Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMASANGAN ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN, MODERNISATION DAN PEMBAIKAN LIF SERTA LAIN – LAIN KERJA BERKAITAN DI...

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Sebutharga
Tajuk Perolehan: 
PEMASANGAN ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN, MODERNISATION DAN PEMBAIKAN LIF SERTA LAIN – LAIN KERJA BERKAITAN DI BRIGED TENGAH PASUKAN GERAK AM, CHERAS SELANGOR DARUL EHSAN. SEBUTHARGA :JKR(L)IP 1/2020
Pejabat Yang Memanggil: 
Cawangan Kejuruteraan Elektrik Ibu Pejabat JKR Malaysia
Tarikh Iklan: 
27/05/2020
Maklumat Kontraktor
Pengkhususan: 

1. SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR - KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN CIDB DAN MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN (PPK), SERTA SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DALAM GRED G2 KATEGORI ME PENGKHUSUSAN E 04 DAN E11 (TERBUKA KEPADA KONTARKTOR ELEKTRIK KUALA LUMPUR DAN SELANGOR SAHAJA)

2. KONTRAKTOR DIKEHNADAKI MEMBUAT PENDAFTARAN MELALUI PAUTAN https://forms.gle/J6QVuQ6N3yup7xGj6 atau melalui QR Kod DIbawah BERMULA DARI TARIKH 28 MEI 2020HINGGA 01 JN 2020. HNAYA PENAMA DI DALAM PERAKUN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK), SPKK, PUKONSA ATAU UPKJ ATAU KEMENTERIAN KEWANGAN SAHAJA DITERIMA.

3. LAWATAN TAPAK ADALAH TIDAK DIWAJIBKAN.

4. DOKUMEN SEBUTHARGA AKAN DIHANTAR MELALUI EMAIL SYARIKAT YANG AKTIF YANG DIDAFTARSEPERTI DI PARA 2 , BERMULADARI TARIKH 2 JUN 2020 HINGGA 9 JUN 2020. KONTARKTOR PERLU MENCETAK KESELEURUHAN DOKUMEN SEBUTHRGA TERSEBUT DAN MELENGKAPKAN SEGALA MAKLUMAT YANG BERKAITAN.

5. DOKUMEN SEBUTHARGA DALAM BENTUK (SALINAN CETAK) YANG TELAH DIISI DENGAN LENGKAP HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI SEBUT HARGA DI PEJABAT PENGARAH KANAN, CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA, TINGKAT 11, BLOK G, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50480 KUALA LUMPUR TIDAK LEWAT DARI JAM 12.00 TENGAHARI , RABU 10HB JUN 2020

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Tarikh Mula Dijual: 
28/05/2020
Tarikh Akhir Dijual: 
01/06/2020
Tarikh Tutup: 
10/06/2020 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources