Senarai projek-projek dalam Pembinaan

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Anda di sini

SENARAI PROJEK RMKe-9 DALAM PEMBINAAN

 

Sila pilih agensi pelaksana bagi memaparkan maklumat yang dikehendaki.

Agensi :

'.$bil.''.$node->namaprojek.''.$node->status.''; $bil ++; } if (sizeof($projects) > 0) { print '
'.$_GET['pilihagen'].''; print ''; print join("\n", $projects); print ''; print '
BilNama ProjekStatus
Terdapat ('.sizeof($projects).') projek dalam pembinaan yang dijalankan oleh agensi '.$_GET['pilihagen'].'
'; } ?>

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources