Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PANDUAN MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN ASET ALIH KERAJAAN

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Pengenalan: 

 

Kementerian Kewangan melalui Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan telah membuat beberapa perubahan bagi memperkemas dan memantapkan pengurusan Aset Alih Kerajaan.

                                           

Sehubungan itu, panduan pemeriksaan Aset Alih Kerajaan ini menggariskan proses kerja pemeriksaan Aset Alih Kerajaan yang telah dikemaskini bagi panduan semua pegawai di Kementerian Kerja Raya yang terlibat dalam pengurusan aset di Bahagian/Cawangan masing-masing.


 

Objektif: 

 

Dokumen proses kerja pemeriksaan Aset Alih Kerajaan ini disediakan sebagai panduan kepada semua Pegawai Aset dan Pegawai Pemeriksa yang telah dilantik di Kementerian Kerja Raya untuk menjalankan tugas masing-masing selaras dengan arahan dalam Bab C - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Panduan ini bertujuan untuk membantu kesemua pegawai yang terlibat menjalankan tugas dengan efektif dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan.

 

Pertanyaan: 

 

Sebarang pertanyaan / penjelasan hendaklah dikemukakan kepada:-

Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta

Bahagian Kewangan

Kementerian Kerja Raya

Tingkat Bawah, Blok A

Kompleks Kerja Raya

Jalan Sultan Salahuddin

50580 Kuala Lumpur

 

No. Telefon: 03-27714095

 

No. Faks: 03-27111944

 

Bahasa Malaysia
Required documents: 

 

(i)              Semua dokumen yang akan diperiksa iaitu:

 

a.       KEW.PA-2 - Daftar Harta Modal

b.      KEW.PA-3 - Daftar Inventori

c.       KEW.312 - Daftar Harta Modal (untuk Aset Alih yang didaftarkan sebelum tahun 2007)

d.      KEW.313 - Daftar Inventori (untuk Aset Alih yang didaftarkan sebelum tahun 2007)

e.       KEW.PA-4 - Senarai Daftar Harta Modal

f.        KEW.PA-5 - Senarai Daftar Inventori

 

(ii)            Dokumen untuk pelaporan pemeriksaan Aset Alih iaitu:

 

a.       KEW.PA-10 - Laporan Pemeriksaan Harta Modal

b.      KEW.PA-11 - Laporan Pemeriksaan Inventori

 

(iii)           Perakuan pemeriksaan Aset Alih kepada Perbendaharaan secara tahunan iaitu:

 

a.       KEW.PA-12 - Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori

 

Additional Information: 

 

 

 

 

SENARAI NAMA PEGAWAI PEMERIKSA ASET ALIH KEMENTERIAN KERJA RAYA MENGIKUT BAHAGIAN/CAWANGAN

 

Bahagian Kewangan

 

       i.              M41     En. Mohd Sayuti bin Azmi

      ii.            M41     Cik Norhayati binti Manan

     iii.           N36      Pn. Norhafisah binti Abdullah

   iv.        W22     Pn. Noorlida binti Ahmad

    v.        W17     Pn. Sarifah bin Dahlan

   vi.        W17     Pn. Azizah binti Abu Bakar

 

Bahagian Pembangunan Bumiputera

 

i.             J44      Pn. Wardatun Ahmar binti Abdul Manan     

ii.           J36      Pn. Fadzilah binti Yahya    

iii.          J36      Pn. Noraini binti Maidin

iv.      W27    Pn. Norlela binti Kamarudin    

 

Bahagian Kawalselia Penyelenggaraan

 

i.             M41     En. Mohd Ezzuan bin Mohd Ehlas

ii.           J41        En. Ahmad Zaki bin Kassim      

iii.          J41        En. Firdaus bin Abdul Rahman

iv.      N27       Pn. Nurul Azuani binti Rosidi

 

Bahagian Akaun

 

i.             W41     Pn. Nor Azlida binti Junaidi

ii.           W36     Pn. Zaiton binti Jalal

iii.          W36     Pn. Siti  Aishah binti Abd Wahid

 

Bahagian Perancang Jalan

 

i.             J41       Pn. Suzana @ Sakinah bt. Ibrahim

ii.           J41       En. Mohd Suhaimi bin Azit

iii.          N17      Pn. Hashimah binti Hashim

 

Bahagian Perancangan Korporat

    

     i.            M44     En. Mohd Sazali bin Saaad

     ii.       M41     En. Mohd Sobri bin Yahya

iii.          S27      Pn. Sabariah binti Ab.Ghani 

iii.          N22     Pn. Haslina binti Jaafar

 

Bahagian Pengurusan Maklumat

 

i.             F32       YM. Raja Azizah binti Raja Shariffudin

ii.           F29       Cik Hairunnisak binti Mohamad Runi

iii.          F29       En. Mohd Azhar bin Sulaiman

iv.      F29      En. Azizan bin Abdullah

 

Bahagian Audit Dalam

 

i.             W36    Pn. Norihan binti Hj Saad

ii.            W32    Pn. Norkhasime binti Mohd Noor

iii.           W32    Pn. Mas Ayu binti Mohd Rashid

iv.       W27    Pn. Dayang Ariza binti Abang Muan

 

Pejabat Penasihat Undang-undang

 

i.             L41      En. Wan Nur Fakrin bin Wan Ahmad Sukri     

ii.           L29      Cik Wan Edorra binti Kamarudin

 

Bahagian Pentadbiran

 

i.             N32      Pn. Rasimah binti Abdul Rahman

ii.           J22        En. Izhar bin Mohamad

iii.      J36        En. Othman bin Mat

iv.      J17        En. Mohammad Khairul bin Ahmad Nordin

 

Bahagian Hubungan Antarabangsa Dan Pembangunan Profesional

 

i.             M41     En. Mohamad Saufi bin Abdul Rahman

ii.            N17     Pn. Kamsiah binti Keram   

 

Bahagian Pembangunan & Penswastaan

i.             M41      En. Mahathir bin Zulkifli

ii.           M41      Cik Elni Marlisa binti Md Isa

iii.      J17         En. Irwan bin Soaidin @ Juhairi

iv.      J17        En. Zahir bin Osman    

 

Bahagian Pemantauan Agensi Dan Kemahiran

 

 i.           M41      En. Muhammad Ammar Fahmi bin Senan

ii.           N17       En. Manizam bin Abdul Wahab      

iii.      N17       En.Mohd Shahril bin Saihani

iv.      N17       Pn. Roshanira binti Mohd Rani

 

 

Bahagian Pembangunan & Penswastaan

 

i.             M41      En. Ahmad Zoehairi bin Ismail @ Zainudin

ii.           S41        Pn. Nur Hasliza binti Abdullah

iii.      N32        Pn. Farahah binti Hj Yusuf

iv.      N27        Pn. Asiah binti Musa

Pusat Khidmat Kontraktor

 

 i.           J41      Pn. Noorizan binti Abu Samah

ii.           J41      En. Hafizul Azrin bin Hasan

iii.      J41      Pn. Juliana binti Baderi

iv.      N32    Pn. Faziah binti Kadir

Unit Khidmat Kontraktor

 

i.             S27     Pn. Asiah binti Ghazali

 

 


Developed and designed by Hadafi Solution and Resources