Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

[PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] MENAIKTARAF TAPAK ARKEOLOGI PALEOLITIK KOTA TAMPAN (KT1987) LENGGONG, PERAK

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
[PINDAAN TARIKH JUAL DAN TUTUP] MENAIKTARAF TAPAK ARKEOLOGI PALEOLITIK KOTA TAMPAN (KT1987) LENGGONG, PERAK
Pejabat Yang Memanggil: 
CAW. KONTRAK DAN UKUR BAHAN (BHGN. KEJ.INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN & CERUN)
Tarikh Iklan: 
15/09/2020
Tarikh Lawatan Tapak: 
29/09/2020 - 11:00am
Lawatan Tapak: 

Taklimat projek dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.
Lawatan Tapak akan diadakan pada 29 September 2020 jam 11.00 pagi di Galeri Arkeologi Lembah Lenggong. Pendaftaran bermula jam 10.00 - 11.00 pagi.

Hanya seorang penama yang tercatat di dalam sijil SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama didalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

Kontraktor TIDAK DIBENARKAN MENGGUNAKAN SURAT KEBENARAN KHAS DARIPADA CIDB UNTUK MENYERTAI TENDER INI.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang di atas nama Akauntan Negara Malaysia - KKR - T. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut.

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakan sosial oleh KKM dan MKN.

Maklumat Kontraktor
Status Syarikat: 

TENDER TERBUKA (KHAS BUMIPUTERA) / T1

Gred CIDB: 
G5
Kategori: 

B & CE

Pengkhususan: 

B02, B04, CE08, CE10, CE21 & CE36

DAN

SPKK
Gred : G5
Kategori : B & CE

ATAU

PUKONSA
Kelas : B
Tajuk I : Tajuk Kecil 1
Tajuk II : Tajuk Kecil 2(a) & 5

ATAU

UPKJ
Kelas : B
Kepala I : Sub-Kepala 1
Kepala II : Sub-Kepala 1(c) & 2(a)

DAN

Sijil Taraf Bumiputera (STB)

PERHATIAN
Selaras dengan arahan Kerajaan yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Sabah (13-26 Oktober 2020), Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya (14-27 Oktober 2020); dimaklumkan bahawa pindaan tarikh adalah seperti berikut: -

Tarikh Penjualan : 28 Oktober 2020 - 3 November 2020

Tutup Tender : 10 November 2020
Sebelum jam 12.00 Tengah Hari

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM250.00
Jenis Pembayaran: 
Kiriman Wang/Bank Draf (Bayaran atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T)
Tarikh Mula Dijual: 
28/10/2020
Tarikh Akhir Dijual: 
03/11/2020
Tarikh Tutup: 
10/11/2020 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources