Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PANDUAN PROSES BAYARAN KEMAJUAN (PROGRESS PAYMENT) KEPADA PERUNDING BAGI KAJIAN JALAN

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Pengenalan: 

Syarikat-syarikat perunding yang menjalankan kerja-kerja kajian jalan akan mengemukakan tuntutan bayaran kemajuan kepada Bahagian Perancang Jalan (BPJ) Kementerian apabila sesuatu peringkat kerja tersebut telah disiapkan.
Bayaran Kemajuan ini akan dibuat oleh BPJ setelah butir-butir kerja yang dilaksanakan tersebut disahkan.

Objektif: 

Tujuan panduan ini disediakan adalah bagi menerangkan kepada syarikat-syarikat perunding mengenai prosidur dan cara tuntutan yang perlu dibuat supaya proses pembayaran dapat dibuat dengan teratur dan licin.

Pertanyaan: 

Sebarang penjelasan / pertanyaan hendaklah dikemukakan kepada:-

Alamat:

Pengarah
Bahagian Perancang Jalan
Kementerian Kerja Raya
Tingkat 2, Blok A, Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 KUALA LUMPUR.

Telefon:  03-27111100              Fak :    03-27113975

AttachmentSize
Image icon Proses Kerja54.04 KB
Image icon Carta Aliran Kerja26.21 KB
Bahasa Malaysia
Kementerian Kerja Raya Malaysia