Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PANDUAN BAYARAN TUNTUTAN KEPADA SYARIKAT KONSESI BAGI KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Pengenalan: 

Mulai tahun 1998 kerja-kerja penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan oleh Kementerian Kerja Raya telah diswastakan kepada Syarikat Konsesi.
Bayaran bagi tugas-tugas ini dibuat oleh Kementerian pada setiap bulan setelah menerima tuntutan daripada Syarikat tersebut.

Objektif: 

Panduan ini dikeluarkan untuk menjelaskan mengenai tuntutan proses bayaran bagi memudahkan Syarikat-Syarikat yang terlibat semasa membuat tuntutan.

Pertanyaan: 

Sebarang Pertanyaan / Penjelasan hendaklah di Kemukakan kepada:-

Bahagian Kawalselia Penyelenggaraan
Blok B, Tingkat 7, Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur

Talian Bebas Tol :    1800-88-5004     Fax     : 03-2711 4464 

AttachmentSize
Image icon Proses Kerja39.52 KB
Image icon Carta Aliran Kerja25.3 KB
Bahasa Malaysia
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources