Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Senarai Tender/Sebutharga

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini

Dokumen boleh diperolehi di:
Unit Tawaran Pusat,
Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta,
Bahagian Kewangan,
Tingkat Bawah, Blok A,
Kementerian Kerja Raya,
Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur.

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dalam bentuk Bank Draf / Kiriman Wang Pos atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Cek persendirian tidak akan diterima.
 
Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah (membawa surat wakil) sahaja.
Untuk maksud ini Kontraktor-kontraktor yang ingin membeli dokumen tender diwajibkan membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN (CIDB) dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)/PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK)/KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera jika berkenaan.

SALINAN Sijil Pendaftaran CIDB, SPKK/PKK dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera boleh diterima jika disahkan oleh pihak pengeluar sijil.

Naskah Meja Tender akan dijual mulai hari Isnin hingga Jumaat semasa waktu pejabat seperti berikut:
 
HARI WAKTU
ISNIN - KHAMIS 8.00 PAGI - 4.00 PETANG
JUMAAT 8.00 PAGI - 12.00 TENGAH HARI
  2.45 PTG - 4.00 PETANG
Tarikh Iklan Jenis Perolehan Tajuk Tender/Sebutharga Tarikh Tutup Permohonan Taraf/Jenis Syarikat Gred CIDB, Kategori, Pengkhususan Lawatan Tapak
26/08/2019 Tender PROJEK NAIKTARAF KEMUDAHAN FASILITI DAN INFRASTRUKTUR BAGI POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA (PMM) 02/10/2019 - 12:00pm

T1
BUMIPUTERA

G5

B

B04 & B24

ATAU
PUKONSA
KELAS B
TAJUK II
TAJUK KECIL 2a & 8

ATAU

UPKJ
KLEAS B, B04 & B24
KEPALA II, SUB KEPALA 2a

HARGA DOKUMEN MULAI DIJUAL& BAYARAN ATAS NAMA
RM 160.00
PENGARAH ,
J.K.R. MELAKA

TEMPAT & TARIKH DOKUMEN MULAI DIJUAL
IP J.K.R MELAKA
BHG. KONTRAK & UKUR BAHAN

11.09.2019

HINGGA

25.09.2019

TEMPAT, TARIKH DAN WAKTU TUTUP TENDER
IP J.K.R MELAKA
BHG. KONTRAK & UKUR BAHAN
2.10.2019
RABU

12.00 TENGAHARI

Ada
23/08/2019 Tender KERJA - KERJA PENGGANTIAN LIF DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI MAKTAB POLIS DIRAJA MALAYSIA KUAL KUB BHARU, KUALA KUBU... 25/09/2019 - 12:00pm

T1 TERBUKA

G4/G5/G6/G7

ME

M03

Ada
22/08/2019 Tender KERJA - KERJA PENYIASATAN TANAH DAN UJIAN MAKMAL BAGI PROJEK PEMBINAAN GANTIAN PENUH PEJABAT JABATAN PENDIDIKAN PERLIS D... 06/09/2019 - 12:00pm -

PERHATIAN

1. SEBUT HARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DI NEGERI KEDAH DAN MEMPUNYAI DOKUMEN/SIJIL BERIKUT YANG MASIH SAH LAKU:

A) PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
- GRED G1, KATEGORI CE, PENGKHUSUSAN CE12
B) SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)

2. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT SEBUT HARGA PADA 28 OGOS 2019 HARI RABU JAM 10.00 PAGI. TAKLIMAT HANYA AKAN DIADAKAN SEKALI SAHAJA. KONTRAKTOR DIKEHENDAKI BERKUMPUL DI DEWAN Q JKR PERLIS PADA TARIKH DAN MASA YANG DITETAPKAN DI ATAS. HANYA PENAMA DI DALAM PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN SPKK SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI TAKLIMAT INI.

3. DOKUMEN SEBUT HARGA HANYA AKAN DIKELUARKAN KEPADA KONTRAKTOR YANG SAH SAHAJA SELEPAS TAKLIMAT SEBUT HARGA DIADAKAN. UNTUK MAKSUD INI KONTRAKTOR DIKEHENDAKI MEMBAWA PERAKUAN/SIJIL ASAL PPK DAN SPKK YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) BESERTA SATU SALINAN PERAKUAN/SIJIL TERSEBUT. SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DI TALIAN 03-40518679 / 03-4051877

4. BORANG SEBUT HARGA YANG TELAH DIISI DENGAN LENGKAP HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI SEBUT HARGA DI CAWANGAN KEJURUTERAAN GEOTEKNIK, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA, TINGKAT 26, MENARA PJD NO. 50, JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR, TIDAK LEWAT DARI JAM 12.00 TENGAHARI PADA 6 SEPTEMBER 2019 HARI JUMAAT.

Ada
22/08/2019 Tender PRA KELAYAKAN UNTUK UMK - PEMBINAAN KOMPLEKS FAKULITI PERUBATAN VETERINAR (FPV), UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN, KAMPUS B... 19/09/2019 - 12:00pm - G7

B

B04

GRED , KATEGORI & PENGKHUSUSAN/KELAS, TAJUK KECIL/KELAS, KEPALA & SUB - KEPALA

PENDAFTARAN KONTRAKTOR
KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFATRAN KONTRAKTOR (PPK) YANG SAH DENGAN CIDB DAN
1) MEMPUNYAI SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) YANG SAH DALAM GRED G7, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04.
ATAUMEMPUNYAI SIJIL UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING SARAWAK (UPKJ) YANG SAH DALAM KELAS A, KEPALA II DAN SUB KEPALA 2(a)
ATAU MEMPUNYAI SIJIL PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR KONTRAKTOR - KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PUKONSA) YANG SAH DALAM KELAS A, TAJUK II DAN TAJUK KECIL 2(a)
2) MEMPUNYAI SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) YANG SAH DENGAN BPKU
3) MEMPUNYAI PPK DAN SPKK DENGAN CIDB ATAU PUKONSA ATAU UPKJ YANG MASIH BERKUATKUASA SEKURANG - KURANGNYA MELEBIHI 3 BULAN DARI TARIKH TUTUP PRA - KELAYAKAN.
4) MEMPUNYAI SIJIL SCORE CIDB YANG MASIH DENGAN MINIMUM 3 BINTANG YANG MASIH SAH
5) KONTARKTOR BERDAFTAR YANG TELAH DIGANTUNG OELH CIDB/UPKJ/PUKONSA DARI MENYERTAI TENDER , TIDAK LAYAK UNTUK MENYERTAI PRA - KELAYAKAN INI.

KEUPAYAAN KONTRAKTOR.
1) MEMPUNYAI NETT WORTH MELEBIHI 20% DARI NTBK ATAU ODAL PUSINGAN MELEBIHI 10% DARI NTBK ATAU MODAL MUDAH CAIR MINIMUM RM 3.663 JUTA
2) MEMPUNYAI NILAI TAHUNAN KESELURUHAN KERJA SERUPA DAN SEBANDING YANG TELAH DILAKSANKAN DENGAN JAYANYA DALAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LEPAS TIDAK KURNAG 30 % DARI NTBK
3) KEUTAMAAN DIBERI KEPADA KONTRAKTOR YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN YANG MENCUKUPI IAITU SERUPA DENGAN SKOP KERJA DALAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LEPAS SERTA BERPENGALAMAN SEBAGAI KONTRAKTOR UTAMA SERTA MELAKSANAKAN DAN MENYIAPKAN PROJEK KERAJAAN/SWASTA
4)TIDAK MEMPUNYAI KERJA SEMASA YANG ' SAKIT ' DAN TIDAK MEMPUNYAI REKOD PRESTASI YANG TIDAK MEMUASKAN DARI SEGI TEMPOH PENYIAPAN PROJEK DAN KUALITI KERJA YANG DILAKASANKAN OLEH KONTRAKTOR SALAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LALU

Tiada
22/08/2019 Sebutharga KERJA - KERJA PENYIASATAN TANAH DAN UJIAN MAKMAL BAGI PROJEK PERLUASAN PUSAT PERMATA KURNIA DI ZON UTARA 04/09/2019 - 12:00pm -

PERHATIAN

1. SEBUT HARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DI NEGERI KEDAH DAN MEMPUNYAI DOKUMEN/SIJIL BERIKUT YANG MASIH SAH LAKU:

A) PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
- GRED G1, KATEGORI CE, PENGKHUSUSAN CE12
B) SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)

2. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT SEBUT HARGA PADA 27 OGOS 2019 HARI SELASA JAM 10.00 PAGI. TAKLIMAT HANYA AKAN DIADAKAN SEKALI SAHAJA. KONTRAKTOR DIKEHENDAKI BERKUMPUL DI BILIK MESYUARAT SMK TUN SAHARIFAH RIODZIAH , JALAN KUALA KEDAH PADA TARIKH DAN MASA YANG DITETAPKAN DI ATAS. HANYA PENAMA DI DALAM PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN SPKK SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI TAKLIMAT INI.

3. DOKUMEN SEBUT HARGA HANYA AKAN DIKELUARKAN KEPADA KONTRAKTOR YANG SAH SAHAJA SELEPAS TAKLIMAT SEBUT HARGA DIADAKAN. UNTUK MAKSUD INI KONTRAKTOR DIKEHENDAKI MEMBAWA PERAKUAN/SIJIL ASAL PPK DAN SPKK YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) BESERTA SATU SALINAN PERAKUAN/SIJIL TERSEBUT. SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DI TALIAN 03-40518676 / 03-40518683

4. BORANG SEBUT HARGA YANG TELAH DIISI DENGAN LENGKAP HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI SEBUT HARGA DI CAWANGAN KEJURUTERAAN GEOTEKNIK, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA, TINGKAT 26, MENARA PJD NO. 50, JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR, TIDAK LEWAT DARI JAM 12.00 TENGAHARI PADA 4 SEPTEMBER 2019 HARI RABU.

Ada
21/08/2019 Tender PELAWAAN PERKHIDMATAN PERUNDING UKUR BAHAN - PEMBINAAN IPD HULU TERENGGANU, TERENGGANUJKR/IP/CKUB/BKES/003/2019 17/09/2019 - 12:00pm -

KOD & NAMA BIDANG
330202 (UKUR BAHAN)

SYARAT UTAMA PELAWAAN
1. BERDAFTARA DENGAN KEMENETERIAN KEWANGAN DI BAWAH KOD BIDANG YANG DITETAPKAN DAN TEMPOH PENDAFTARAN MASIH SAH SEKURANG - KURANGNYA TIGA (3) BULAN DARIPADA TARIKH TENDER DIIKLANKAN.
2. BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PROFESIONAL DAN TEMPOH PENDAFTARAN YANG MASIH SAH
3. MEMATUHI SYARAT - SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PELAWAAN

PERHATIAN

TIADA Sesi Taklimat Tender untuk Perunding Ukur Bahan
Dokumen Pelawaan boleh diperolehi di Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan & Akaun, Tingkat Bawah,Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur. Dokumen pelawaan akan dikeluarkan kepada wakil Perunding yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Firma Perunding dikehendaki membawa Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan ASAL dan Sijil Pendaftaran Lembaga Professional ASAL berserta satu salinan sijil-sijil tersebut.
Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan "Cadangan Teknikal" dan "Cadangan Kos" di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan seperti di atas.
Dokumen Pelawaan hendaklah dikemukakan ke Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan & Akaun, Tingkat Bawah,Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur pada 17 September 2019 tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari. Dokumen Pelawaan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

Tiada
20/08/2019 Sebutharga KERJA - KERJA PENYIASATAN TANAH DAN UJIAN MAKMAL BAGI PROJEK PEMBINAAN GANTIAN PENUH 24 BILIK DARJAH DAN LAIN - LAIN KEM... 29/08/2019 - 12:00pm -

PERHATIAN

1. SEBUT HARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DI ZON NEGERI KELANTAN DAN MEMPUNYAI DOKUMEN/SIJIL BERIKUT YANG MASIH SAH LAKU:

A) PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
- GRED G1, KATEGORI CE, PENGKHUSUSAN CE12
B) SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)

2. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT SEBUT HARGA PADA 22 OGOS 2019 HARI KHAMIS JAM 10.00 PAGI. TAKLIMAT HANYA AKAN DIADAKAN SEKALI SAHAJA. KONTRAKTOR DIKEHENDAKI BERKUMPUL DI BILIK MESYUARAT, SEKOLAH KEBANGSAAN TOK BALI, PASIR PUTIH, KELANTAN PADA TARIKH DAN MASA YANG DITETAPKAN DI ATAS. HANYA PENAMA DI DALAM PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN SPKK SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI TAKLIMAT INI.

3. DOKUMEN SEBUT HARGA HANYA AKAN DIKELUARKAN KEPADA KONTRAKTOR YANG SAH SAHAJA SELEPAS TAKLIMAT SEBUT HARGA DIADAKAN. UNTUK MAKSUD INI KONTRAKTOR DIKEHENDAKI MEMBAWA PERAKUAN/SIJIL ASAL PPK DAN SPKK YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) BESERTA SATU SALINAN PERAKUAN/SIJIL TERSEBUT. SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DI TALIAN 03-40518679 / 03-40518677

4. BORANG SEBUT HARGA YANG TELAH DIISI DENGAN LENGKAP HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI SEBUT HARGA DI CAWANGAN KEJURUTERAAN GEOTEKNIK, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA, TINGKAT 26, MENARA PJD NO. 50, JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR, TIDAK LEWAT DARI JAM 12.00 TENGAHARI PADA 29 OGOS 2019 HARI KHAMIS.

Ada
19/08/2019 Tender KERJA - KERJA PEMBAIKAN SIVIL DI KUARTERS PDRM DI PERUMAHAN POLIS DESA TASIK, SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR 18/09/2019 - 12:00pm

BUMIPUTERA
T1

G5

CE

CE20

Ada
19/08/2019 Tender BINA BAHARU MASJID NUR JANNAH , KARIAH AIR HITAM PANTAI, TANJUNG BIDARA , MASJID TANAH, MELAKA 25/09/2019 - 12:00pm

T1
BUMIPUTERA

G4

B

B04

ATAU
PUKONSA
KELAS B
TAJUK II
TAJUK KECIL 2a

ATAU

UPKJ
KLEAS B, B04
KEPALA II, SUB KEPALA 2a

HARGA DOKUMEN MULAI DIJUAL& BAYARAN ATAS NAMA
RM 370.00
PENGARAH ,
J.K.R. MELAKA

TEMPAT & TARIKH DOKUMEN MULAI DIJUAL
IP J.K.R MELAKA
BHG. KONTRAK & UKUR BAHAN

04.09.2019

HINGGA

18.09.2019

TEMPAT, TARIKH DAN WAKTU TUTUP TENDER
IP J.K.R MELAKA
BHG. KONTRAK & UKUR BAHAN
25.09.2019
RABU

12.00 TENGAHARI

Ada
19/08/2019 Tender KERJA - KERJA PENGGANTIAN 6 UNIT LIF DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI MENARA B, BANGUNAN PENTADBIRAN IBU PEJABAT POLIS... 18/09/2019 - 12:00pm

T1 TERBUKA

G5/G6/G7

ME

M03

Ada

Pages

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources