Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PANDUAN MEMOHON KHIDMAT NASIHAT DARIPADA PENASIHAT UNDANG-UNDANG

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Pengenalan: 

Salah satu tujuan utama Pejabat Penasihat Undang-Undang diwujudkan adalah bagi memberi khidmat nasihat mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perundangan kepada semua pejabat-pejabat dalam KKR/ JKR.

 

Objektif: 

Tujuan risalah ini disediakan adalah sebagai panduan kepada semua pejabat dalam KKR / JKR untuk memohon khidmat nasihat undang-undang daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang, KKR.

Panduan ini disediakan bagi memudahkan dan mempercepatkan lagi sesuatu khidmat nasihat perundangan yang diperlukan.

 

Pertanyaan: 

Sebarang pertanyaan / penjelasan hendaklah dikemukakan kepada:-

Alamat:

Pejabat Penasihat Undang-Undang
Kementerian Kerja Raya
Tingkat 6, Blok B, Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 KUALA LUMPUR.

Telefon: 03-27714600    Faks: 03-27119863

AttachmentSize
PDF icon Proses Kerja13.53 KB
Image icon Carta Aliran Kerja43.05 KB
Bahasa Malaysia
Required documents: 

Bagi memastikan khidmat nasihat undang-undang dapat diberi dengan cepat, setiap surat yang dirujuk kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang untuk nasihat/pandangan hendaklah disertai dengan perkara-perkara berikut:

1.latar belakang dan kronologi lengkap masalah;

2.salinan surat-surat/minit mesyuarat yang berkaitan; dan

3.nama dan no. telefon pegawai yang mengendalikan untuk dihubungi sekiranya terdapat maklumat yang diperlukan.

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources