Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROSES PEMBELIAN DOKUMEN TENDER

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Pengenalan: 

 

Cawangan Pengurusan Perolehan dan Harta bertanggungjawab untuk menguruskan penjualan dokumen tender / sebutharga bagi perolehan sama ada Kerja, Bekalan atau Perkhidmatan untuk  Kementerian Kerja Raya dan Cawangan-cawangan JKR di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya. Dokumen tender / sebutharga tersebut dijual di Kaunter Jualan Tender, Cawangan Pengurusan Perolehan dan Harta yang terletak di Tingkat Bawah, Blok A, Kompleks Kementerian Kerja Raya.

 

Objektif: 

Sebagai panduan kepada pembekal / kontraktor mengenai prosedur membeli dokumen tender / sebutharga di Kaunter Jualan Tender, Cawangan Pengurusan Perolehan dan Harta.

Pertanyaan: 

 
Semua pertanyaan berkenaan pembelian dokumen tender / sebutharga boleh ditujukan kepada:-
 
Cawangan Pengurusan Perolehan dan HartaBahagian Kewangan Kementerian Kerja RayaTingkat Bawah, Blok A, Kompleks Kerja RayaJalan Sultan Salahuddin50580 KUALA LUMPUR.
 
Telefon: 03-27714096       Faks: 03-27111944

 

Bahasa Malaysia
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources