Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pejabat Menteri

Audience based content

X
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Anggota Pentadbiran Kerajaan
Alamat: 

Tingkat 5, Blok A,
Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur

Tel    : 03-27714036
Faks :  03-27113288 (Pejabat Menteri)
           03-27112207 (Pejabat Am Menteri)
           03-27116361 (Pejabat SUPOL)
           03-27118787 (Pejabat Unit Teknikal)

Kementerian Kerja Raya Malaysia