Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bahagian Pengurusan Maklumat

Audience based content

X
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Pengurusan)
Visi: 

ICT Sebagai Pemacu Strategik Pembangunan Infrastruktur dan Industri Pembinaan Negara.

 

Misi: 
 • Memperkasakan pembangunan ICT KKR melalui pengukuhan infrastruktur dan aplikasi yang bersepadu, dinamik dan efektif seiring  dengan teknologi terkini yang sesuai.
 • Memantapkan pembudayaan dan pengurusan ICT ke arah perkhidmatan professional yang lebih cekap dan berdaya saing.

 

Objektif: 
 • Memastikan program ICT Kementerian dilaksanakan dengan cekap dan berkesan selaras dengan kehendak stakeholders.
 • Menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan kepada orang awam melalui Portal Kementerian Kerja Raya secara meluas.
 • Meningkatkan pengetahuan ICT di kalangan warga Kementerian Kerja Raya.

 

Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
 • Menyedia, melaksana dan membuat kajian semula Dasar/Polisi/Penerbitan ICT Kementerian.
 • Membangun, melaksana dan menyenggara Sistem Maklumat.
 • Membangun, melaksana dan menyenggara Portal Kementerian.
 • Menguruskan pengoperasian Rangkaian dan Keselamatan ICT.
 • Menguruskan pengoperasian, penyelenggaraan dan peningkatan Pusat Data.
 • Menguruskan perolehan, penyelenggaraan dan pelupusan Aset ICT.
 • Membangun, mengurus dan menyenggara pangkalan data Geographical Information System .
 • Menjalankan penyelidikan penggunaan data geospatial.
 • Membangunkan Aplikasi Multimedia dan Video Korporat.
 • Menyediakan perkhidmatan Meja Bantuan.
 • Memberi sokongan teknikal terhadap perlaksanaan Aplikasi Kerajaan Elektronik (EG).
 • Menyelaras dan memantau projek-projek ICT Kementerian melalui Jawatankuasa Pemandu ICT.
 • Mengadakan Program Literasi ICT.
Piagam Pelanggan: 
 • Memberi maklumbalas kepada setiap aduan berkaitan ICT yang diterima dalam tempoh (1) hari bekerja. Aduan fasiliti ICT akan diselesaikan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
 • Memastikan tahap capaian bagi perkhidmatan ICT beroperasi dengan baik sekurang-kurangnya 98% setahun.
Alamat: 

Bahagian Pengurusan Maklumat
Tingkat 8, Blok B, Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur

No Telefon Am : 03-27715036
No Faks : 03-27114433

Kementerian Kerja Raya Malaysia