Bahagian Dasar dan Antarabangsa

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Dasar dan Pembangunan)
Visi: 

Menjadi bahagian dan tempat berwibawa untuk memantau agensi dan lembaga di bawah Kementerian; dan menganjurkan Pertandingan Kemahiran Malaysia (PKM), Pertandingan Kemahiran ASEAN (ASC) dan Pertandingan Kemahiran Dunia (WSC).

Misi: 

Mewujudkan kaedah dan mekanisme berkesan untuk memantau agensi dan lembaga bagi meningkatkan kewibawaan kementerian. - Mengurus dan mengendalikan penganjur pertandingan dengan sistematik, cekap dan berkesan.

Objektif: 
 • Meningkatkan tahap profesionalisme agensi dan lembaga di dalam merancang dan melaksanakan fungsi masing-masing.
 • Membantu dan menyelaras usaha-usaha menyelesaikan masalah-masalah/isu industri binaan dan meningkatkan pembangunan industri pembinaan.
 • Memberi kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat tentang pentingnya bidang kemahiran kepada pembangunan Negara dan menanam budaya yang menghormati dan meningkatkan kemahiran (skill respect culture)
Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
 •  Menguruskan hal-ehwal perundangan dan pengurusan tertinggi Agensi
 •  Memantau dan membantu penyediaan PSO Agensi dan pelaksanaannya
 •  Memantau dan membantu CIDB:
 •  Membangun dan mengembangkan industri pembinaan Negara
 •  Menguji, menggalak dan menyelidik teknologi bangunan dan kemahiran dalam industri binaan
 •  Memantau proses akreditasi, pendaftaran kontraktor dan pekerja mahir
 •  Membangunkan maklumat berkaitan industri binaan yang menjadi tumpuan "industrialist".
 •  Merangka dan melaksana pelan latihan pembangunan kemahiran.
 •  Membantu PSDC membangunkan pengkalan data perkhidmatan profesional dan meningkatkan tahap  kemahiran golongan profesional ini.
 •  Memantau dan membantu Lembaga Arkitek, Jurutera dan Juruukur Bahan membangunkan pengkalan data  dan mempromosikan aktivitinya.
 •  Menyelaras perancangan dan pengendalian Pertandingan Kemahiran Malaysia, ASEAN Skill Competition  dan World Skill Competition di kalangan agensi awam dan swasta.
Piagam Pelanggan: 
 • Memastikan urusan pelantikan ahli lembaga diselesaikan dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pencalonan oleh agensi.
 • Memastikan Laporan Tahunan Agensi dan Lembaga dibentangkan di Parlimen dalam bulan Disember setiap tahun.
 • Menyelaras dan menyediakan satu laporan pelaksanaan IBS secara bulanan bagi 208 projek yang dikendalikan oleh 24 Kementerian di bawah RMK-10 untuk tahun semasa dan dibentangkan di dalam Mesyuarat Penyelarasan Sekretariat IBS serta Mesyuarat Sekretariat IBS Kebangsaan.
 • Menganjurkan Pertandingan Kemahiran Malaysia (PKM) bagi 9 Bidang berkaitan Industri Binaan setiap tahun.
  Alamat: 

  Tingkat 11, Blok B Kompleks Kerja Raya
  Jalan Sultan Salahuddin
  50580, Kuala Lumpur

  Tel No : 03- 2771 5301
  Fax No: 03- 2711 1024

  Carta Organisasi: 
  AttachmentSize
  PDF icon Carta Organisasi BDA 2017_april.pdf1.03 MB

  Developed and designed by Hadafi Solution and Resources