Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Senarai Tender/Sebutharga

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Dokumen boleh diperolehi di:
Unit Tawaran Pusat,
Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta,
Bahagian Kewangan,
Tingkat Bawah, Blok A,
Kementerian Kerja Raya,
Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur.

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dalam bentuk Bank Draf / Kiriman Wang atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Cek persendirian tidak akan diterima.
 
Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah (membawa surat wakil) sahaja.
Untuk maksud ini Kontraktor-kontraktor yang ingin membeli dokumen tender diwajibkan membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN (CIDB) dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)/PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK)/KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera jika berkenaan.


SALINAN Sijil Pendaftaran CIDB, SPKK/PKK dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera boleh diterima jika disahkan oleh pihak pengeluar sijil.

Naskah Meja Tender akan dijual mulai hari Isnin hingga Jumaat semasa waktu pejabat seperti berikut:
 
HARI WAKTU PERKHIDMATAN KAUNTER WAKTU REHAT
ISNIN - KHAMIS 8.30 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 4.30 PM
1.00 PM - 2.00 PM
JUMAAT 8.30 AM - 12.15 PM
2.45 PM - 4.30 PM
12.15 PM - 2.45 PM
Tarikh Iklan Jenis Perolehan Tajuk Tender/Sebutharga Tarikh Tutup Permohonan Taraf/Jenis Syarikat Gred CIDB, Kategori, Pengkhususan Lawatan Tapak
05/10/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] PEMBINAAN SEBUAH BALAI CERAP DI INSTITUT TANAH & UKUR NEGARA (INSTUN) DI PERAK DARUL RID... 19/11/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA / T1

G6

B

B04

Atau

UPKJ Kelas B, Kepala II Sub Kepala 2a

Atau

PUKONSA Kelas A, Tajuk II, Tajuk Kecil 2a

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 5 November 2020 - 16 November 2020

Tutup Tender : 19 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Ada
05/10/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] MENAIK TARAF TANGKAK RACING TRACK (TRT), JOHOR 16/11/2020 - 12:00pm

Bumiputera /
T1

G4

B & CE

B04 & CE36

Atau

PUKONSA Kelas C
Tajuk II (Tajuk Kecil 2(a)),
Tajuk IV (Tajuk Kecil 1)

Atau

UPKJ Kelas BX
Kepala II (Sub Kepala 2(a)),
Kepala III (Sub Kepala 1(a))

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 30 Oktober 2020 - 9 November 2020

Tutup Tender : 16 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Ada
01/10/2020 Tender PERKHIDMATAN PERUNDING ELEKTRIK PEMBINAAN FASA KEDUA PUSAT LATIHAN ISLAM LAWAS, SARAWAK 05/11/2020 - 12:00pm

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan

1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 330103 (Elektrik) dan masih sah berkuatkuasa.

2. Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia dan masih sah berkuat kuasa.

3. Mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelawaan

PERHATIAN

Dokumen pelawaan akan dikeluarkan secara percuma kepada perunding yang layak sahaja. Untuk maksud ini, perunding dikehendaki mengemukakan maklumat berikut secara soft copy . Maklumat-maklumat yang diperlukan adalah seperti berikut:

i) Sijil Pendaftaran MOF
ii) Sijil Pendaftaran ROC/ROB
iii) Sijil Pendaftaran Lembaga Jurutera Malaysia
iv) Alamat emel rasmi syarikat yang masih aktif

Perunding dikehendaki untuk mengemukakan semua dokumen yang berkenaan melalui emel kepada nuruljuliana.jkr@1govuc.gov.my / mulyadi.jkr@1govuc.gov.my bermula 13 Oktober 2020 pukul 8.00 pagi sehingga 16 Oktober 2020 sebelum pukul 12.00 tengahari. Sebarang permohonan emel yang diterima selepas pukul 12.00 tengahari pada 16 Oktober 2020 tidak akan dipertimbangkan. Tarikh akhir edaran dokumen pelawaan adalah pada 20 Oktober 2020.

Perunding yang layak dan melepasi kriteria sepertimana yang disyaratkan di atas akan dijemput melalui Surat Pelawaan Menyertai Tender secara emel. Dokumen Pelawaan akan dikepilkan bersama-sama Surat Pelawaan Menyertai Tender.

Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan. Untuk tujuan mengemukakan dokumen tender, Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat BERASINGAN yang berlakri dan ditandakan "Cadangan Teknikal" dan "Cadangan Kos" di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan ke Unit Tawaran Pusat, Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING ELEKTRIK
SECARA TENDER TERBUKA (TANPA PRA - KELAYAKAN)
UNTUK PROJEK PEMBINAAN FASA KEDUA PUSAT LATIHAN ISLAM LAWAS, SARAWAK
No. Tender: JKR(PP)IP/CKE/8/2020(P)

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Pelawaan Terbuka di alamat seperti di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada 05 NOVEMBER 2020. Dokumen Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

Perunding atau wakil perunding yg sah hendaklah sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan wabak Covid-19. Para perunding dan wakil perunding juga perlu mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh MKN dan KKM dari masa ke semasa.

Tiada
01/10/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] PEMBINAAN FASA KEDUA PUSAT LATIHAN LAWAS, SARAWAK 18/11/2020 - 12:00pm

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan

1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 330101 (Kejuruteraan Awam) dan 330102 (Kejuruteraan Struktur) dan masih sah berkuatkuasa.

2. Berdaftar dengan Lembaga Profesional dan tempoh pendaftaran masih sah semasa tarikh tutup tender.

3. Mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelawaan.

PERHATIAN

Hanya Penama di Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang dibenarkan membeli dokumen pelawaan. Sila bawa Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan ASAL dan Sijil Pendaftaran Lembaga Professional ASAL berserta satu salinan sijil - sijil tersebut.

Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan dan boleh didapatkan daripada kaunter di Pejabat Unit Tawaran Pusat, Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur daripada 13 Oktober 2020 sehingga 20 Oktober 2020 Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM10 bagi setiap satu (1) set. Bayaran bagi dokumen pelawaan hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dan dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang Pos sahaja atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T . Cek persendirian tidak akan diterima.

Tempat serahan dokumen adalah seperti di alamat yang sama.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan "Cadangan Teknikal" dan "Cadangan Kos" di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan seperti di atas.
Kedua-dua Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul bersaiz besar yang berlakri dan ditulis seperti berikut :-
"PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING AWAM DAN STRUKTUR
SECARA TENDER TERBUKA (TANPA PRA - KELAYAKAN)
UNTUK PROJEK PEMBINAAN FASA KEDUA PUSAT LATIHAN LAWAS, SARAWAK
No. Tender: JKR(PP)/IP/CKAS/23/2020"

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Pelawaan Terbuka di alamat seperti di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada 05 NOVEMBER 2020. Dokumen Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.
Perunding atau wakil perunding yang sah hendaklah sentiasa mengambil langkah - langkah pencegahan wabak COVID-19. Para perunding dan wakil perunding juga perlu mematuhi arahan - arahan yang dikeluarkan oleh MKN dan KKM dari masa ke semasa serta mendapatkan surat kebenaran perjalanan dan rentas negeri daripada Balai Polis yang berhampiran bagi tujuan dan maksud sepertimana iklan ini (jika perlu).

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 28 Oktober 2020 - 9 November 2020

Tutup Tender : 18 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Tiada
01/10/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] PEMBINAAN FASA KEDUA PUSAT LATIHAN LAWAS, SARAWAK 30/11/2020 - 12:00pm

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan

1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 330201 (Arkitek) dan masih sah berkuat kuasa.

2. Berdaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia dan masih sah berkuat kuasa.

3. Mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelawaan

PERHATIAN

Hanya Penama di Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang dibenarkan membeli dokumen pelawaan. Sila bawa Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan ASAL dan Sijil Pendaftaran Lembaga Professional ASAL berserta satu salinan sijil - sijil tersebut.

Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan dan boleh didapatkan daripada kaunter di Pejabat Unit Tawaran Pusat, Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur daripada 13 Oktober 2020 sehingga 20 Oktober 2020. Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM50 bagi setiap satu (1) set. Bayaran bagi dokumen pelawaan hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dan dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang Pos sahaja atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T . Cek persendirian tidak akan diterima.

Tempat serahan dokumen adalah seperti di alamat yang sama.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan "Cadangan Teknikal" dan "Cadangan Kos" di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan seperti di atas.
Kedua-dua Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul bersaiz besar yang berlakri dan ditulis seperti berikut :-
"PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING ARKITEK
SECARA TENDER TERBUKA (TANPA PRA - KELAYAKAN)
UNTUK PROJEK PEMBINAAN FASA KEDUA PUSAT LATIHAN LAWAS, SARAWAK
No. Tender: JKR/IP/CA/TTB/2020/06"

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Pelawaan Terbuka di alamat seperti di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada 05 NOVEMBER 2020. Dokumen Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.
Perunding atau wakil perunding yang sah hendaklah sentiasa mengambil langkah - langkah pencegahan wabak COVID-19. Para perunding dan wakil perunding juga perlu mematuhi arahan - arahan yang dikeluarkan oleh MKN dan KKM dari masa ke semasa serta mendapatkan surat kebenaran perjalanan dan rentas negeri daripada Balai Polis yang berhampiran bagi tujuan dan maksud sepertimana iklan ini (jika perlu).

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 2 November 2020 - 16 November 2020

Tutup Tender : 30 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Tiada
01/10/2020 Tender PELAWAAN BAGI PERLANTIKAN PERUNDING MEKANIKAL - PEMBINAAN FASA KEDUA PUSAT LATIHAN LAWAS, SARAWAK 05/11/2020 - 12:00pm

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan

1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 330104 (Mekanikal).

2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan (MOF) masih sah.

3. Mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelawaan

PERHATIAN

Hanya Penama di Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang dibenarkan membeli dokumen pelawaan. Sila bawa Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan ASAL dan Sijil Pendaftaran Lembaga Professional ASAL berserta satu salinan sijil - sijil tersebut.

Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan dan boleh didapatkan daripada kaunter di Pejabat Unit Tawaran Pusat, Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur daripada 13 Oktober 2020 sehingga 20 Oktober 2020. Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM50 bagi setiap satu (1) set. Bayaran bagi dokumen pelawaan hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dan dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang Pos sahaja atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Cek persendirian tidak akan diterima.

Tempat serahan dokumen adalah seperti di alamat yang sama.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan "Cadangan Teknikal" dan "Cadangan Kos" di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan seperti di atas.
Kedua-dua Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul bersaiz besar yang berlakri dan ditulis seperti berikut :-
"PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING MEKANIKAL
SECARA TENDER TERBUKA (TANPA PRA - KELAYAKAN)
UNTUK PROJEK PEMBINAAN FASA KEDUA PUSAT LATIHAN LAWAS, SARAWAK
No. Tender: JKR/IP/CKM/BRBA1/009/2020"

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Pelawaan Terbuka di alamat seperti di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada 05 NOVEMBER 2020. Dokumen Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.
Perunding atau wakil perunding yang sah hendaklah sentiasa mengambil langkah - langkah pencegahan wabak COVID-19. Para perunding dan wakil perunding juga perlu mematuhi arahan - arahan yang dikeluarkan oleh MKN dan KKM dari masa ke semasa serta mendapatkan surat kebenaran perjalanan dan rentas negeri daripada Balai Polis yang berhampiran bagi tujuan dan maksud sepertimana iklan ini (jika perlu).

Tiada
01/10/2020 Tender PEMBINAAN FASA KEDUA PUSAT LATIHAN LAWAS, SARAWAK 05/11/2020 - 12:00pm

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan

1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah Kod Bidang 330202 (Ukur Bahan) dan tempoh pendaftaran masih sah sekurang – kurangnya tiga (3) bulan daripada tarikh tender diiklankan.

2. Berdaftar dengan Lembaga Profesional dan tempoh pendaftaran masih sah semasa tarikh tutup tender.

3. Mematuhi syarat - syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelawaan.

PERHATIAN

Hanya Penama di Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang dibenarkan membeli dokumen pelawaan. Sila bawa Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan ASAL dan Sijil Pendaftaran Lembaga Professional ASAL berserta satu salinan sijil - sijil tersebut.

Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan dan boleh didapatkan daripada kaunter di Pejabat Unit Tawaran Pusat, Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur daripada 13 Oktober 2020 sehingga 20 Oktober 2020 Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM10 bagi setiap satu (1) set. Bayaran bagi dokumen pelawaan hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dan dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang Pos sahaja atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T . Cek persendirian tidak akan diterima.

Tempat serahan dokumen adalah seperti di alamat yang sama.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan "Cadangan Teknikal" dan "Cadangan Kos" di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan seperti di atas.
Kedua-dua Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul bersaiz besar yang berlakri dan ditulis seperti berikut :-
"PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING UKUR BAHAN
SECARA TENDER TERBUKA (TANPA PRA - KELAYAKAN)
UNTUK PROJEK PEMBINAAN FASA KEDUA PUSAT LATIHAN LAWAS, SARAWAK
No. Tender: JKR/IP/CKUB/BBA/005/2020"

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Pelawaan Terbuka di alamat seperti di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada 05 NOVEMBER 2020. Dokumen Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.
Perunding atau wakil perunding yang sah hendaklah sentiasa mengambil langkah - langkah pencegahan wabak COVID-19. Para perunding dan wakil perunding juga perlu mematuhi arahan - arahan yang dikeluarkan oleh MKN dan KKM dari masa ke semasa serta mendapatkan surat kebenaran perjalanan dan rentas negeri daripada Balai Polis yang berhampiran bagi tujuan dan maksud sepertimana iklan ini (jika perlu).

Tiada
30/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] PEMBINAAN FASA KEDUA INSTITUT KEMAHIRAN ISLAM SARAWAK 23/11/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA / A1

G7

B

Pengkhususan : B01 & B04

atau

PUKONSA
Kelas A
Kepala II , Sub Kepala 2(a) & 4

atau

UPKJ
Kelas A, Kepala II,
Subkepala 2(a) & 2(b)

(Tidak dibenarkan memohon kebenaran khas CIBD untuk gred dan pengkhususan bidang kerja yang telah ditetapkan)

Tiada
30/09/2020 Tender KERJA – KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH SERTA LAIN -LAIN KERJA BERKAITAN DI KUARTERS IMIGRESEN BAYAN BARU, DAERAH B... 02/11/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA / T1

G3

B

B04

PERHATIAN

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN MULAI DIJUAL
BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN
JKR PULAU PINANG
JALAN JKR, SUNGAI PINANG,
11600 GEORGETOWN, PULAU PINANG

12 OKTOBER 2020
SEHINGGA
26 OKTOBER 2020

HARGA DOKUMEN DAN BAYARAN ATAS NAMA
RM60.00
PENGARAH KERJA RAYA PULAU PINANG

TEMPAT, TARIKH DAN WAKTU TENDER TUTUP
BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN
JKR PULAU PINANG
JALAN JKR, SUNGAI PINANG,
11600 GEORGETOWN, PULAU PINANG

2 NOVEMBER 2020
JAM 12.00 TENGAH HARI

TENDER YANG LEWAT DITERIMA TIDAK BOLEH DIPERTIMBANGKAN

Ada
30/09/2020 Tender [PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] PEMBINAAN KUARTERS KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) DAERAH LANGKAWI, KEDAH 12/11/2020 - 12:00pm

TERBUKA

SYARIKAT TEMPATAN YANG MEMPUNYAI PEGANGAN EKUITI SEKURANG-KURANGNYA 70% MILIK WARGANEGARA TEMPATAN;

ATAU

SYARIKAT TEMPATAN YANG DISENARAIKAN DI BURSA MALAYSIA

ATAU

SYARIKAT USAHASAMA YANG DIPERBADANKAN DI MALAYSIA (TIDAK KIRA SAMA ADA DISENARAIKAN DI BURSA MALAYSIA ATAUPUN TIDAK) DENGAN SYARAT PEGANGAN EKUITI ASING TIDAK MELEBIHI 49% DAN MAJORITI AHLI LEMBAGA PENGARAH, PENGURUSAN DAN PEKERJA ADALAH WARGANEGARA TEMPATAN

G7

B

B01 & B04

ATAU

PPK YANG SAH DENGAN CIDB DAN PUKONSA DALAM KELAS A, TAJUK II, TAJUK KECIL 2(b)

ATAU

PPK YANG SAH DENGAN CIDB DAN UPKJ DALAM KELAS A, KEPALA II, SUB-KEPALA 2(b)

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 28 Oktober 2020 - 4 November 2020

Tutup Tender : 12 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Tiada

Pages

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources