Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PANDUAN PERMOHONAN MENDIRIKAN STRUKTUR PAPARAN IKLAN DI RIZAB JALAN PERSEKUTUAN DAN LEBUHRAYA

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Pengenalan: 

Mengikut Seksyen 85A, Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333), kuasa bagi meluluskan permohonan untuk mendirikan paparan iklan di rizab Jalan Persekutuan dan lebuhraya di seluruh negara adalah di bawah bidang kuasa Y.B Menteri Kerja Raya.

Bagi syarikat yang ingin mendirikan paparan iklan di kawasan rizab jalan dan Lebuhraya Persekutuan, permohonan hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Kerja Raya melalui JKR dan LLM.

Objektif: 

Risalah ini disediakan adalah sebagai panduan kepada agensi / syarikat mengenai proses permohonan dan kelulusan mendirikan paparan iklan di jalan dan Lebuhraya Persekutuan.

Pertanyaan: 

Sebarang pertanyaan / penjelasan hendaklah dikemukakan kepada:-

Alamat:

Bahagian Pembangunan & Pelaksanaan
Kementerian Kerja Raya
Tingkat 4, Blok A, Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 KUALA LUMPUR.

Telefon: 03-27111100         Faks: 03-27114788

AttachmentSize
Image icon Proses Kerja97.24 KB
Image icon Carta Aliran Kerja46.63 KB
Bahasa Malaysia
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources