Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Profil

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

VISI

Peneraju pembangunan infrastruktur dan industri pembinaan negara

 

MISI

 1. Memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan cekap, berkualiti dan lestari.
 2. Memantapkan industri pembinaan negara yang lebih berdaya saing di peringkat global.

 

MOTO

Ke arah Kesejahteraan Rakyat

 

NILAI-NILAI BERSAMA

Kementerian Keraja Raya telah mengenalpasti tiga (3) nilai bersama utama yang perlu diamalkan oleh warga Kerja Raya iaitu Profesional, Integriti dan Kerja Berpasukan.

1. Profesional

 • Mempunyai kemampuan, kemahiran serta cara pelaksanaan yang sewajarnyaoleh seseorang untuk mencapai kecemerlangan Kementerian.
 • Elemen professional : berilmu, berkemahiran, berkepimpinan, komunikasi berkesan, berfikiran terbuka, berdaya saing dan positif.

2. Integriti

 • Mempunyai keselarasan di antara tindakan dengan prinsip moral positif yang tidak mudah dipengaruhi demi mempertahankan nama baik Kementerian dan warga KKR daripada segala bentuk penyelewengan.
 • Elemen integriti : akuantabiliti, telus, amanah dan jujur.

Kerja Berpasukan

 • Mempunyai kebolehan untuk membina hubungan baik dengan berinteraksi secara efektif bersama warga Kementerian bagi mencapai objektif yang sama.
 • Elemen kerja berpasukan : berkerjasama, prihatin, saling berkongsi dan hormat-menghormati.

 

FUNGSI KEMENTERIAN KERJA RAYA:

 1. Mengkaji, merancang, menilai dan menggubal dasar-dasar baharu untuk sektor pembinaan (infrastruktur dan bangunan) selaras dengan pembangunan negara;
 2. Menyelaras, mengurus serta meningkatkan kompetensi sumber manusia dan kewangan;
 3. Merancang dan melaksana projek-projek infrastruktur Negara khususnya jalan raya, lebuh raya dan Bangunan Gunasama Persekutuan;
 4. Memastikan semua projek pembangunan di bawah kawalan Kementerian Kerja Raya dilaksanakan mengikut jadual dan kos yang ditetapkan;
 5. Mengawal selia dan memantau kontrak penyelenggaraan jalan raya, cerun di Jalan Persekutuan serta Bangunan Gunasama Persekutuan di bawah kawalan KKR;
 6. Menerajui pelaksanaan Intelligence Transportation System (ITS) negara bagi meningkatkan keberkesanan rangkaian jalan raya, keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya;
 7. Menyelaras agenda di bawah Kluster Infrastruktur.

 

 

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources