Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Proses kerja

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Kementerian Kerja Raya adalah sebuah kementerian yang banyak berurusan dengan pelanggan-pelanggan seperti kontraktor,juru perunding, dan lain-lain syarikat swasta serta kementerian dan jabatan-jabatan lain kerajaan. Urusan ini terutamanya adalah berkaitan dengan kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan jalan, lebuhraya dan bangunan-bangunan kerajaan.

Buku-buku panduan ini menerangkan secara ringkas mengenai prosedur, proses dan syarat-syarat bagi proses kerja yang dilaksanakan di Kementerian Kerja Raya. Tujuan penyediaannya adalah sebagai panduan kepada setiap pelanggan terlibat apabila mereka berurusan dengan pihak kementerian.

Dengan itu, buku ini diharap akan dapat membantu dan memudahkan semua pihak semasa berurusan dengan Kementerian.

- Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya

Sila klik pada senarai di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Pages

Kementerian Kerja Raya Malaysia