Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bahagian Perancangan Korporat

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Pengurusan)
Visi: 
Kecemerlangan Transformasi KKR menjelang 2020
Misi: 

- Menjadi tonggak utama dalam merangka transformasi dan hala tuju KKR.
- Perkhidmatan keurusetiaan mesyuarat utama KKR yang sempurna, cekap dan berkesan.

Objektif: 
Memastikan Program Transformasi KKR berjaya dilaksanakan
Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 

- Menyelaras penyediaan Nota dan Memorandum Jemaah Menteri dari semua bahagian dan agensi
- Menyelaras penyediaan Pelan Strategik (PSO) dan Pelan Transformasi KKR
- Memantau pelaksanaan PSO dan Pelan Transformasi
- Urus setia kepada Mesyuarat Pengurusan dan melaksanakan urusan pentadbiran dan kewangan bahagian

Piagam Pelanggan: 

Kami di Bahagian Perancangan Korporat berjanji akan sentiasa komited untuk melaksanakan dasar dan program Kementerian dengan:

  • Menyediakan Ulasan Nota dan Memorandum Jemaah Menteri dalam tempoh 7 hari dari tarikh arahan diterima tertakluk kepada penerimaan input yang lengkap daripada bahagian/agensi berkenaan.
  • Memastikan penyediaan Pelan Strategik KKR disempurnakan pada suku tahun pertama setiap 5 tahun.
  • Memastikan pemantauan Pelan Strategik KKR dilaksanakan setiap suku tahun.
  • Menyediakan minit mesyuarat-mesyuarat utama dalam tempoh 3 hari.
Alamat: 

Bahagian Perancangan Korporat,
Kementerian Kerja Raya Malaysia,
Tingkat 5, Blok B,
Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

Tel: 03-2771 4575
Fax: 03-2711 1590/1592

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources