Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bahagian Perancangan Korporat

Audience based content

X
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Pengurusan)
Visi: 
Kecemerlangan Transformasi KKR menjelang 2020
Misi: 

- Menjadi tonggak utama dalam merangka transformasi dan hala tuju KKR.
- Perkhidmatan keurusetiaan mesyuarat utama KKR yang sempurna, cekap dan berkesan.

Objektif: 
Memastikan Program Transformasi KKR berjaya dilaksanakan
Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
  1.  Menyelaras penyediaan Nota dan Memorandum Jemaah Menteri dari semua bahagian dan agensi;
  2.  Menyelaras penyediaan dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik (PSO);
  3.  Urus setia kepada Mesyuarat Peringkat Menteri Kluster Infrastruktur (MPMKI);
  4.  Urus setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kluster Infrastruktur (MJKKI);
  5.  Merangka dan menyediakan Petunjuk Prestasi Utama (MPI) YB Menteri Kerja Raya, KPI  Tier 1 (KSU) dan KPI Tier 2 TKSU(P), TKSU (DP) dan PUU;
  6. Urus setia kepada Mesyuarat Pengurusan dan melaksanakan urusan pentadbiran dan kewangan bahagian.
Piagam Pelanggan: 

Kami di Bahagian Perancangan Korporat berjanji akan sentiasa komited untuk melaksanakan dasar dan program Kementerian dengan:

  • Menyediakan Ulasan Nota dan Memorandum Jemaah Menteri dalam tempoh 7 hari dari tarikh arahan diterima tertakluk kepada penerimaan input yang lengkap daripada bahagian/agensi berkenaan.
  • Memastikan penyediaan Pelan Strategik KKR disempurnakan pada suku tahun pertama setiap 5 tahun.
  • Memastikan pemantauan Pelan Strategik KKR dilaksanakan setiap suku tahun.
  • Menyediakan minit mesyuarat-mesyuarat utama dalam tempoh 3 hari.
Alamat: 

Bahagian Perancangan Korporat,
Kementerian Kerja Raya Malaysia,
Tingkat 5, Blok B,
Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

Tel: 03-2771 4575
Fax: 03-2711 1590/1592

Kementerian Kerja Raya Malaysia