Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Soalan Lazim

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini

Soalan-soalan lazim telah disusun berdasarkan beberapa kategori. Untuk membuat carian, sila masukkan kata kunci pada kotak "Kata Kunci" dan/atau pilih kategori pada kotak menu "Kategori" dan seterusnya klik "Hantar".

Soalan Jawapan
Bolehkah pegawai lain membuat aduan dalaman bagi pihak saya ?

Ya, boleh

Berapakah tempoh masa permohonan diproses?

Tempoh masa pemprosesan penerimaan permohonan adalah 7 hari daripada permohonan lengkap diterima dan permohonan seterusnya akan dihantar kepada Jurutera Daerah untuk ulasan teknikal.

Adakah permohonan ini meliputi Jalan Persekutuan, Jalan Negeri dan Jalan Bandaran?

Permohonan yang diproses oleh Kementerian Kerja Raya adalah bagi permohonan paparan iklan di Jalan Persekutuan dan lebuh raya. Manakala bagi permohonan paparan iklan di Jalan Negeri dan Jalan Bandaran perlu dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Bagaimana untuk mengenal pasti Jalan Persekutuan, Jalan Negeri dan Jalan Bandaran?

Jalan Persekutuan adalah jalan-jalan penghubung antara negeri ke satu negeri dan dilabelkan dengan kod F atau FT. Jalan negeri dan bandaran adalah jalan-jalan penghubung antara Bandar ke Bandar dan dilabelkan dengan kod negeri-negeri berkenaan.

Apakah kategori pemohon yang boleh memohon untuk mendirikan paparan iklan?

Kementerian Kerja Raya tidak menetapkan kelayakan kepada kategori pemohon untuk mendirikan paparan iklan di Jalan Persekutuan. Mana-mana individu atau syarikat yang berminat boleh memohon untuk mendirikan paparan iklan di Jalan Persekutuan.

Bagaimanakah cara untuk memohon papan tanda tunjuk arah?

Papan tanda tunjuk arah tidak dikategorikan sebagai paparan iklan. Oleh yang demikian, permohonan perlu diajukan kepada jurutera-jurutera daerah yang berkenaan.

Berapakah fi proses yang dikenakan ke atas permohonan?

Fi proses dikenakan ke atas setiap satu permohonan. Kadarnya adalah bergantung kepada jenis struktur yang dipohon. Maklumat lanjut mengenai kadar tersebut boleh didapati di dalam Tatacara Permohonan Mendirikan Paparan Iklan di Jalan Persekutuan Tahun 2011. Fi tersebut tidak akan dipulangkan sekiranya permohonan tersebut ditolak.

Bagaimanakah penentuan caj sewa tapak?

Caj sewa tapak dikenakan ke atas setiap permohonan yang diluluskan. Kadarnya adalah bergantung kepada jenis struktur yang dipohon dan dikenakan secara tahunan. Maklumat lanjut kadar tersebut boleh didapati di dalam Tatacara Permohonan Mendirikan Paparan Iklan di Jalan Persekutuan Tahun 2011.

Bagaimanakah cara untuk membuat bayaran fi proses dan caj sewa tapak?

Fi proses dan caj sewa tapak boleh dibayar melalui draf bank / kiriman wang di atas nama Ketua Akauntan Kementerian Kerja Raya.

Dimanakah saya boleh mendapatkan Direktori Pembekal/Pengeluar yang Dikeluarkan oleh BPB?

Buku direktori pembekal/pengeluar tersebut boleh didapati secara percuma dengan menulis surat/berkunjung ke alamat berikut:

Bahagian Pembangunan Bumiputera
Tingkat 7 Blok B
Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur

Tel  : 03-27714701
Faks : 03-27114442

Atau e-mel ke bpb@kkr.gov.my

Pages

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources