Status Tindakan Susulan Isu-Isu KKR Di Bawah Laporan Ketua Audit Negara

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Anda di sini

STATUS ISU-ISU KKR DI BAWAH AG DASHBORD TAHUN 2013

LKAN TAJUK BILANGAN ISU BILANGAN ISU SELESAI % SELESAI
1/2013 Pembinaan Kompleks Mahkamah Baru, Kuantan Pahang 10 10 100%
1/2013 Pengurusan Operasi Pangkalan Marin Kastam 1 1 100%
1/2013 Projek Membaikpulih dan menaik taraf Jalan Alor Setar- Kuala Nerang-Durian Burung, Kedah 5 5 100%
1/2013 Pembinaan Politeknik Banting, Selangor 4 4 100%
1/2013 Pengurusan Pembinaan Kampus Sultan Azlan Shah 10 10 100%
JUMLAH ISU 30 30 100%

 

STATUS ISU-ISU KKR DI BAWAH AG DASHBORD TAHUN 2013

LKAN TAJUK BILANGAN ISU BILANGAN ISU SELESAI % SELESAI
2/2013 Projek Pembinaan Hotel Wakaf, Kuala Terengganu 8 8 100%
2/2013 Projek Menaiktaraf Jalan dari Pohon Batu (Simpang Tamu) ke Panchur Hitam, Wilayah Persekutuan Labuan 8 8 100%
2/2013 Projek Pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Sentul, Kuala Lumpur 4 4 100%
JUMLAH ISU 20 20 100%

 

STATUS ISU-ISU KKR DI BAWAH AG DASHBORD TAHUN 2013

LKAN TAJUK BILANGAN ISU BILANGAN ISU SELESAI % SELESAI
3/2013 Projek Pembinaan Pusat Berita Bersepadu 10 10 100%
3/2013 Pengurusan Projek Pembinaan Hospital Shah Alam, Selangor 4 4 100%
3/2013 Pengurusan Projek Pembinaan Klinik-Klinik Kesihatan di Negeri Sarawak 8 8 100%
JUMLAH ISU 22 22 100%

 

STATUS ISU-ISU KKR DI BAWAH AG DASHBORD TAHUN 2014

LKAN TAJUK BILANGAN ISU BILANGAN ISU
SELESAI
% SELESAI
1/2014 Pengurusan Projek Pembinaan Specialist Complex And Ambulatory Care Centre Di Hospital Kuala Lumpur 8 8 100%
1/2014 Pembinaan Kolej Matrikulasi Kelantan 2 2 100%
JUMLAH ISU 10 10 100%

 

STATUS ISU-ISU KKR DI BAWAH AG DASHBORD TAHUN 2014

LKAN TAJUK BILANGAN ISU BILANGAN ISU
SELESAI
BILANGAN ISU
DALAM TINDAKAN
% SELESAI
2/2014 Pembinaan Institut Kanser Negara 11 10 10 0 100%
2/2014 Pengurusan Syarikat Akademi Binaan Malaysia 7 6 1 86%
JUMLAH ISU 17 16 1 94%

 

STATUS ISU-ISU KKR DI BAWAH AG DASHBORD TAHUN 2014

LKAN TAJUK BILANGAN ISU BILANGAN ISU
SELESAI
BILANGAN ISU
DALAM TINDAKAN
% SELESAI
3/2014 Pengurusan Pembinaan Ambulatory Care Centre, Kota Bahru 10 10 0 100%
3/2014 Projek Pembinaan Hospital Batu Pahat 13 8 5 62%
3/2014 Kajian Audit Terhadap Pengurusan Kerja Awalan Melalui Kontrak Kerja 4 3 1 75%
3/2014 Pengauditan Terhadap Pengurusan Penyenggaraan Bangunan Pejabat Kerajaan Di Putrajaya 3 2 1 66%
JUMLAH ISU 30 23 7 76%

 

STATUS ISU-ISU KKR DI BAWAH AG DASHBORD TAHUN 2015

LKAN TAJUK BILANGAN ISU BILANGAN ISU
SELESAI
BILANGAN ISU
DALAM TINDAKAN
% SELESAI
1/2015 Projek Membina Jalan Baru Dari Lebuhraya Seremban-PD-FR5 Di Pasir Panjang Dan Menaik Taraf FR5 Dari Pasir Panjang Ke Linggi, Negeri Sembilan (Seksyen 1) 6 4 2 67%
1/2015 Pengurusan Projek Pembinaan Penjara Reman (Tegar) Johor Bahru, Johor 4 3 1 75%
1/2015 Pengurusan Perolehan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 16 14 2 88%
1/2015 Projek Pembinaan Hospital Tampin Baharu, Negeri Sembilan 8 4 4 50%
1/2015 Pembinaan Kampus UNIKL Malaysian Institute of Aviation Technology (MIAT) Subang, Selangor 5 3 2 60%
1/2015 Pengauditan Terhadap Pembinaan Kuarters Kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia 7 7 0 100%
1/2015 Pengurusan Pembinaan Bangunan Ibu Pejabat Lembaga Pelabuhan Johor 10 2 8 20%
JUMLAH ISU 56 37 19 66%

 

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources