Piagam Pelanggan KKR Januari 2018

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Inovasi

try

Anda di sini

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Kementerian Kerja Raya komited untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan profesional serta menjamin kepuasan pelanggan dalam melaksanakan tugas-tugas teras dengan: 

  1. Memastikan tindakan kawalan lalu lintas trafik disediakan dalam tempoh satu jam bagi kerja-kerja kecemasan di jalan Persekutuan
  2. Memastikan syarikat konsesi mengambil tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas Laporan Ketidakakuran terhadap Bangunan Gunasama Persekutuan dikeluarkan
  3. Menyediakan ulasan awalan cadangan projek jalan/lebuh raya penswastaan dalam tempoh 14 hari bekerja berdasarkan data sedia ada Jabatan mencukupi
  4. Memberi maklum balas/jawapan tindakan pembetulan/pencegahan terhadap aduan awam dalam tempoh 15 hari
  5. Mengeluarkan Surat Kebenaran untuk pelaksanaan projek pembangunan dalam tempoh tujuh hari dari tarikh kelulusan
  6. Menyediakan dan mengeluarkan waran peruntukan pembangunan dalam tempoh tujuh hari bekerja dari tarikh permohonan waran diluluskan
  7. Pembayaran bil bagi perbelanjaan mengurus dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima
  8. Mempamerkan Jadual Tawaran (JKR28) dalam tempoh tujuh hari bekerja selepas tender/sebut harga ditutup
  9. Memproses dan meluluskan permohonan Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor (SKWAK) dalam tempoh 10 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
  10. Memproses dan meluluskan permohonan Pembaharuan Pengiktirafan Taraf Bumiputera Bagi Kontraktor Kerja dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima. 

 

Pencapaian Piagam Pelanggan

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources