Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

[PINDAAN HARGA JUALAN] Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan (FMM) Di Perumahan Kastam Sepanggar, Sabah

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
[PINDAAN HARGA JUALAN] Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan (FMM) Di Perumahan Kastam Sepanggar, Sabah
Pejabat Yang Memanggil: 
Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan, IPJKR Malaysia
Tarikh Iklan: 
17/09/2020
Lawatan Tapak: 

Kontraktor yang berminat menyertai tender dan memenuhi Gred, Kategori & Pengkhususan seperti Jadual di atas perlu mendaftar secara atas talian melalui pautan berikut : https://forms.gle/U2KBoy72jJE7aHdv8 bermula dari 22 September 2020 sehingga 25 September 2020.
Kontraktor yang gagal atau tidak mendaftar adalah TIDAK DIBENARKAN untuk menyertai dan membeli Tender. Taklimat Tender hanya akan dikeluarkan kepada Kontraktor yang telah mendaftar dan memenuhi Gred, Kategori & Pengkhususan seperti yang telah ditetapkan sahaja.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/ kiriman wang/ wang pos di atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki memuatnaik perakuan/ sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia serta Sijil Taraf Bumiputra yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki memuatnaik perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputra (jika berkenaan).

Maklumat Kontraktor
Status Syarikat: 

Bumiputera / T1
(Syarikat 100% milik tempatan)

Gred CIDB: 
G5
Kategori: 

F

Pengkhususan: 

F01

Dan

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) Yang Masih Sah

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM100.00
Jenis Pembayaran: 
Kiriman Wang/Bank Draf (Bayaran atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T)
Tarikh Mula Dijual: 
01/10/2020
Tarikh Akhir Dijual: 
16/10/2020
Tarikh Tutup: 
23/10/2020 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources