Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

MEMBINA JALAN PINTAS BARU DARI PERSIMPANGAN JALAN ALOR GAJAH LAMA (LALUAN M17) KE TAMAN MURAI JAYA, DI PEKAN DURIAN TUNG...

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
MEMBINA JALAN PINTAS BARU DARI PERSIMPANGAN JALAN ALOR GAJAH LAMA (LALUAN M17) KE TAMAN MURAI JAYA, DI PEKAN DURIAN TUNGGAL
Pejabat Yang Memanggil: 
IP JKR Melaka
Tarikh Iklan: 
14/09/2020
Tarikh Lawatan Tapak: 
23/09/2020 - 9:30am
Lawatan Tapak: 

Lawatan tapak dan sesi taklimat tender adalah diwajibkan pada 23.09.2020 (RABU) Jam 9.30 pagi di BILIK MESYUARAT BAHAGIAN JALAN, IBU PEJABAT JKR MELAKA. Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender hanya penama yang tercatat di dalam sil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan.

Maklumat Kontraktor
Status Syarikat: 

T1
Bumiputera

Gred CIDB: 
G6
Kategori: 

CE

Pengkhususan: 

CE01 & CE02

PERHATIAN

Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual
IP JKR Melaka, Bhg. Kontrak & Ukur Bahan

30.09.2020 Hingga 7.10.2020

Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama
RM350.00
Pengarah, J.K.R. Melaka
(Wang Pos, Bank Draf atau Kiriman Wang)

Tempat, Tarikh dan Waktu Tender Tutup
IP JKR Melaka, Bhg. Kontrak & Ukur Bahan

14.10.2020 (RABU)
12.00 tengahari

NOTA

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos/ di atas nama Pengarah J.K.R. Melaka. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).

* Jenis Syarikat Tempatan : T1 - Syarikat 100% milik tempatan
A1 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30%
dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.
A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia
yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakan Sosial oleh KKM dan MKN

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM350.00
Tarikh Mula Dijual: 
30/09/2020
Tarikh Akhir Dijual: 
07/10/2020
Tarikh Tutup: 
14/10/2020 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources