Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bahagian Khidmat Pengurusan

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Pengurusan)
Visi: 

Menjadikan Bahagian Khidmat Pengurusan sebagai satu bahagian yang cemerlang dan terbilang di dalam pengurusan pentadbiran di Kementerian Kerja Raya.

Misi: 
 • Memberi khidmat pentadbiran yang berkualiti;
 • Memastikan Kompleks Kerja Raya dalam keadaan kondusif dan selamat; dan
 • Memberi perkhidmatan logistik yang optimum supaya semua aktiviti Kementerian dapat dilaksanakan seperti yang dirancang.
Objektif: 

Memberi khidmat sokongan dari segi pengurusan pentadbiran, penyenggaraan, kawalan keselamatan, logistik, kewangan dan perkhidmatan kepada anggota pentadbiran, pengurusan atasan dan bahagian-bahagian Kementerian Kerja Raya dengan cepat, cekap dan efisien.

Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
 • Urus Setia Parlimen Kementerian Kerja Raya;
 • Urusan Keceriaan Kompleks Kerja Raya;
 • Urusan Keselamatan Kompleks Kerja Raya;
 • Khidmat Pentadbiran Pengurusan Atasan;
 • Khidmat Bantuan Logistik;
 • Urus Setia Aktiviti Pengurusan Kualiti Kementerian Kerja Raya; dan
 • Urus Setia Aktiviti Inspektorat Kementerian Kerja Raya.
Piagam Pelanggan: 
 • Memastikan draf jawapan Parlimen dikemukakan kepada Y.B. Menteri dalam tempoh 7 hari bekerja sebelum soalan dibentang di Parlimen;
 • Memastikan kawalan keselamatan di Kompleks Kerja Raya sentiasa dalam keadaan selamat;
 • Memastikan kemudahan logistik dapat disiapkan selewat-lewatnya 1 jam sebelum majlis bermula;
 • Memastikan surat/dokumen yang diterima diagihkan untuk diambil oleh Bahagian/Jabatan/Agensi pada hari yang sama;
 • Memastikan 90% baucer bayaran diproses dalam tempoh 10 hari dari tarikh invois diterima;
 • Memproses Pas Keselamatan dalam tempoh 3 hari bekerja setelah dokumen diterima;
 • Memastikan Naziran Fail Meja dilaksanakan 2 kali setahun; dan
 • Memastikan sekurang-kurangnya 3 program kualiti dilaksanakan setahun sekali di Kementerian Kerja Raya.
  Alamat: 

  Bahagian Khidmat Pengurusan
  Tingkat Bawah, Blok A
  Kompleks Kerja Raya
  Jalan Sultan Salahuddin
  50580 Kuala Lumpur
  No. Tel : 03-27714064
  No. Faks : 03-27116612 / 03-27111026

  Developed and designed by Hadafi Solution and Resources