Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

MENAIKTARAF JALAN TUNGGAL 2 LORONG 2 HALA KEPADA JALAN BERKEMBAR 4 LORONG 2 HALA DI SEKSYEN 8.50 DI JALAN SEREMBAN – K...

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
MENAIKTARAF JALAN TUNGGAL 2 LORONG 2 HALA KEPADA JALAN BERKEMBAR 4 LORONG 2 HALA DI SEKSYEN 8.50 DI JALAN SEREMBAN – KUALA PILAH (FT51), DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN - RALAT KE-2 (PINDAAN TARIKH MULA & TUTUP PELAWA DOKUMEN TENDER ATAS TALIAN DAN TARIKH TUTUP TENDER TERKINI)
Pejabat Yang Memanggil: 
CAWANGAN KONTRAK & UKUR BAHAN, BAHAGIAN JALAN DAN PENGURUSAN FASILITI, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
Tarikh Iklan: 
28/12/2020
Tarikh Lawatan Tapak: 
12/01/2021 - 10:00am
Lawatan Tapak: 

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN.

TALIMAT TENDER DIWAJIBKAN dan telah diadakan pada 12 Januari 2021 jam 10.00 pagi bertempat di Gelanggang Futsal JKR, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri Sembilan, Jalan Tuanku Antah, 70100 Seremban, Negeri Sembilan. Petender dinasihatkan supaya merujuk iklan sepanjang tempoh PKP dilaksanakan.

Dokumen Tender akan dimuatnaik secara salinan lembut (softcopy) diatas talian. Petender yang layak akan menerima nombor akaun melalui e-mel untuk membuat pembayaran secara atas talian secara transaksi segera (Instant Transfer) sahaja dan bukti transaksi perlu dikemukakan melalui e-mel sebagai slip bayaran. Petender hendaklah membuat bayaran dalam tempoh 3 hari selepas menerima e-mel yang mengandungi nombor akaun untuk tujuan pembayaran iaitu pada 16 FEBRUARI 2021 - 18 FEBRUARI 2021. Hanya petender yang layak dan telah mengemukakan slip pembayaran akan menerima nama pengguna berserta kata laluan atau pautan muat turun melalui e-mel untuk memuat turun Dokumen Tender daripada JCloud.

Maklumat Kontraktor
Status Syarikat: 

TENDER TERBUKA
(BUMIPUTERA) / T1

Gred CIDB: 
G7
Kategori: 

CE

Pengkhususan: 

Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) CIDB
Gred: G7 Kategori: CE Pengkhususan : CE01

DAN

Sijil Perakuan Kerja Kerajaan
(SPKK) G7, CE

ATAU

UPKJ
Kelas : A
Head / Sub Head : I/(1), III/(1)(a)(b) dan (2)(a)(b)

ATAU

PUKONSA Kelas A,
Tajuk I dan Tajuk Kecil 1

DAN

Sijil Taraf Bumiputera (STB) Yang Masih Sah.

PERHATIAN
DOKUMEN TENDER akan dimuatnaik SECARA ATAS TALIAN. Hanya petender yang TELAH MENGHADIRI TAKLIMAT TENDER SAHAJA PADA 12 JANUARI 2021 dan telah mengemukakan slip bayaran akan menerima nama pengguna berserta kata laluan atau pautan muat turun melalui emel untuk memuat turun Dokumen Tender daripada JCloud.

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM500.00
Jenis Pembayaran: 
Kiriman Wang/Bank Draf (Bayaran atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T)
Tarikh Mula Dijual: 
02/03/2021
Tarikh Akhir Dijual: 
08/03/2021
Tarikh Tutup: 
29/03/2021 - 5:00pm
Kementerian Kerja Raya Malaysia