Piagam Pelanggan

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Anda di sini

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Kementerian Kerja Raya komited untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan profesional serta menjamin kepuasan pelanggan dalam melaksanakan tugas-tugas teras dengan: 

  1. Pembayaran bil bagi perbelanjaan mengurus dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima
  2. Mengeluarkan Surat Kebenaran untuk pelaksanaan projek pembangunan dalam tempoh tidak melebihi tujuh hari dari tarikh permohonan diluluskan
  3. Mempamerkan Jadual Tawaran (JKR28) dalam tempoh tujuh hari bekerja selepas tender/sebut harga ditutup
  4. Penyediaan ulasan awalan cadangan projek jalan/lebuh raya penswastaan dalam tempoh 14 hari bekerja berdasarkan data sedia ada Jabatan mencukupi
  5. Menyedia dan mengeluarkan waran peruntukan pembangunan dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan waran diterima dan diluluskan
  6. Memastikan tindakan diambil oleh syarikat konsesi dalam tempoh 14 hari bekerja selepas Laporan Ketidakakuran terhadap Bangunan Gunasama Persekutuan dikeluarkan
  7. Memastikan tindakan kawalan lalu lintas trafik disediakan dalam tempoh satu jam bagi kerja-kerja kecemasan di jalan Persekutuan
  8. Memberi maklumbalas/jawapan tindakan pembetulan/pencegahan terhadap aduan awam dalam tempoh 15 hari
  9. Memproses dan meluluskan permohonan Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor (SKWAK) dalam tempoh 20 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima
  10. Memproses dan meluluskan permohonan Pembaharuan Pengiktirafan Taraf Bumiputera Bagi Kontraktor Kerja dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima 

 

Pencapaian Piagam Pelanggan

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources