Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PANDUAN PERMOHONAN PEMBANGUNAN TEPI LEBUHRAYA OLEH PIHAK KETIGA

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Pengenalan: 

Mengikut Seksyen 84, 85 dan 85A Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333), kuasa mengawal pembangunan melibatkan rizab Lebuhraya Persekutuan adalah di bawah bidang kuasa Y.B Menteri Kerja Raya.
Bagi mereka yang ingin menggunakan / memajukan tanah rizab di sepanjang lebuhraya tersebut, permohonan hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Kerja Raya untuk kelulusan.

Objektif: 

Risalah ini disediakan sebagai panduan kepada individu / syarikat yang ingin memohon untuk menggunakan / memajukan tanah rizab di sepanjang lebuhraya.

Pertanyaan: 

Sebarang pertanyaan / penjelasan hendaklah dikemukakan kepada:-

Alamat:

Bahagian Pembangunan & Pelaksanaan
Kementerian Kerja Raya
Tingkat 4, Blok A, Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 KUALA LUMPUR.

Telefon: 03-27111100           Faks: 03-27114788

AttachmentSize
Image icon Proses Kerja59.49 KB
Image icon Carta Aliran Kerja36.41 KB
Bahasa Malaysia
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources