Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PANDUAN MENYEDIAKAN KES TUNTUTAN SIVIL UNTUK DIBAWA KE MAHKAMAH

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Pengenalan: 

Pejabat Penasihat Undang-Undang, Kementerian Kerja Raya adalah dipertanggungjawabkan bagi membawa kes-kes tuntutan ke mahkamah.Kes-kes tuntutan tersebut akan dikemukakan oleh pihak KKR dan JKR ke Pejabat Penasihat Undang-Undang untuk diambil tindakan mahkamah.

Objektif: 

Tujuan risalah ini disediakan adalah sebagai panduan kepada pihak KKR dan JKR bagi mengemukakan kes-kes tuntutan kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang, Kementerian Kerja Raya.

Pertanyaan: 

Sebarang pertanyaan / penjelasan hendaklah dikemukakan kepada:-


Alamat:

Pejabat Penasihat Undang-Undang
Kementerian Kerja Raya
Tingkat 6, Blok B, Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 KUALA LUMPUR.

Telefon: 03-27714600

Faks:     03-27119863

AttachmentSize
Image icon Proses Kerja80.91 KB
Image icon Carta Aliran Kerja47.29 KB
Bahasa Malaysia
Required documents: 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Bagi memastikan setiap kes dapat diambil tindakan dengan cepat, setiap pejabat hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen dengan lengkap. Antara dokumen yang diperlukan semasa merujuk kes tuntutankepada Pejabat Penasihat Undang-Undang ialah:

     1. latar belakang dan kronologi lengkap kes;

     2. salinan surat-surat/minit mesyuarat berkaitan;

     3. salinan dokumen kontrak (jika berkaitan); dan

     4. nama dan no. telefon pegawai yang bertanggungjawab dalam kes tersebut untuk dihubungi terdapat maklumat yang diperlukan.

    Developed and designed by Hadafi Solution and Resources