Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Senarai Tender/Sebutharga

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Dokumen boleh diperolehi di:
Unit Tawaran Pusat,
Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta,
Bahagian Kewangan,
Tingkat Bawah, Blok A,
Kementerian Kerja Raya,
Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur.

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dalam bentuk Bank Draf / Kiriman Wang atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Cek persendirian tidak akan diterima.
 
Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah (membawa surat wakil) sahaja.
Untuk maksud ini Kontraktor-kontraktor yang ingin membeli dokumen tender diwajibkan membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN (CIDB) dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)/PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK)/KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera jika berkenaan.


SALINAN Sijil Pendaftaran CIDB, SPKK/PKK dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera boleh diterima jika disahkan oleh pihak pengeluar sijil.

Naskah Meja Tender akan dijual mulai hari Isnin hingga Jumaat semasa waktu pejabat seperti berikut:
 
HARI WAKTU PERKHIDMATAN KAUNTER WAKTU REHAT
ISNIN - KHAMIS 8.30 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 4.30 PM
1.00 PM - 2.00 PM
JUMAAT 8.30 AM - 12.15 PM
2.45 PM - 4.30 PM
12.15 PM - 2.45 PM
Tarikh Iklan Jenis Perolehan Tajuk Tender/Sebutharga Tarikh Tutup Permohonan Taraf/Jenis Syarikat Gred CIDB, Kategori, Pengkhususan Lawatan Tapak
05/03/2020 Tender [PINDAAN - PKPB] PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN BARU BENGKEL KEJURUTERAAN MEKANIKAL ... 07/07/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA
T1

G4/G5/G6/G7

ME

E04, E11 & E17

Tiada
05/03/2020 Tender [PINDAAN - PKPB] Pra-Kelayakan Untuk PERKHIDMATAN PERUBATAN NUKLEAR DAN PET HOSPITAL SULTAN ISMAIL (REKA DAN BINA) –... 09/06/2020 - 12:00pm

Terbuka
Syarikat tempatan yang mempunyai pegangan ekuiti sekurang-kuranganya 70% milik warganegara tempatan;
Atau
Syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia.
Atau
Syarikat usahasama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia ataupun tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganagara tempatan.

G7

B

B01, B04, B29

Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub-Kepala
Pendaftaran Kontraktor
Kontraktor hendaklah mempunyai
i) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan CIDB dalam Pengkhususan B01, B04 & B29 dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dalam G7 Kategori B;
ATAU
Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan CIDB dalam pengkhususan B29 dan Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding Sarawak (UPKJ) yang sah dalam Kelas A, Kepala II, Sub Kepala 2(a) dan 2(b);
ATAU
Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan CIDB dalam pengkhususan B29 dan Sijil Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) yang sah dalam Kelas A, Kepala II, Sub kepala 2(a), 2(b) dan 4.
ii) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan CIDB atau PPK dan UPKJ atau PPK dan PUKONSA hendaklah masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup Pra-Kelayakan.
iii) Mempunyai sijil SCORE CIDB yang masih sah dengan minimum 3 Bintang.
iv) Kontraktor berdaftar yang telah digantung oleh CIDB/UPKJ/PUKONSA dari menyertai tender, TIDAK LAYAK untuk menyertai Pra Kelayakan ini.
v) Kontraktor TIDAK DIBENARKAN memohon kebenaran khas daripada CIDB, UPKJ, PUKONSA untuk pengkhususan bidang kerja yang ditetapkan.
vi) Petender usahasama hendaklah mengemukakan Perjanjian Usahasama. Perjanjian tersebut hendaklah mengandungi pegangan ekuiti setiap rakan usahasama dan bertanggungjawab secara ‘jointly & severally’ dan ditandatangani oleh kesemua rakan usahasama dan disetemkan.

Keupayaan Kontraktor
A. Keupayaan Kewangan
i) Mempunyai Nett Worth melebihi 20% X NTBK atau Modal Pusingan melebihi 10% X NTBK atau Modal Mudah Cair minimum RM 2,394,771.00
B. Keupayaan Teknikal
i) Kontraktor mempunyai pengalaman melaksanakan projek-projek pembinaan yang serupa yang telah dilaksanakan dengan jayanya dalam tempoh lima (5) tahun lepas yang
melebihi 30% x NTBK serta berpengalaman sebagai Kontraktor Utama melaksanakan dan menyiapkan projek Kerajaan/ Swasta.
ii) Keutamaan diberi kepada Kontraktor yang mempunyai pengalaman yang serupa dengan skop kerja dalam tempoh sepuluh (10) tahun yang lepas bagi projek hospital Kerajaan atau swasta.
iii) Tidak mempunyai kerja semasa yang ‘sakit’ dan tidak mempunyai rekod prestasi kerja yang tidak memuaskan dari segi tempoh penyiapan projek dan kualiti kerja yang dilaksanakan oleh Kontraktor dalam tempoh lima (5) tahun lalu.
*NTBK – Nilai Tahunan Baki Kerja
Perunding Berdaftar Dan Bertauliah
Melantik perunding-perunding yang bertauliah dan merupakan perunding bebas (independent and not-in-house consultant) seperti berikut :-
i) Berdaftar dengan Lembaga Profesional yang berkenaan
ii) Berdaftar dengan Kementerian Kewangan.

PERHATIAN
Dokumen Pra Kelayakan boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi Dokumen Pra-Kelayakan hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/ kiriman wang/ wang pos di atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Dokumen Pra-Kelayakan akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/ sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).

* Jenis Pendaftaran: T1 - Syarikat tempatan yang 100% milik warga tempatan.
A1 - Syarikat tempatan yang mempunyai pegangan ekuiti sekurang-kurangnya 70% milik warganegara tempatan atau syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia iaitu syarikat-syarikat yang ditubuhkan dan diperbadankan di Malaysia oleh warganegara dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja dianggotai 100% warganegara tempatan.
A2 - Syarikat tempatan yang mempunyai pegangan ekuiti sekurang-kurangnya 70% milik warganegara tempatan; Syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia atau syarikat usahasama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia ataupun tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara tempatan.

Tiada
04/03/2020 Tender [PINDAAN - PKPB] PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK UNTUK PEMBINAAN BANGUNAN GANTIAN 18BD DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SJKC KAY SI... 08/07/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA T1

G4/G5/G6/G7

ME

E01, E04, E07 , E11, E14 , E17 & E21

Ada
28/02/2020 Tender [PINDAAN - PKP4] Projek Pembaikan Cerun Dan kerja-kerja Berkaitan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 4, Kota Damansa... 23/06/2020 - 12:00pm

Terbuka Bumiputera /
T1

G4

CE

CE08, E10, CE21 & CE36

Gred, Kategori dan Pengkhususan/ Kelas,
Tajuk & Tajuk Kecil/ Kelas , Kepala & Sub Kepala

1) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), CIDB
Gred : G4
Kategori : CE
Pengkhususan : CE08, CE10, CE21 &
CE36

Dan

2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
(SPKK), CIDB
Gred : G4
Kategori : CE

Dan

3) Sijil Taraf Bumiputera (STB)
Yang Masih Sah
(Oleh Bahagian Pembangunan
Kontraktor & Usahawan - BPKU).

KEBENARAN KHAS CIDB (Lengkap)
adalah dibenarkan dan perlu dikemukakan semasa sesi Taklimat & Lawatan Tapak

PERHATIAN
Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil CIDB, PPK, SPKK, dan STB yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam sijil CIDB, PPK, SPKK, dan STB.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Akauntan Negara Malaysia - KKR - T. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan / sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut.

*Jenis Syarikat Tempatan: T1 – Syarikat 100% milik tempatan
A1 – Syarikat tempatan sekurang-kurangnya 70% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing
tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara tempatan.
A2 – Syarikat tempatan sekurang-kurangnya 70% milik tempatan ATAU/DAN syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia ATAU Syarikat Usahasama yang
diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah pengurusan pekerja adalah
warganegara tempatan.

Ada
28/02/2020 Tender [PINDAAN - PKP4] Projek Pembaikan Cerun Dan kerja-kerja Berkaitan Di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Daya, Johor Bahru... 23/06/2020 - 12:00pm

Terbuka Bumiputera /
T1

G4

CE

CE08, CE10, CE21 & CE 36

Gred, Kategori dan Pengkhususan/ Kelas,
Tajuk & Tajuk Kecil/ Kelas , Kepala & Sub Kepala

1) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), CIDB
Gred : G4
Kategori : CE
Pengkhususan : CE08, CE10, CE21 &
CE36

Dan

2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
(SPKK), CIDB
Gred : G4
Kategori : CE

Dan

3) Sijil Taraf Bumiputera (STB)
Yang Masih Sah
(Oleh Bahagian Pembangunan
Kontraktor & Usahawan - BPKU).
KEBENARAN KHAS CIDB (Lengkap)
adalah dibenarkan dan perlu dikemukakan semasa sesi Taklimat & Lawatan Tapak

PERHATIAN
Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil CIDB, PPK, SPKK, dan STB yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam sijil CIDB, PPK, SPKK, dan STB.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Akauntan Negara Malaysia - KKR - T. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan / sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut.

*Jenis Syarikat Tempatan: T1 – Syarikat 100% milik tempatan
A1 – Syarikat tempatan sekurang-kurangnya 70% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing
tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara tempatan.
A2 – Syarikat tempatan sekurang-kurangnya 70% milik tempatan ATAU/DAN syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia ATAU Syarikat Usahasama yang
diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah pengurusan pekerja adalah
warganegara tempatan.

Ada
27/02/2020 Tender [PINDAAN - PKPB] PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK & EXTRA LOW VOLTAGE (ELV) UNTUK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) - PEMBINAAN ... 07/07/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA
T1

G5/G6/G7

ME

E01,E04, E05 , E11 , E17 & E18

Ada
27/02/2020 Tender [PINDAAN - PKPB] PEMBANGUNAN FASA 2 HOTEL WAKAF, TAIPING, PERAK(NO. TENDER : PERS/BAM(5)2838/5-2020) 30/06/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA T1

G7

B

B04. B01
ATAU
PUKONSA, Kelas A,
Tajuk II , Tajuk Kecil 2(a)
ATAU
UPKJ Kelas A, Kepala II,
Subkepala 2a

(Tidak dibenarkan memohon kebenaran khas CIDB untuk gred dan pengkhususan bidang kerja yang telah ditetapkan)

Ada
27/02/2020 Tender [PINDAAN - PKP4] KLINIK PERGIGIAN BUKIT SELAMBAU (2DCE) KEDAH 12/06/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA
T1

G5

B

B01 , B04 & B29

GRED, KATEGORI & PENGKHUSUSAN/KELAS, KEPALA & SUB - KEPALA

PPK DAN SPKK YANG SAH DENGAN CIDB DALAM GRED G5, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B01, B04 & B29

ATAU
PPK YANG SAH DENGAN CIDB DAN PUKONSA DALAM KELAS B, TAJUK II, TAJUK KECIL 2(a), 4

ATAU

PPK YANG SAH DENGAN CIDB DAN UPKJ DALAM KELAS B, KEPALA II, SUB - KEPALA 2(a), 2(b)

Ada
25/02/2020 Tender [PINDAAN - PKPB] PROJEK: CADANGAN KERJA-KERJA PENINGKATAN / MENAIKTARAF KOMPLEKS PERIKANAN LKIM LUMUT, PERAK DAN KERJA-K... 12/06/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA T1

G4/G5

CE

CE03, CE21

Atau

PUKONSA Kelas : B Kepala : I, Sub-Kepala : 2 Kepala

Atau

UPKJ Kelas B ATAU BX Kepala : I, Sub-Kepala 2 (b) (i) & (ii)

Kebenaran khas daripada CIDB atau PUKONSA atau UPKJ untuk pengkhususan bidang kerja yang ditetapkan adalah TIDAK DIBENARKAN.

Ada
24/02/2020 Tender [PINDAAN - PKP4] Pra-Kelayakan Untuk Perolehan Floating Jetty Di Daerah Maritim 12 Bintulu, Sarawak. 02/06/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA

G4

CE

CE03 & CE21

Gred, Kategori & Pengkhususan /Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub-Kepala
*Pendaftaran Kontraktor
Kontraktor hendaklah mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan CIDB dan
i) Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dalam Gred G4 dan Kategori CE dan Pengkhususan CE03 & CE21

Atau Mempunyai Sijil Pusat Pendaftaran Kontraktor-kontraktor Kerja, Bekalan Dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) yang sah dalam Kelas C, Tajuk I, Tajuk Kecil 1 & 2
Atau Mempunyai Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding Sarawak (UPKJ) yang sah dalam Kelas C atau BX , Kepala I , Sub Kepala 1 & 2b

ii) Kontraktor hendaklah mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang sah dengan BPKU
iii) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan CIDB atau PPK dan UPKJ atau PPK dan PUKONSA dan STB dari BPKU yang masih berkuatkasa sekurang-kurangnya melebihi 3 Bulan dari tarikh tutup Pra-kelayakan.
iv) Keutamaan diberi kepada kontraktor yang mempunyai Sijil SCORE CIDB yang masih sah dengan minimum 3 bintang
v) Kontraktor berdaftar yang telah digantung oleh CIDB/UPKJ/PUKONSA/BPKU dari menyertai tender, TIDAK LAYAK untuk menyertai pra kelayakan ini.
vi) Kontraktor tidak dibenarkan memohon kebenaran khas daripada CIDB / PUKONSA / UPKJ untuk pengkhususan bidang kerja yang telah ditetapkan.

Keupayaan Kontraktor
i) Mempunyai Nett Worth melebihi 20% Nilai Tahunan Beban Kerja (NTBK) atau Modal Pusingan melebihi 10% NTBK atau Modal Mudah Cair Minima RM43,300.00.
ii) Mempunyai pengalaman melaksanakan projek serupa dalam tempoh 5 tahun yang lepas yang melebihi 30% x NTBK.
iii) Mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam projek serupa dengan skop kerja dalam tempoh 5 tahun yang lepas serta berpengalaman sebagai Kontraktor Utama melaksana dan menyiapkan projek Kerajaan/Swasta.
iv) Keutamaan diberi kepada Kontraktor yang mempunyai pengalaman kerja-kerja MARIN.
v) Tidak mempunyai kerja semasa yang 'sakit' dan tidak mempunyai rekod prestasi yang tidak memuaskan dari segi tempoh penyiapan projek serta kualiti kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor dalam tempoh lima (5) tahun lalu.

Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup
Cawangan Pengurusan
Perolehan & Harta, Bahagian
Kewangan & Akaun,
Tingkat Bawah, Blok A,
Kementerian Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur

Tarikh Tutup tender:
23.03.2020

Waktu:
Sebelum atau pada 12.00 tengahari
tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan

PERHATIAN
Dokumen Pra-Kelayakan boleh diperolehi di pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.
Bayaran bagi dokumen Pra-Kelayakan hendaklah dibuat dalam bentuk bank draft / kiriman wang di atas nama Akauntan Negara Malaysia - KKR - T. Dokumen Pra-Kelayakan akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL PPK, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ berserta satu salinan sijil-sijil tersebut.

**Jenis Syarikat Tempatan : i) T1 - Syarikat 100% milik warganegara tempatan

Tiada

Pages

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources