaran bagi dokumen pelawaan hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank atau kiriman wang di atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Dokumen pelawaan akan dikeluarkan kepada wakil Firma Perunding yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Firma Perunding dikehendaki membawa Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan ASAL dan Sijil Pendaftaran Lembaga Profesional ASAL berserta satu salinan sijil-sijil tersebut.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat BERASINGAN yang berlakri dan ditandakan "Cadangan Teknikal" dan "Cadangan Kos" di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan seperti di atas.

Dokumen Pelawaan hendaklah dikemukakan ke Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan dan Akaun, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur pada 20 Oktober 2020 (Selasa) tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari. Dokumen Pelawaan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh tutup bagi projek di atas adalah pada 5 November 2020 sebelum jam 12.00 tengah hari.

Tiada
14/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC) MENARA SSM KL ... 12/11/2020 - 12:00pm

TENDER TERBUKA (KHAS BUMIPUTERA) T1

G4

B & CE

B04 & CE21

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 28 Oktober 2020 - 4 November 2020

Tutup Tender : 12 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Ada
07/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH TUTUP] PENGURUSAN FASILITI DAN PENYENGGARAAN BAGI 1836 UNIT KUARTERS JENIS BERKEMBAR DAN TERES DI KUARTE... 02/11/2020 - 12:00pm

TERBUKA (KHAS BUMIPUTRA)

DIPELAWA KEPADA SYARIKAT TEMPATAN YANG 100% MILIK WARGANEGARA TEMPATAN

G7

F

I. BERDAFTAR DENGAN CIDB GRED G7,
F, F01
II. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

ATAU

PUKONSA
KELAS A, TAJUK II
TAJUK KECIL 2(A) & 9

ATAU

UPKJ
KELAS A, KEPALA II
SUB KEPALA 2(A) & 3 (C)

III. MEMPUNYAI SIJIL TARAF BUMIPUTRA (STB) YANG SAH DENGAN BPKU

PERHATIAN

BAYARAN BAGI DOKUMEN TENDER HENDAKLAH DIBUAT DALAM BENTUK DRAF BANK/ KIRIMAN WANG/ WANG POS DI ATAS NAMA AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA - KKR-T. DOKUMEN TENDER AKAN DIKELUARKAN KEPADA WAKIL KONTRAKTOR YANG SAH SAHAJA. UNTUK MAKSUD INI, WAKIL KONTRAKTOR DIKEHENDAKI MEMBAWA PERAKUAN/ SIJIL ASAL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) SERTA SIJIL TARAF BUMIPUTERA YANG DIKELUARKAN OLEH BAHAGIAN PEMBANGUNAN KONTRAKTOR USAHAWAN (BPKU) BESERTA SATU SALINAN SIJIL-SIJIL TERSEBUT. BAGI KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN PUKONSA ATAU UPKJ, WAKIL KONTRAKTOR YANG SAH DIKEHENDAKI MEMBAWA PERAKUAN/SIJIL ASAL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR, SIJIL PENDAFTARAN PUKONSA ATAU UPKJ DAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA (JIKA BERKENAAN).

KONTRAKTOR ATAU WAKIL KONTRAKTOR YANG SAH HENDAKLAH SENTIASA MENGAMBIL PERHATIAN DAN MEMATUHI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN COVID-19 DAN PENJARAKKAN SOSIAL OLEH KKM DAN MKN

PERHATIAN
Selaras dengan arahan kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh tutup bagi projek di atas adalah pada 2 November 2020 sebelum jam 12.00 tengah hari.

Ada
04/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH TUTUP] CAWANGAN PERSENJATAAN BATALION 1, PGA ULU KINTA, PERAK 02/11/2020 - 12:00pm

TERBUKA (BUMIPUTERA)

DIPELAWA KEPADA SYARIKAT TEMPATAN YANG 100% MILIK WARGANEGARA TEMPATAN

G6

B

B01 & B04

ii. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

ATAU

PUKONSA
KELAS A, TAJUK II
TAJUK KECIL 2(A) & 4

ATAU

UPKJ
KELAS A KEPALA II
SUB KEPALA 2(A) & 2(B)

iii. MEMPUNYAI SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) YANG SAH DENGAN BPKU/PKK

PERHATIAN

HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA
RM 1,060.00 - (HARGA DOKUMEN TENDER)
&
RM5,000.00 - (SECURITY DEPOSIT (DRAWINGS)

AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA – KKR - T

PERHATIAN
Selaras dengan arahan kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh tutup bagi projek di atas adalah pada 2 November 2020 sebelum jam 12.00 tengah hari.

Ada
04/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH TUTUP] PEMBINAAN RKAT PANGKALAN UDARA LABUAN 09/11/2020 - 12:00pm

A. TARAF: TERBUKA

B. JENIS SYARIKAT:

SYARIKAT TEMPATAN YANG MEMPUNYAI PEGANGAN EKUITI SEKURANG-KURANGNYA 70% MILIK WARGANEGARA TEMPATAN;
ATAU

SYARIKAT TEMPATAN YANG DISENARAIKAN DI BURSA MALAYSIA;

ATAU

SYARIKAT USAHASAMA YANG DIPERBADANKAN DI MALAYSIA (TIDAK KIRA SAMA ADA DISENARAIKAN DI BURSA MALAYSIA ATAUPUN TIDAK) DENGAN SYARAT PEGANGAN EKUITI ASING TIDAK MELEBIHI 49% DAN MAJORITI AHLI LEMBAGA PENGARAH, PENGURUSAN DAN PEKERJA ADALAH WARGANEGARA TEMPATAN.

G7

B

B01 & B04

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN

ATAU

PUKONSA
KELAS A, TAJUK II,
TAJUK KECIL 2(A) DAN 4

ATAU

UPKJ
KELAS A, KEPALA II,
SUB KEPALA 2(A) DAN 2(B)

PERHATIAN

HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA

HARGA DOKUMEN
RM 2,650.00

SECURITY DEPOSIT
(DRAWING & DOCUMENT)
RM5,000.00

AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA – KKR - T

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh tutup bagi projek di atas adalah pada 9 November 2020 sebelum jam 12.00 tengah hari.

Ada
03/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH TUTUP] PRA-KELAYAKAN UNTUK NAIKTARAF RUANG SEDIA ADA KEPADA FARMASI STERIL (BILIK BERSIH), HOSPITAL LABU... 04/11/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA

SYARIKAT TEMPATAN YANG 100% MILIK WARGANEGARA TEMPATAN

PERHATIAN

*Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub-Kepala
i) Pendaftaran Kontraktor
i) Kontraktor hendaklah mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan CIDB dalam Pengkhususan B04 & M01 DAN
Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dalam Gred G6 dan Kategori B & ME ; ATAU
Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan berdaftar dengan Unit Pendaftaran
Kontraktor Dan Juruperunding Sarawak (UPKJ) dalam Kelas A, Kepala II dan Sub Kepala 2a & Kelas A, Kepala V dan Sub Kepala 3 ATAU
Mempunyai Sijil Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) yang sah dalam dalam Kelas A, Kepala II, Sub Kepala 2(a) & Kelas A, Kepala III, Sub Kepala 1(a)
ii) PPK dan SPPK dengan CIDB atau PPK dan UPKJ atau PPK dan PUKONSA yang masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup Pra-Kelayakan.
iii) Kontraktor berdaftar yang telah digantung oleh CIDB/UPKJ/PUKONSA dari menyertai tender, TIDAK LAYAK untuk menyertai Pra-Kelayakan ini.
iv) Mempunyai sijil SCORE CIDB yang masih sah sekurang-kurangnya 2 Bintang.
v) Kontraktor tidak dibenarkan memohon kebenaran khas daripada CIDB, UPKJ atau PUKONSA untuk pengkhususan bidang kerja yang ditetapkan.
vi) Petender usahasama hendaklah mengemukakan Perjanjian Usahasama. Perjanjian tersebut hendaklah mengandungi pegangan ekuiti setiap rakan usahasama dan
bertanggungjawab secara ‘jointly & severally’ dan ditandatangani oleh kesemua rakan usahasama dan disetemkan.
Keupayaan Kontraktor
i) Mempunyai Nett Worth melebihi 20% x NTBK ATAU Modal Pusingan melebihi 10% x NTBK ATAU Modal Mudah Cair minimum RM 209,500.00
ii) Mempunyai pengalaman melaksanakan projek-projek pembinaan serupa yang telah dilaksanakan dengan jayanya dalam tempoh lima (5) tahun lepas melebihi 30% x NTBK serta berpengalaman sebagai Kontraktor Utama melaksanakan dan menyiapkan projek Kerajaan/Swasta.
iii) Keutamaan diberi kepada kontraktor yang mempunyai pengalaman yang serupa dengan skop kerja dalam tempoh sepuluh (10) tahun yang lepas bagi projek hospital kerajaan atau swasta.
iv) Tidak mempunyai kerja semasa yang ‘sakit’ dan tidak mempunyai rekod prestasi kerja yang tidak memuaskan dari segi tempoh penyiapan projek dan kualiti kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor dalam tempoh lima (5) tahun lepas.
Perunding Berdaftar dan Bertauliah
Perunding yang akan dilantik merupakan perunding yang bertauliah dan merupakan perunding bebas (independent and not in house consultant) seperti berikut :
i) Berdaftar dengan Lembaga Profesional yang berkenaan; dan
ii) Berdaftar dengan Kementerian Kewangan

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan wabak Covid-19.

Dokumen Pra-Kelayakan boleh disemak dan diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi Dokumen Pra-Kelayakan hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/ kiriman wang di atas nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-KKR-T. Dokumen Pra-Kelayakan akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/ sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor & Usahawan (jika berkenaan) beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh tutup bagi projek di atas adalah pada 4 November 2020 sebelum jam 12.00 tengah hari.

Tiada
03/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH TUTUP] SISTEM PAM PENGGALAK DAN PENAPIS AIR UNTUK USM – PEMBINAAN TANGKI MENARA DAN RUMAH PAM AIR DI K... 05/11/2020 - 12:00pm

T1 Terbuka

G3

ME

M15

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh tutup bagi projek di atas adalah pada 5 November 2020 sebelum jam 12.00 tengah hari.

Tiada

Pages

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources