Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pra Kelayakan Untuk Pembinaan Bangunan Tambahan 12 Bilik Darjah, Gantian Asrama 200 Pelajar, 12 Unit Rumah Guru, Makm...

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Status: 
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
Pra Kelayakan Untuk Pembinaan Bangunan Tambahan 12 Bilik Darjah, Gantian Asrama 200 Pelajar, 12 Unit Rumah Guru, Makmal Sains Intergrasi, Makmal Kimia, Makmal Komputer, Surau, Dewan Makan Dan Lain-Lain Kemudahan Di SMK Tatau, Tatau, Sarawak (Reka & Bina)
Pejabat Yang Memanggil: 
Bahagian Pendidikan, Cawangan Kontrak & Ukur Bahan, Ibu Pejabat JKR Malaysia
Tarikh Iklan: 
25/06/2020
Jenis: 
Tender Khas Bumiputera
Maklumat Kontraktor
Status Syarikat: 

Terbuka
(Khas Bumiputera)

Gred CIDB: 
G7
Kategori: 

B

Pengkhususan: 

B04

Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub-Kepala

Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub-Kepala

Pendaftaran Kontraktor
Kontraktor hendaklah mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan CIDB dan
i) Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dalam Gred G7 Kategori B ,Pengkhususan B04
Atau Mempunyai Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding Sarawak (UPKJ) yang sah dalam Kelas A, Kepala II dan Sub Kepala 2(a)
Atau Mempunyai Sijil Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) yang sah dalam Kelas A, Tajuk II dan Tajuk Kecil 2(a)
ii) Mempunyai Sijil Taraf Bumiputra (STB) Yang Sah Dengan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU)
iii) Mempunyai PPK dan SPKK dengan CIDB atau PUKONSA atau UPKJ yang masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup Pra-Kelayakan.
iv) Mempunyai Sijil SCORE CIDB yang masih sah dengan minimum 3 bintang
v) Kontraktor berdaftar yang telah digantung oleh CIDB/ UPKJ/PUKONSA/BPKU dari menyertai tender, TIDAK LAYAK untuk menyertai Pra kelayakan ini.
vi) Kontraktor Tidak Dibenarkan Memohon Kebenaran Khas daripada CIDB/UPKJ/PUKONSA untuk pengkhususan bidang kerja yang ditetapkan
vii) Petender usahasama hendaklah mengemukakan Perjanjian Usahasama. Perjanjian tersebut hendaklah mengandungi pegangan equity setiap rakan usahasama dan bertanggungjawab secara
‘jointly & severally’ dan ditandatangani oleh kesemua rakan usahasama dan disetemkan.

Keupayaan Kontraktor

i) Mempunyai Nett Worth melebihi 20% dari NTBK atau Modal Pusingan melebihi 10% dari NTBK atau Modal Mudah Cair minimum RM1,539,141.53.
ii) Mempunyai pengalaman yang mencukupi iaitu Nilai Tahunan Keseluruhan Kerja SERUPA dan SEBANDING yang telah dilaksanakan dengan jayanya dalam tempoh lima (5) tahun lepas melebihi 30% NTBK
iii) Mempunyai pengalaman yang mencukupi iaitu SERUPA dan SEBANDING dengan skop kerja di dalam tempoh lima (5) tahun lalu serta berpengalaman sebagai Kontraktor Utama melaksana dan menyiapkan projek Kerajaan/Swasta.
iv) Tidak mempunyai kerja semasa yang ‘SAKIT’ dan tidak mempunyai rekod prestasi yang tidak memuaskan dari segi tempoh penyiapan projek dan kualiti kerja yang dilaksanakan oleh Kontraktor dalam tempoh lima (5) tahun lalu adalah memuaskan.

Bayaran bagi dokumen Pra-Kelayakan hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank atau kiriman wang di atas nama Akauntan Negara Malaysia – KKR - T. Dokumen Pra-Kelayakan akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/ sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (jika berkenaan) beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah hendaklah membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakan sosial oleh KKM dan MKN.

* Jenis Syarikat :
i) Syarikat tempatan yang mempunyai pegangan ekuiti sekurang-kurangnya 70% milik warganegara tempatan; atau
ii) Syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia; atau
iii) Syarikat usahasama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia ataupun tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara tempatan.

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM50.00
Jenis Pembayaran: 
Kiriman Wang/Bank Draf (Bayaran atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T)
Tarikh Mula Dijual: 
02/07/2020
Tarikh Akhir Dijual: 
06/07/2020
Tarikh Tutup: 
28/07/2020 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources