Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Soalan Lazim

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Soalan-soalan lazim telah disusun berdasarkan beberapa kategori. Untuk membuat carian, sila masukkan kata kunci pada kotak "Kata Kunci" dan/atau pilih kategori pada kotak menu "Kategori" dan seterusnya klik "Hantar".

Soalan Jawapan
Bolehkah pegawai lain membuat aduan dalaman bagi pihak saya ?

Ya, boleh

Bagaimanakah cara untuk membuat permohonan bagi mendirikan paparan iklan di Jalan Persekutuan?

Tatacara Permohonan boleh didapati di laman web Kementerian Kerja Raya (http://www.kkr.gov.my/tatacara-permohonan) dan permohonan perlu dibuat secara online di http://esite.kkr.gov.my/terkini/ . Permohonan yang lengkap perlu dicetak dan dikemukakan ke Bahagian Pembangunan & Penswastaan, Tingkat 4, Blok A, Kementerian Kerja Raya beserta Bank Draf/Kiriman Wang bagi bayaran fi pemprosesan permohonan.

Di manakah saya boleh menghantar aduan berkenaan dengan masalah peralatan ICT dan Sistem Aplikasi ?

Untuk menghantar sebarang aduan berkenaan dengan masalah peralatan dan perisian ICT, anda boleh melakukannya dengan klik pada Sistem Aduan Dalaman di dalam Intranet Portal KKR

Selain daripada aduan peralatan ICT, adakah aduan lain boleh saya buat melalui Sistem Aduan Dalaman?

Ya, boleh. Antara aduan yang boleh dibuat melalui Sistem Aduan Dalaman adalah berkenaan dengan peralatan ICT, sistem aplikasi, portal, GIS, telefon dan bangunan.

Apakah sistem-sistem yang terdapat di dalam portal intranet KKR?

Sistem-sistem yang terdapat di dalam portal Intranet KKR adalah seperti berikut:-
i) Sistem Aduan Dalaman
ii) Sistem Pelekat Kenderaan
iii) Sistem Pas Keselamatan

Bagaimanakah untuk mendapatkan ID pengguna untuk Intranet Portal KKR ?

ID pengguna portal boleh didapati pada web master di setiap bahagian.

Siapakah pentadbir sistem-sistem Intranet KKR?

Pentadbir sistem bagi semua sistem intranet KKR adalah Cawangan Pembangunan Sistem, Bahagian Pengurusan Maklumat

Apakah pelayan internet yang sesuai untuk mengakses sistem-sistem intranet KKR ?

Pelayan yang sesuai untuk mengakses sistem-sistem intranet KKR adalah Mozilla FireFox .

Bagaimanakah untuk mengakses semua sistem intranet KKR?

Semua sistem intranet KKR boleh diakses melalui http://www.kkr.gov.my dan klik pada pautan intranet.

Adakah system-sistem intranet KKR boleh di akses daripada luar ?

Ya, boleh. Sistem intranet KKR boleh di akses di mana-mana sahaja.

Pages

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources