Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Senarai Tender/Sebutharga

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Dokumen boleh diperolehi di:
Unit Tawaran Pusat,
Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta,
Bahagian Kewangan,
Tingkat Bawah, Blok A,
Kementerian Kerja Raya,
Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur.

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dalam bentuk Bank Draf / Kiriman Wang atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Cek persendirian tidak akan diterima.
 
Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah (membawa surat wakil) sahaja.
Untuk maksud ini Kontraktor-kontraktor yang ingin membeli dokumen tender diwajibkan membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN (CIDB) dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)/PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK)/KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera jika berkenaan.


SALINAN Sijil Pendaftaran CIDB, SPKK/PKK dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera boleh diterima jika disahkan oleh pihak pengeluar sijil.

Naskah Meja Tender akan dijual mulai hari Isnin hingga Jumaat semasa waktu pejabat seperti berikut:
 
HARI WAKTU PERKHIDMATAN KAUNTER WAKTU REHAT
ISNIN - KHAMIS 8.30 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 4.30 PM
1.00 PM - 2.00 PM
JUMAAT 8.30 AM - 12.15 PM
2.45 PM - 4.30 PM
12.15 PM - 2.45 PM
Tarikh Iklan Jenis Perolehan Tajuk Tender/Sebutharga Tarikh Tutup Permohonan Taraf/Jenis Syarikat Gred CIDB, Kategori, Pengkhususan Lawatan Tapak
29/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] PROJEK NAIK TARAF SISTEM SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA), CENTRALIZED C... 11/11/2020 - 12:00pm

Terbuka / T1

G4/G5/G6/G7

ME

E04, E05, E10 & E11

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 28 Oktober 2020 - 4 November 2020

Tutup Tender : 11 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Ada
29/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] PUSAT PAKAR PERGIGIAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN 12/11/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA/T1

G7

B

B01, B04 & B29

ATAU

PPK B29 yang sah dengan CIDB dan PUKONSA Dalam Kelas A, Tajuk II, Tajuk Kecil 2(a), 4

ATAU

PPK B29 yang sah dengan CIDB dan UPKJ Dalam Kelas A, Kepala II, Sub-Kepala 2(a), 2(b)

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 28 Oktober 2020 - 4 November 2020

Tutup Tender : 12 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Tiada
29/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG USANG DAN ROSAK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN SELURUH UNIV... 16/11/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA/ T1

G4

B

B04, B08 & CE21

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 30 Oktober 2020 - 9 November 2020

Tutup Tender : 16 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Ada
29/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] PENGURUSAN FASILITI DAN PENYENGGARAAN (FMM) DI KOMPLEKS KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN) C... 17/11/2020 - 12:00pm

Bumiputera / T1

G6

F

F01

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 28 Oktober 2020 - 9 November 2020

Tutup Tender : 17 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Ada
28/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH TUTUP] PERKHIDMATAN PERUNDING UKUR BAHAN BAGI IBU PEJABAT POLIS DAERAH KLANG UTARA, SELANGOR (TENDER SE... 03/11/2020 - 12:00pm

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan

1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 330202 (Ukur Bahan) dan tempoh pendaftaran masih sah sekurang-kurangnya tiga (3) bulan daripada tarikh tender diiklankan.

2. Berdaftar dengan Lembaga Profesional dan tempoh pendaftaran masih sah semasa tarikh tutup tender.

PERHATIAN

Dokumen Pelawaan boleh diperolehi di Unit Tawaran Pusat, Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur bermula daripada 30 September 2020 sehingga 7 Oktober 2020. Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM70 bagi setiap satu (1) set. Bayaran bagi dokumen pelawaan hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang pos di atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Dokumen pelawaan akan dikeluarkan kepada wakil Firma Perunding yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Firma Perunding dikehendaki membawa Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan ASAL dan Sijil Pendaftaran Lembaga Professional ASAL berserta satu salinan sijil-sijil tersebut.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat BERASINGAN yang berlakri dan ditandakan "Cadangan Teknikal" dan "Cadangan Kos" di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan seperti di atas.

Dokumen Pelawaan hendaklah dikemukakan ke Unit Tawaran Pusat, Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur pada 14 Oktober 2020 tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari. Dokumen Pelawaan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh tutup bagi projek di atas adalah pada 3 November 2020 sebelum jam 12.00 tengah hari.

Tiada
25/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] MEMBINA ASRAMA PELATIH INSTITUT LATIHAN PERHUTANAN (FORTRAIN) 09/11/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA / T1

G7

B

B04

Atau

UPKJ
Kelas A, Kepala II Sub Kepala 2a, 3b

Atau

PUKONSA
Kelas A, Tajuk II, Tajuk Kecil 2a

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 28 Oktober 2020 - 4 November 2020

Tutup Tender : 9 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Ada
25/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] CENTRAL SPINE ROAD (CSR) PAKEJ 2 : JAMBATAN SG. LAKIT KE GUA MUSANG, KELANTAN SEKSYEN 2B... 24/11/2020 - 12:00pm

TENDER TERBUKA / A2

G7

CE

CE01 & CE02

DAN

Sijil Perakuan Kerja Kerajaan (SPKK)
G7, CE

ATAU

UPKJ Kelas A, Kepala I, III & IV

ATAU

PUKONSA Kelas A,
Tajuk I dan Tajuk Kecil 1 & 2

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 10 November 2020 - 17 November 2020

Tutup Tender : 24 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Tiada
25/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] CENTRAL SPINE ROAD (CSR) PAKEJ 2 : JAMBATAN SG. LAKIT KE GUA MUSANG, KELANTAN (SEKSYEN 2... 24/11/2020 - 12:00pm

TENDER TERBUKA / A2

G7

CE

CE01 & CE02

DAN

Sijil Perakuan Kerja Kerajaan (SPKK)
G7, CE

ATAU

UPKJ Kelas A, Kepala I, III & IV

ATAU

PUKONSA Kelas A,
Tajuk I dan Tajuk Kecil 1 & 2

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 10 November 2020 - 17 November 2020

Tutup Tender : 24 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Tiada
24/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH TUTUP] PEMASANGAN ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM AUTOMATED LAND BARRIER DAN LAIN – LAIN ... 04/11/2020 - 12:00pm

Bumiputera / T1

G3, G4

ME

E02, E04 & E11

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh tutup bagi projek di atas adalah pada 4 November 2020 sebelum jam 12.00 tengah hari.

Tiada
24/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH TUTUP] PEMBINAAN BLOK ASRAMA DAN BLOK AKADEMIK DARUL QURAN JAKIM, KUALA KUBU BHARU, SELANGOR 06/11/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA / T1

G7

B

B01 & B04

atau

PUKONSA
Kelas A, Kepala II , Sub Kepala 2(a) & 4

atau

UPKJ
Kelas A, Kepala II, Subkepala 2(a) & 2(b)

(Tidak dibenarkan memohon kebenaran khas CIBD untuk gred dan pengkhususan bidang kerja yang telah ditetapkan)

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh tutup bagi projek di atas adalah pada 6 November 2020 sebelum jam 12.00 tengah hari.

Ada

Pages

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources