Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Senarai Tender/Sebutharga

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Dokumen boleh diperolehi di:
Unit Tawaran Pusat,
Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta,
Bahagian Kewangan,
Tingkat Bawah, Blok A,
Kementerian Kerja Raya,
Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur.

 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dalam bentuk Bank Draf / Kiriman Wang atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Cek persendirian tidak akan diterima.
 
Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah (membawa surat wakil) sahaja.
Untuk maksud ini Kontraktor-kontraktor yang ingin membeli dokumen tender diwajibkan membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN (CIDB) dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)/PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK)/KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera jika berkenaan.


SALINAN Sijil Pendaftaran CIDB, SPKK/PKK dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera boleh diterima jika disahkan oleh pihak pengeluar sijil.

Naskah Meja Tender akan dijual mulai hari Isnin hingga Jumaat semasa waktu pejabat seperti berikut:
 
HARI WAKTU PERKHIDMATAN KAUNTER WAKTU REHAT
ISNIN - KHAMIS 8.30 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 4.30 PM
1.00 PM - 2.00 PM
JUMAAT 8.30 AM - 12.15 PM
2.45 PM - 4.30 PM
12.15 PM - 2.45 PM
Tarikh Iklan Jenis Perolehan Tajuk Tender/Sebutharga Tarikh Tutup Permohonan Taraf/Jenis Syarikat Gred CIDB, Kategori, Pengkhususan Lawatan Tapak
25/09/2020 Tender MEMBINA ASRAMA PELATIH INSTITUT LATIHAN PERHUTANAN (FORTRAIN) 19/10/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA / T1

G7

B

B04

Atau

UPKJ
Kelas A, Kepala II Sub Kepala 2a, 3b

Atau

PUKONSA
Kelas A, Tajuk II, Tajuk Kecil 2a

Ada
24/09/2020 Tender PEMBINAAN BLOK ASRAMA DAN BLOK AKADEMIK DARUL QURAN JAKIM, KUALA KUBU BHARU, SELANGOR 20/10/2020 - 12:00pm

BUMIPUTERA / T1

G7

B

B01 & B04

atau

PUKONSA
Kelas A, Kepala II , Sub Kepala 2(a) & 4

atau

UPKJ
Kelas A, Kepala II, Subkepala 2(a) & 2(b)

(Tidak dibenarkan memohon kebenaran khas CIBD untuk gred dan pengkhususan bidang kerja yang telah ditetapkan)

Ada
24/09/2020 Tender PEMASANGAN ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM AUTOMATED LAND BARRIER DAN LAIN – LAIN KERJA BERKAITAN DI BAN... 19/10/2020 - 12:00pm

Bumiputera / T1

G3, G4

ME

E02, E04 & E11

Tiada
17/09/2020 Tender [PINDAAN HARGA JUALAN] Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan (FMM) Di Pejabat Baharu Menara Kastam, Jalan UMS, Kota Kina... 23/10/2020 - 12:00pm

Bumiputera T1
(Syarikat
100% milik
tempatan)

G5

F

F01

Dan

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) Yang Masih Sah

Tiada
17/09/2020 Tender PEMASANGAN SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) UNTUK BANGUNAN BARU IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) JELI, KELAN... 28/10/2020 - 12:00pm

Bumiputera / T1

G5/G6/G7

M & E

E07, E08, & E14

PERHATIAN

HARGA DOKUMEN DAN BAYARAN ATAS NAMA
RM10.00
(Harga CD)

RM5,000.00
(Deposit Dokumen
Terperingkat -akan
dipulangkan)

Akauntan Negara
Malaysia-KKR-T

Ada
17/09/2020 Tender [PINDAAN HARGA JUALAN] Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan (FMM) Di Perumahan Kastam Sepanggar, Sabah 23/10/2020 - 12:00pm

Bumiputera / T1
(Syarikat 100% milik tempatan)

G5

F

F01

Dan

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) Yang Masih Sah

Tiada
15/09/2020 Tender MENAIKTARAF TAPAK ARKEOLOGI PALEOLITIK KOTA TAMPAN (KT1987) LENGGONG, PERAK 21/10/2020 - 12:00pm

TENDER TERBUKA (KHAS BUMIPUTERA) / T1

G5

B & CE

B02, B04, CE08, CE10, CE21 & CE36

DAN

SPKK
Gred : G5
Kategori : B & CE

ATAU

PUKONSA
Kelas : B
Tajuk I : Tajuk Kecil 1
Tajuk II : Tajuk Kecil 2(a) & 5

ATAU

UPKJ
Kelas : B
Kepala I : Sub-Kepala 1
Kepala II : Sub-Kepala 1(c) & 2(a)

DAN

Sijil Taraf Bumiputera (STB)

Ada
14/09/2020 Tender PERKHIDMATAN PERUNDING UKUR BAHAN - PEMBINAAN SEKOLAH BAHARU 20 BILIK DARJAH, ASRAMA (300L & 300P) DAN LAIN-LAIN KEMUD... 20/10/2020 - 12:00pm

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan

1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 330202 (Ukur Bahan) dan tempoh pendaftaran masih sah sekurang-kurangnya tiga (3) bulan daripada tarikh tender diiklankan.
2. Berdaftar dengan Lembaga Profesional dan tempoh pendaftaran masih sah semasa tarikh tutup tender.

PERHATIAN

Dokumen Pelawaan boleh diperolehi di Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan & Akaun, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur bermula daripada 28 September 2020 (Isnin) sehingga 5 Oktober 2020 (Isnin). Dokumen Pelawaan adalah dijual dengan kadar RM70 bagi setiap satu (1) set. Bayaran bagi dokumen pelawaan hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank atau kiriman wang di atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Dokumen pelawaan akan dikeluarkan kepada wakil Firma Perunding yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Firma Perunding dikehendaki membawa Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan ASAL dan Sijil Pendaftaran Lembaga Profesional ASAL berserta satu salinan sijil-sijil tersebut.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat BERASINGAN yang berlakri dan ditandakan "Cadangan Teknikal" dan "Cadangan Kos" di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan seperti di atas.

Dokumen Pelawaan hendaklah dikemukakan ke Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Bahagian Kewangan dan Akaun, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur pada 20 Oktober 2020 (Selasa) tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari. Dokumen Pelawaan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

Tiada
14/09/2020 Tender MEMBINA JALAN PINTAS BARU DARI PERSIMPANGAN JALAN ALOR GAJAH LAMA (LALUAN M17) KE TAMAN MURAI JAYA, DI PEKAN DURIAN TUNG... 14/10/2020 - 12:00pm

T1
Bumiputera

G6

CE

CE01 & CE02

PERHATIAN

Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual
IP JKR Melaka, Bhg. Kontrak & Ukur Bahan

30.09.2020 Hingga 7.10.2020

Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama
RM350.00
Pengarah, J.K.R. Melaka
(Wang Pos, Bank Draf atau Kiriman Wang)

Tempat, Tarikh dan Waktu Tender Tutup
IP JKR Melaka, Bhg. Kontrak & Ukur Bahan

14.10.2020 (RABU)
12.00 tengahari

NOTA

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos/ di atas nama Pengarah J.K.R. Melaka. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).

* Jenis Syarikat Tempatan : T1 - Syarikat 100% milik tempatan
A1 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30%
dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.
A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia
yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakan Sosial oleh KKM dan MKN

Ada
14/09/2020 Tender KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (MyCC) MENARA SSM KL SENTRAL 04/11/2020 - 12:00pm

TENDER TERBUKA (KHAS BUMIPUTERA) T1

G4

B & CE

B04 & CE21

Ada

Pages

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources