TERAS STRATEGIK KKR

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Anda di sini

Teras Strategik Kementerian Kerja Raya terdiri daripada komponen seperti berikut:

 

TERAS 1: Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pengurusan Penswastaan Lebuh Raya
Jaringan jalan dan lebuh raya dapat merancakkan pertumbuhan ekonomi setempat dan merangsang pembangunan di kawasan sekitar. Justeru, KKR bertanggungjawab untuk menyediakan rangkaian jalan dan lebuh raya yang cekap, selamat dan lebih berkualiti untuk kemudahan dan keselesaan rakyat. Penambahbaikan dasar dan prosedur sedia ada oleh KKR adalah penting bagi meningkatkan kualiti pembinaan infrastruktur jalan dan kecekapan dalam pengurusan lebuh raya.
TERAS 2: Pemantapan Industri Pembinaan dan Kejuruteraan

Industri pembinaan dan kejuruteraan negara perlu diperkukuh melalui aplikasi teknologi terkini dan inovasi yang dapat meningkatkan nilai tambah. Industri pembinaan Malaysia juga disaran untuk menggunakan teknik terkini bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti. Selain itu, konsep amalan terbaik juga perlu ditekankan dalam pengurusan projek bagi menghasilkan projek berkualiti dengan kos yang lebih ekonomik.

TERAS 3: Pengurusan Penyenggaraan Infrastruktur Jalan dan Bangunan

Aset jalan dan bangunan di negara ini perlu diselenggara dengan cekap dan berkesan supaya dapat digunakan secara optimum.  Justeru, KKR akan sentiasa melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. KKR juga akan mengaplikasi teknologi terkini yang dapat memberi nilai tambah dalam kerja-kerja penyenggaraan.

TERAS 4: Peningkatan Keupayaan Kapasiti Penggiat Industri Pembinaan

KKR sentiasa komited untuk memastikan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi penggiat industri pembinaan yang merangkumi kontraktor, tenaga kerja dan profesional ditingkatkan selaras dengan prospek industri pembinaan yang semakin mencabar. Tindakan proaktif perlu dilaksanakan untuk memastikan penggiat industri pembinaan dapat mempamerkan mutu perkhidmatan dan kepakaran dalam setiap projek yang dilaksanakan menerusi program pembangunan latihan dan akreditasi. Perancangan yang agresif dan komprehensif juga perlu untuk meningkatkan kompetensi para profesional dan mencapai standard profesionalisme yang diiktiraf di peringkat global. Seterusnya, pematuhan terhadap piawaian tertinggi akauntabiliti dan integriti merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu industri pembinaan negara.

TERAS 5: Peningkatan Daya Saing Penggiat Industri Pembinaan di Peringkat Antarabangsa

KKR telah dan akan turut serta dalam pelbagai program dan inisiatif menerusi promosi misi perdagangan dan juga perjanjian persefahaman. Program dan inisiatif ini akan menyediakan peluang, bantuan dan rundingan kepada penggiat industri pembinaan untuk mengeksport perkhidmatan ke luar negara. Usaha yang berterusan juga akan dilaksanakan untuk mempromosikan Malaysia sebagai hab industri pembinaan yang terkemuka di rantau ini menerusi penganjuran pameran dan seminar antarabangsa yang dapat dimanfaatkan menerusi kerjasama pakar tempatan dan antarabangsa.

TERAS 6: Pemantapan Pembangunan & Pengurusan Organisasi

Selain tugas-tugas utama KKR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur negara, peranan sektor sokongan juga penting dalam menentukan kejayaan jentera pengurusan KKR. Justeru, kecekapan pengurusan kewangan dan perakaunan, sumber manusia, perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan tadbir urus organisasi akan ditingkatkan bagi menjamin kelancaran perkhidmatan sokongan. Fokus sektor sokongan adalah jelas bagi memastikan setiap pelanggan memperoleh perkhidmatan yang dijanjikan.

 

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources