Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PANDUAN MENYEDIAKAN JAWAPAN TERHADAP PERTANYAAN AUDIT

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Pengenalan: 

Hasil daripada auditan yang dijalankan oleh pihak Audit sama ada Unit Audit Dalam atau Jabatan Audit Negara akan mengemukakan pemerhatian / laporan Audit kepada pejabat terlibat. 

Mengikut Arahan Perbendaharaan, pemerhatian-pemerhatian Audit tersebut hendaklah dijawab dalam tempoh tidak melebihi daripada satu bulan daripada tarikh ianya diterima.

Objektif: 

Tujuan panduan ini disediakan adalah bagi menerangkan kepada setiap pejabat dalam Kementerian dan Jabatan Kerja Raya (JKR) mengenai tindakan dan cara bagi menjawab pemerhatian audit yang diterima

Pertanyaan: 

 Sebarang pertanyaan berkaitan dengan pemerhatian yang di terima hendaklah dirujuk kepada:

 

i) Unit Audit Dalam

   Kementerian Kerja Raya

   Tingkat 2, Blok A

   Kompleks Kerja Raya

   Jalan Sultan Salahuddin

   50580 Kuala Lumpur

 

   Tel: 03-27704270      Faks: 03-27112742

 

ii) Cawangan Audit Negara

    Kementerian Kerja Raya

    Tingkat 2, Blok A

    Kompleks Kerja Raya

    Jalan Sultan Salahuddin

    50580 Kuala Lumpur

 

    Tel: 03-27714270      Faks: 03-27113291

AttachmentSize
Image icon Proses Kerja57.4 KB
Image icon Carta Aliran Kerja33.29 KB
Bahasa Malaysia
Additional Information: 

Panduan Menyediakan Jawapan Terhadap Pemerhatian  Audit

1. Jawapan hendaklah dikemukakan dengan segera. (Tidak melebihi satu bulan)

2. Jawapan yang diberi hendaklah ringkas dan jelas.

3. Menjawab semua perenggan dan isu yang dibangkitkan.

4. Jika terdapat sesetengah isu tidak dapat diberikan jawapan dengan segera, ianya hendaklah     dimaklumkan bahawa perkara tersebut sedang disiasat dan jawapan akan dikemukakan kemudian.

5. Setiap surat pemerhatian dan jawapan yang diterima, direkod ke dalam daftar dan difailkan dengan teratur dan kemaskini.

6. Setiap isu yang dibangkitkan hendaklah sentiasa disusul sehingga kes yang dibangkitkan tersebut diambil tindakan dan selesai.

 

 

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources