Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Piagam Pelanggan KKR

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini

PERNYATAAN PIAGAM PELANGGAN KEMENTERIAN KERJA RAYA

Kami warga Kementerian Kerja Raya komited untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan profesional serta menjamin kepuasan pelanggan dalam melaksanakan tugas-tugas teras dengan:  

  1. Memastikan tindakan kawalan lalu lintas trafik disediakan dalam tempoh satu (1) jam bagi kerja-kerja kecemasan di jalan Persekutuan.
  2. Memastikan syarikat konsesi mengambil tindakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas Laporan Ketidakakuran terhadap Bangunan Gunasama Persekutuan dikeluarkan.
  3. Memastikan syarikat konsesi mengambil tindakan dalam tempoh empat belas (14) hari selepas Laporan Lawatan Pemantauan (LLP) terhadap jalan persekutuan dikeluarkan.
  4. Menyediakan dan mengeluarkan waran peruntukan pembangunan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan waran diluluskan.
  5. Pembayaran bil bagi perbelanjaan mengurus dalam tempoh empat belas (14)  hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
  6. Mempamerkan Jadual Tawaran (JKR28) dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tender/sebut harga ditutup.
  7. Memberi maklum balas/jawapan tindakan pembetulan/pencegahan terhadap aduan awam dalam tempoh lima belas (15) hari dari tarikh aduan diterima.

 

Pencapaian Piagam Pelanggan

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources