Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

CADANGAN PEMBINAAN BARU MASJID JELEBU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (TENDER SEMULA) - JKR/DT/P/006/2021

Audience based content

X
Anda di sini
Status: 
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
CADANGAN PEMBINAAN BARU MASJID JELEBU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (TENDER SEMULA) - JKR/DT/P/006/2021
Pejabat Yang Memanggil: 
JABATAN KERJA RAYA NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Tarikh Iklan: 
11/10/2021
Lawatan Tapak: 

TIADA

Taklimat Tender adalah TIDAK DIWAJIBKAN.

Perhatian:
Tempat & Tarikh Dokumen Dijual
TENDER SECARA ATAS TALIAN
(Dokumen Tender akan dijual secara atas talian kepada Petender yang melepasi saringan wajib dan selepas slip bayaran diterima sahaja)
26/10/2021 (KHAMIS) Hingga 02/11/2021 (SELASA)

Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama
RM 300.00
Harga Dokumen Tender)
Bayaran di atas nama Akauntan Negara Malaysia – KKR-T
Bayaran secara atas talian (Instant transfer sahaja

Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup
Bahagian Kontrak & Ukur Bahan,
JKR Negeri Sembilan Darul Khusus,
Tingkat 2, Blok B, Wisma Negeri,
Jalan Dato’ Abdul Kadir,
70990 Seremban, N.Sembilan

Tarikh Tutup Tender: 13/12/2021 (ISNIN)
Waktu: 5.00 petang

NOTA:-
Petender WAJIB MENGISI BORANG SARINGAN WAJIB di pautan https://forms.gle/rX4WMJMbiB9U5kzJ7 bermula dari 12/10/2021 (Selasa) hingga 18/10/2021 (Khamis) sebelum
jam 11.59 malam. Hanya petender yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan melepasi saringan akan disenarai pendek untuk ke proses selanjutnya.

Petender yang telah disenaraipendek akan menerima e-mel yang menyatakan nombor akaun, nama penerima, jumlah bayaran harga jualan dokumen dan kaedah bayaran. Bayaran
hendaklah dibuat dalam tempoh tiga (3) hari selepas penerimaan e-mel daripada Pegawai Mengurus Tender.

Hanya petender yang LAYAK dan telah mengemukakan slip bayaran akan menerima nama pengguna beserta kata laluan atau pautan muat turun melalui e-mel untuk memuat turun
Dokumen Tender daripada JCloud. Pautan kepada JCloud adalah melalui https://jcloud.jkr.gov.my. Tempoh muat turun Dokumen Tender adalah 15/11/2021 (ISNIN) pukul 12.00
tengah malam sehingga 13/12/2021 (ISNIN) pukul 5.00 petang.

Dokumen Tender boleh dikemukakan secara serahan tangan/kurier dengan mematuhi Prosedur Operasi Piawai (SOP) yang disediakan di dalam Arahan Kepada Petender sebelum
atau pada 5.00 petang 13/12/2021 (ISNIN). Segala urusan petender sama ada secara serahan tangan ataupun menggunakan syarikat perkhidmatan kurier hendaklah sentiasa
mematuhi Prosedur Operasi Piawai (Standard Operating Procedure – SOP) Perintah Kawalan Pergerakan pada sepanjang masa.

Petender dinasihatkan supaya merujuk iklan dari masa ke masa sepanjang tempoh PKP dilaksanakan jika terdapat perubahan atau ralat terkini

Maklumat Kontraktor
Status Syarikat: 

Tender Terbuka (Khas Bumiputera) / T1

Gred CIDB: 
G6
Kategori: 

B

Pengkhususan: 

B04

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM300.00
Tarikh Mula Dijual: 
26/10/2021
Tarikh Akhir Dijual: 
02/11/2021
Tarikh Tutup: 
13/12/2021 - 5:00pm
Kementerian Kerja Raya Malaysia