Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

GARIS PANDUAN PERMOHONAN KELULUSAN BAGI KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN NAIKTARAF RUANG SERTA PEMASANGAN FASILITI DI BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Pengenalan: 

Mulai tahun 1998 kerja-kerja Bangunan-Bangunan Gunasama Persekutuan diseluruh Malaysia adalah milik Jabatan Perdana Menteri.

Pelbagai Jabatan Persekutuan ditempatkan di setiap bangunan gunasama ini dan dikenali sebagai Jabatan Penghuni.

Objektif: 

Panduan ini untuk menjelaskan kepada Jabatan Penghuni proses kerja bagi permohonan pemasangan peralatan dan pengubahsuaian ruang pejabat di bangunan tersebut.

Pertanyaan: 

Sebarang pertanyaan / penjelasan hendaklah dikemukakan kepada:-


Alamat:

Bahagian Kawalselia Penyenggaraan,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 7, Blok A,
Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 KUALA LUMPUR.

Telefon: 1800-88-5004

Faks:      03-2711 4464

AttachmentSize
Image icon Proses Kerja30.64 KB
Image icon Carta Aliran Kerja14.93 KB
Bahasa Malaysia
Kementerian Kerja Raya Malaysia