PERKHIDMATAN TERAS KKR

Perkhidmatan teras Kementerian Kerja Raya dikategorikan kepada tiga (3) komponen seperti berikut:

   pelaksanaan projek-projek pembangunan infrastruktur khususnya Jalan Persekutuan

   penyenggaraan jalan Persekutuan dan Bangunan Gunasama Persekutuan yang diswastakan

   penyertaan usahawan Bumiputera di dalam industri pembinaan

 

1) PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KHUSUSNYA JALAN PERSEKUTUAN

Kajian dan perancangan pembinaan Jalan Persekutuan

   Kajian dan penyelidikan jalan yang dijalankan oleh KKR adalah bertujuan untuk pembinaan jalan-jalan      baru atau penambahbaikan jalan yang sedia ada. Tujuan utama kajian ini adalah bagi memastikan rangkaian/ sistem jalan raya yang wujud di seluruh negara sentiasa efisien, selesa, selamat digunakan dan seterusnya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

   Kajian dan penyelidikan bagi pembinaan jalan-jalan ini adalah dipertanggungjawabkan kepada Bahagian    Perancang Jalan

 

Pemantauan pembinaan projek Jalan Persekutuan

   Bahagian Pembangunan dan Penswastaan bertanggungjawab mengurus, mengendalikan dan memantau peruntukan projek-projek pembangunan KKR yang meliputi jalan , jambatan, lebuh raya dan bangunan-bangunan agensi Kerajaan.

   Bagi memastikan projek-projek yang dirancang dapat disiapkan dengan sempurna dan mengikut jadual yang ditetapkan, KKR sentiasa membuat pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan projek-projek.

   Cara-cara pemantauan yang dibuat adalah menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan, pemantauan melalui Sistem Pemantauan Projek 2 (SPP 2), Geographical Information System (GIS) dan lawatan ke tapak projek.

 

2) PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN DAN BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN YANG DISWASTAKAN

   Mulai tahun 1998 Kerajaan telah memutuskan untuk menyerahkan kerja-kerja penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan kepada syarikat konsesi. Penswastaan Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan kepada syarikat konsesi dibahagikan mengikut lokasi Bangunan Persekutuan; Zon Utara dan Sabah, Zon Selatan dan Sarawak dan Zon Timur, (Penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan bagi Zon Tengah belum diswastakan).

   Penswastaan Penyenggaraan Jalan Persekutuan melibatkan jalan melebihi 16,000 km dan mula berkuat kuasa pada tahun 2001. Bahagian Kawalselia Penyenggaraan diberi tanggungjawab mengawal selia kedua-dua program penswastaan ini.

 

3) PENYERTAAN USAHAWAN BUMIPUTERA DI DALAM INDUSTRI PEMBINAAN

Bagi melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera, Bahagian Pembangunan Bumiputera dipertanggungjawab untuk merangka dan menjalankan pendaftaran usahawan binaan Bumiputera, merangka dasar berkaitan yang bersesuaian untuk pembangunan usahawan Bumiputera, memberi bimbingan dan khidmat nasihat, menyalurkan bantuan wang pendahuluan melalui Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor-Kontraktor (SKWAK), mewujudkan rangkaian niaga vendor/pembekal industri binaan bumiputera dan memantau prestasi kerja Usahawan Binaan Bumiputera.

 

Kerangka putaran perkhidmatan teras KKR

Program KKR

 
Aktiviti Menteri Kerja Raya
 
Jadual Hari Bertemu Pelanggan KKR secara atas talian
 
Program-program inovasi anjuran KKR
 
Program latihan untuk warga KKR

Media

 
Jemputan kepada editor untuk liputan media bagi aktiviti & program KKR.
 
Medium kenyataan rasmi KKR kepada media.
 
Aduan orang awam di akhbar-akhbar utama.
 
Berita/aktiviti yang disiarkan di akhbar utama.

Unit Komunikasi Korporat, Kementerian Kerja Raya, Tingkat 6, Blok B Kompleks Kerja Raya,Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur

Telefon: 03 8000 8000 | Faks: (603) - 2711 1101
E-mel: pro@kkr.gov.my | GPS Koordinat: N03.15475 E101.68833
Email: pro@kkr.gov.my | GPS Koordinat: N03.15475 E101.68833
Peta Lokasi KKR

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan
Terakhir dikemas kini: Fri, 25/04/2014 - 12:24pm

Statistik Web
  • Jumlah Hit: 11,250,901
  • Jumlah Pelawat: 162,419
  • Hit Hari Ini: 8287
  • Hit Minggu Ini: 61455
-A A +A
Read me loud
Developed and designed by Mohd Hadafi (Parasolx)