Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Profil

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

VISI

Peneraju pembangunan infrastruktur dan industri pembinaan negara

 

MISI

 1. Memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan cekap, berkualiti dan lestari.
 2. Memantapkan industri pembinaan negara yang lebih berdaya saing di peringkat global.

 

MOTO

Ke arah Kesejahteraan Rakyat

 

NILAI-NILAI BERSAMA

Kementerian Keraja Raya telah mengenalpasti tiga (3) nilai bersama utama yang perlu diamalkan oleh warga Kerja Raya iaitu Profesional, Integriti dan Kerja Berpasukan.

1. Profesional

 • Mempunyai kemampuan, kemahiran serta cara pelaksanaan yang sewajarnyaoleh seseorang untuk mencapai kecemerlangan Kementerian.
 • Elemen professional : berilmu, berkemahiran, berkepimpinan, komunikasi berkesan, berfikiran terbuka, berdaya saing dan positif.

2. Integriti

 • Mempunyai keselarasan di antara tindakan dengan prinsip moral positif yang tidak mudah dipengaruhi demi mempertahankan nama baik Kementerian dan warga KKR daripada segala bentuk penyelewengan.
 • Elemen integriti : akuantabiliti, telus, amanah dan jujur.

Kerja Berpasukan

 • Mempunyai kebolehan untuk membina hubungan baik dengan berinteraksi secara efektif bersama warga Kementerian bagi mencapai objektif yang sama.
 • Elemen kerja berpasukan : berkerjasama, prihatin, saling berkongsi dan hormat-menghormati.

 

FUNGSI DAN PERANAN KEMENTERIAN KERJA RAYA:

 1. Merancang dan menyelaraskan projek-projek infrastruktur Negara;
 2. Melakana dan memantau projek-projek pembangunan infrastruktur;
 3. Menyelaras dan memantau semua jabatan dan agensi di bawah Kementerian  Kerja Raya;
 4. Menyediakan perkhidmatan perundingan kepada agensi-agensi Kerajaan;
 5. Mengawal selia lebuh raya yang diswasta;
 6. Mengembangkan industri pembinaan;
 7. Meningkatkan kemahiran tenaga kerja dalam industri pembinaan;
 8. Memantau penyenggaraan jalan-jalan Persekutuan;
 9. Mengendalikan dan memantau penyenggaraan bangunan guna sama Kerajaan yang diswastakan;
 10. Membantu dalam pewartaan rizab jalan persekutuan di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara;
 11. Pengisytiharan semua jalan Persekutuan, termasuk lebuh raya di bawah Akta Jalan Persekutuan 1959;
 12. Penentuan taraf Bumiputera dalam melaksanakn projek Kerajaan;
 13. Akta Jalan-Jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984; dan
 14. Akta Tol (Jalan Raya dan Jambatan) 1965

 

 

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources