Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Dasar dan Pembangunan)
Visi: 

Memperkasakan Kontraktor dan Usahawan Bumiputera dalam  Industri Binaan

Misi: 

Mewujudkan kontraktor dan usahawan binaan Bumiputera yang berkualiti dan tulen supaya lebih kompeten

Objektif: 
 1. Melaksanakan Program-program Yang Membina Keupayaan Kontraktor dan Usahawan Binaan Bumiputera.
 2. Meningkatkan keupayaan dan kepakaran Kontraktor dan Usahawan Binaan Bumiputera selaras dengan perkembangan teknologi semasa dalam era liberalisasi dan globalisasi
 3. Meningkatkan penglibatan Kontraktor dan Usahawan Binaan Bumiputera secara aktif dalam Industri Binaan negara
 4. Melestarikan Kontraktor dan Usahawan Binaan Bumiputera Industri Binaan tulen, berprestasi tinggi dan kompetitif
 5. Mewujudkan Kontraktor Bumiputera yang berprestasi tinggi, tulen, kompeten dan berdaya saing di peringkat global.
 6. Sebagai pemudahcara dan memberi khidmat nasihat kepada Kontraktor dan Usahawan Binaan Bumiputera
Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
 1. Memantau Dasar-dasar Kerajaan berhubung Bumiputera dalam Industri Binaan
 2. Sebagai Pusat Maklumat Kontraktor Binaan Bumiputera Berprestasi Tinggi dan Usahawan Binaan Bumiputera Cemerlang Industri Binaan Kementerian Kerja Raya
 3. Memberi pengiktirafan taraf Bumiputera dan penarafan tender projek Kerajaan
 4. Pusat pembangunan & latihan Kontraktor dan Usahawan Binaan Bumiputera
 5. Membantu meningkatkan peluang perniagaan kepada Kontraktor dan Usahawan Binaan
 6. Menjalankan penguatkuasaan dan inspektorat
 7. Memberi khidmat nasihat dan bantuan kewangan kepada Kontraktor dan Usahawan Binaan yang layak
Piagam Pelanggan: 
 1. Memproses dan meluluskan permohonan Pembaharuan Pengiktirafan Taraf Bumiputera dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.
 2. Memproses dan meluluskan permohonan Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor (SKWAK) dalam tempoh 20 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
Alamat: 

Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan
Aras 5, Blok Menara Menara Usahawan
Persiaran Perdana Presint 2,
62652 PUTRAJAYA

No. Tel: 03-8880 5202 | Faks: 03-8880 5204

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources