Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PANDUAN PENGISYTIHARAN HARTA

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Pengenalan: 

Panduan ini disediakan untuk menjelaskan proses pengisytiharan harta pegawai perkhidmatan awam Malaysia (Pegawai Awam Persekutuan) yang berada dalam semua gred dan kumpulan sokongan yang berkhidmat di KKR / JKR dan agensi-agensi di bawahnya.

Objektif: 

Tujuan ianya disediakan adalah sebagai panduan kepada kakitangan dalam Kementerian untuk membuat pengisytiharan harta masing-masing mengikut yang ditetapkan oleh peraturan.

Pertanyaan: 

Sebarang penjelasan / pertanyaan hendaklah dikemukakan kepada:-

Alamat:

Cawangan Pengurusan Prestasi dan Kompetensi
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Kementerian Kerja Raya
Tingkat 14, Blok B, Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 KUALA LUMPUR.

Telefon: 03-27714907          Faks:     03-27118346

AttachmentSize
Image icon Proses Kerja60.05 KB
Image icon Carta Aliran Kerja37.7 KB
Bahasa Malaysia
Additional Information: 

 
PANDUAN PENGISYTIHARAN HARTA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA   1. RUJUKAN PERATURAN PENGISYTIHARAN HARTA


 • Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

 • Pekeliling Bil 8 Tahun 1995; dan

 • Surat Pekeliling Perkhidmatan Awam Bil 2 Tahun 1999 

2. BILA PERLU MENGISYTIHARKAN HARTA

 • Apabila dilantik kedalam perkhidmatan awam

 • Apabila dikehendaki oleh Kerajaan

 • Apabila memperolehi apa-apa harta tambahan; dan

 • Apabila melupuskan harta-harta yang telah diisytiharkan

3. KEKERAPAN MENGISYTIHARKAN HARTA

 • Ketua Jabatan - Mula-mula memegang jawatan sebagai Ketua Jabatan dan setiap 3 bulan sekali

 • Pegawai/Anggota Biasa - Sekali setiap 5 tahun

 • Tiada perubahan - Isi Lampiran 'A', Surat Pek. Perk.Bil 2 Tahun 1999

 • Tambahan Harta - Isi borang JPA (T) 1/99

 • Pelupusan Harta - Isi borang JPA (T) 2/99

4. JENIS-JENIS BORANG PENGISYTIHARAN HARTA

 • Borang JPA (T) 1/95 - Kali Pertama

 • Borang JPA (T) 1/99 - Harta Tambahan

 • Borang JPA (T) 2/99 - Pelupusan Harta

 
 
Kementerian Kerja Raya Malaysia