Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bahagian Perancang Jalan

Audience based content

X
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Dasar dan Pembangunan)
Visi: 

Menjadi pusat perancangan jalan dan perundingan trafik yang terbilang.

Misi: 

Mewujudkan sistem jalan raya yang ekonomi, cekap, selamat serta mesra alam dan pengguna.

Objektif: 

Bahagian ini telah menggariskan objektif berikut dalam melaksanakan fungsi-fungsi di atas

 • Merancang rangkaian jalan raya yang mesra alam bagi merangsang pembangunan sosio-ekonomi negara
 • Membantu pihak berkuasa tempatan dalam menyelesaikan masalah pengangkutan bandar
 • Menyediakan khidmat nasihat kepada agensi-agensi kerajaan dan negeri dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejuruteraan trafik
 • Meningkatkan mutu keselamatan jalan raya melalui kaedah kejuruteraan dan
 • Meningkatkan keberkesanan rangkaian jalan raya, keselamatan dan keselesaan pengguna melalui kaedah teknologi sistem pengangkutan pintar.
Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
 • Merangka dasar rangkaian lebuh raya/jalan raya Kebangsaan yang cekap, ekonomi dan selamat yang boleh menjana pembangunan sosio-ekonomi negara.
 • Menyedia Rancangan Lima Tahun (RLT) bagi Kementerian Kerja Raya
 • Menjalankan kajian kemungkinan bagi menentukan daya maju projek jalan yang dicadangkan dari segi teknikal dan ekonomi.
 • Memantau perancangan projek baru lebuh raya dan membuat unjuran trafik bagi projek-projek penswastaan berkenaan
 • Menjalankan bancian dan kajian lalu lintas bagi mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri operasi perjalanan serta lain-lain maklumat untuk tujuan perancangan jalan
 • Menyelaras aktiviti perancangan jalan raya dengan perancangan guna tanah bagi sesuatu kawasan agar perancangan dapat dijalankan secara bersepadu
 • Mengkaji keupayaan sistem rangkaian jalan raya bagi menampung permintaan trafik semasa dan akan datang, mengenal pasti keperluan menyeluruh sektor pengangkutan jalan raya dan merangka program pelaksanaan jangka pendek dan panjang
 • Mengumpul dan menganalisis data kemalangan untuk mengenalpasti kawasan yang sering berlaku kemalangan dan mengesyorkan konsep langkah pembaikan
 • Menjalankan kajian Kesan Alam Sekitar bagi projek jalan raya yang dirancang
 • Menjalankan kajian Impak Sosial dan outcome bagi projek jalan raya yang telah atau belum dibangunkan
 • Menetapkan halatuju Sistem Pengangkutan Pintar di negara ini serta merancang dan memantau pelaksanaan sistem tersebut
Piagam Pelanggan: 

Bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan bagi memberikan kepuasan kepada pengguna, Bahagian ini telah menyediakan piagam pelanggan berikut agar ianya dipatuhi oleh semua kakitangan yang terlibat:-

 • Menerbitkan buku "Road Traffic Volume Malaysia" sebelum 30 Jun setiap tahun;
 • Menyediakan senarai lokasi merbahaya dikeluarkan sebelum 30 Ogos;
 • Menyediakan ulasan unjuran trafik bagi projek penswastaan dalam tempoh 2 bulan;
 • Selesai memproses data-data banci kebangsaan dua bulan selepas bancian; dan
 • Membayar tuntutan perunding dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan invois.
Alamat: 

Bahagian Perancang Jalan,
Kementerian Kerja Raya Malaysia,
Tkt.2, Blok A,
Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur.
No. Telefon : 03- 2771 4201
No. Faks : 03-2711 3975

Kementerian Kerja Raya Malaysia